Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Verdieping

RSS Feed
 • Van kanker word je geen betere fondsenwerver

  15 oktober 2012

  Ongeveer een jaar geleden spraken we voor het Vakblad met Fons van Rooij, naar aanleiding van zijn vertrek bij het bureau WWAV. Fons volgde zijn hart en besloot na jaren betrokkenheid bij het bureau, dat hij mede had opgericht, vol energie en plannen een geheel nieuwe weg in te slaan. Toen kreeg hij kanker.

  Lees meer over "Van kanker word je geen betere fondsenwerver"
 • Efficiënte organisaties bereiken meer

  15 oktober 2012

  Een organisatie kan wel goed werk verrichten, maar dat betekent nog niet dat het werk ook efficiënt en slim gebeurt. Door efficiënt te werken kan een organisatie haar resultaat vaak met tientallen procenten verhogen.

  Lees meer over "Efficiënte organisaties bereiken meer"
 • Ga eens langs bij Lenie 't Hart

  15 oktober 2012

  Het imago van de goededoelensector is slecht, dat is een inmiddels alom geaccepteerde mening. Het publiek is cynischer geworden ten aanzien van goede doelen de laatste jaren. Maar hoe komt dat? Komt dat door journalisten die vervelende stukjes schrijven? Natuurlijk niet. Het heeft te maken met de emancipatie bij de consument en hoe goede doelen daarop inspelen.

  Lees meer over "Ga eens langs bij Lenie 't Hart"
 • The past is funding today, but what about tomorrow?

  15 oktober 2012

  Op 1 oktober verzorgde het Engelse Institute of Fundraising een congres over de werving van erfenissen en legaten in het United Kingdom. Theo Hesen ging, zag, hoorde en doet verslag met een vrije samenvatting van presentaties en discussies.

  Lees meer over "The past is funding today, but what about tomorrow?"
 • Voorstel afschaffing giftenaftrek slaat plank volledig mis

  15 oktober 2012

  Soms hoop ik dat mijn vrienden in de filantropie even vergeten zijn dat ik gepromoveerd fiscaal econoom ben. Dat overkwam mij toen de door de Tweede Kamer ingestelde Commissie Inkomstenbelasting en Toeslagen vorige week pleitte voor de afschaffing van de giftenaftrek voor goede doelen.

  Lees meer over "Voorstel afschaffing giftenaftrek slaat plank volledig mis"
 • Is er een weg naar de christelijke gevers?

  15 oktober 2012

  Christenen zijn gulle gevers. Dat was de strekking van een artikel in het vorige nummer van Vakblad Fondsenwerving. Nu deel 2: zijn er goede manieren om deze doelgroep te bereiken?

  Lees meer over "Is er een weg naar de christelijke gevers?"
 • Staatssecretaris Frans Weekers over de Geefwet en meer

  15 augustus 2012

  Sinds het ‘Convenant' in 2011 door de betrokkenen werd ondertekend, lijken de overheid en de filantropische sector elkaar gevonden te hebben. Ondanks verschillen van inzicht, is er overleg op allerlei niveaus. Het elders in de samenleving aan erosie onderhevige poldermodel lijkt hier nog springlevend.

  Lees meer over "Staatssecretaris Frans Weekers over de Geefwet en meer"
 • Goededoelenlot of noodlot?

  15 augustus 2012

  De Goede Doelen Loterijen hebben een positief imago. Als je wint dan is dat leuk. Win je niet, dan winnen in elk geval de goede doelen. Dat is ook de manier waarop we in het algemeen kijken naar de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij: positief en vrolijk. Maar dat is niet het hele verhaal. Het enorme succes van de afgelopen twee decennia onderstreept dat positieve beeld: het lijkt niet meer stuk te kunnen. Dat is een goed bericht voor al die goededoelenorganisaties die door de Goede Doelen Loterijen worden ondersteund. Helaas moeten we dat beeld nuanceren.

  Lees meer over "Goededoelenlot of noodlot?"
 • Veranderingen bij Vakblad Fondsenwerving

  15 augustus 2012

  Per 1 juli 2012 is, na een samenwerking van 15 jaar de zakelijke relatie tussen en Jan Krol en mij gewijzigd. Ik ga me vanuit het nieuwe (redactie)kantoor in Abcoude met een – deels nieuw – team, volledig toeleggen op Vakblad Fondsenwerving met de bijbehorende websites, de Vakmiddagen en de Nationale Vakdag Fondsenwerving. Daarmee zet ik een missie voort die begon in 1994, met de oprichting van het Nederlands Genootschap van Fondsenwervers. En hij is nog lang niet afgelopen.

  Lees meer over "Veranderingen bij Vakblad Fondsenwerving"
 • Cookies op websites van fondsenwervende instellingen

  15 augustus 2012

  Er is geen ontkomen meer aan: de zogeheten cookiewet is inmiddels actief. Een bijzonder fenomeen, want Nederland is op dit gebied een eilandje op het wereldwijde internet.

  Lees meer over "Cookies op websites van fondsenwervende instellingen"
Close