Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Colofon

Vakblad fondsenwerving
Onafhankelijk vaktijdschrift voor de filantropische sector

Adressen redactie

Postbus 157, 1390 AD Abcoude
Vestigingsadres: Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam

Twitter
LinkedIn

Deadlines

fondsenwerving.nl/deadlines

Hoofdredactie

Webredactie

Redactie

Redactieassistent

Vaste auteurs

  • Jeroen Talens (werkt bij WWAV)
  • Gea Broekema: goede doelen algemeen
  • Jos van Hezewijk: m.n. ontwikkelingen vermogenden
  • Jeroen Hogenhout: communicatie en fondsenwerving
  • Eelco Keij: correspondent USA
  • Dana Dijkgraaf: vrijwilligers

Redactie

Voor algemeen contact met de redactie, of weet je niet bij wie je moet zijn? Stuur een e-mail naar redactie@fondsenwerving.nl

Correctie en eindredactie

taalhulp.nl

Vormgeving

Dana Dijkgraaf Design

Druk

Impress – 4DMS

Prepostale verwerking

Intermail / Prepost

Exposuremogelijkheden

Mail naar: samenwerken@fondsenwerving.nl

Websites

fondsenwerving.nl

vakdagfondsenwerving.nl

Foto- & illustratiecredits

We doen altijd ons best om alle rechthebbenden te vermelden. Mocht iemand niet genoemd zijn en menen rechten te kunnen doen gelden, dan verzoeken wij hem zich te wenden tot de uitgever.

Overname artikelen

Het overnemen en vermenigvuldigen van artikelen is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever en met bronvermelding.

Uitgever

Fondsenwerving.nl BV
Keizersgracht 241
1016 EA AMSTERDAM

KvK Amsterdam 70103585
btw NL8581.42.740.B01
ISSN 1338-7785

Close