Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Onze missie

Sinds de oprichting in 1998 hét vakblad over fondsenwerving in Nederland.

"We streven naar erkenning van het maatschappelijk belang van fondsenwerving, en de ontwikkeling van het vak fondsenwerver. We doen dit onder meer door te zorgen dat alle kennis en informatie over fondsenwerving (non-profitmarketing), laagdrempelig beschikbaar komt voor goede doelen en andere wervende non-profitorganisaties."

Onze lezers

Het zijn niet alleen de traditionele goede doelen die fondsen werven, maar in snel toenemende mate ook andere non-profitinstellingen, zoals musea, schouwburgen, theaters, (hoger) onderwijs, universiteiten, ziekenhuizen, (thuis)zorginstellingen, sportorganisaties, levensbeschouwelijke organisaties, politieke partijen, omroepen, vakbonden, andere landelijke en lokale stichtingen en verenigingen van (sport)clubs tot buurthuizen. Een groeiend aantal betaalde krachten en vrijwilligers is serieus bezig extra inkomsten voor hun stichting of vereniging te vinden. Fondsenwerving wordt steeds belangrijker voor al deze non-profitinstellingen.

Ons Vakblad

Vakblad fondsenwerving (Vf), dat zesmaal per jaar verschijnt, is het inspirerende magazine, voor iedereen in de (filantropische) sector die te maken heeft met het werven en behouden van leden, donateurs, vrijwilligers, erfenissen, legaten, loterij­opbrengsten, subsidies, sponsors, grote giften en met collectes, direct marketing / direct mail, inzamel­acties, telemarketing en maatschappelijk ondernemen. Vf bevat nieuws, kennis en infor­matie over fondsenwerving en de mensen die daarbij betrokken zijn, in Nederland en Vlaanderen. Vf brengt achtergronden, analyses, tendensen, ontwikkelingen, interviews, reportages, onderzoeks­rapportages, columns, cases, wetenswaardigheden, human interest en het actuele overzicht van vakopleidingen en de agenda-items.

De redactie

Voor een overzicht van de medewerkers bezoek je onze redactiepagina.

Close