Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Privacy statement

Privacy Statement

Fondsenwerving.nl BV (hierna: "Fondsenwerving.nl"), gevestigd te Abcoude en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 70103585, respecteert de privacy van zijn klanten en de bezoekers van haar website www.fondsenwerving.nl.

In dat kader hebben wij passende maatregelen genomen, om je bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en misbruik te voorkomen. Bovendien vertellen wij je in dit privacy & cookie statement, hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en op welke wijze wij gebruik maken van cookies.

Verwerking van persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan dus zijn een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum.

Welke persoonsgegevens verwerkt Fondsenwerving.nl en waarom?

Fondsenwerving.nl verwerkt je persoonsgegevens wanneer je deze gegevens zelf aan Fondsenwerving.nl hebt verstrekt. Denk aan de situatie dat je je aanmeldt voor een bijeenkomst of nieuwsbrief, solliciteert naar een bepaalde functie bij Fondsenwerving.nl of op andere wijze gebruikt maakt van onze diensten.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor het doel waarvoor wij deze hebben gekregen. Indien je je aanmeldt voor een nieuwsbrief of bijeenkomst zullen wij je (e-mail)adres dus gebruiken om u de nieuwsbrief toe te sturen, respectievelijk je naam gebruiken om je op de lijst van deelnemers te plaatsen.

Daarnaast kunnen we je persoonsgegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van en te informeren over onze (nieuwe) producten en/of diensten. Wanneer je dit heeft aangegeven kunnen wij je ook van tijd tot tijd relevante informatie van zorgvuldig geselecteerde derden toesturen.

Al onze e-mailings, waaronder ook nieuwsberichten, hebben als afzender Vakblad Fondsenwerving of een van de daaraan gerelateerde merken zoals Nationale Vakdag Fondsenwerving, Vakopleidingen Fondsenwerving enz.

Wij stellen onze bestanden, nimmer, op welke wijze ook, ter beschikking aan derden!

Wat zijn mijn privacyrechten?

Indien je geen informatie over de producten en diensten van Fondsenwerving.nl (meer) wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken door ons een e-mail of brief te sturen. Ook heb je het recht Fondsenwerving.nl te verzoeken om inzage te geven in je persoonsgegevens, deze te laten corrigeren of verwijderen. De contactgegevens van Fondsenwerving.nl staan vermeld onderaan dit privacy- en cookiestatement.

Afmelden voor e-mailings gaat via de link helemaal onderin de e-mailings of door een e-mail te sturen aan vakblad@fondsenwerving.nl.

Vragen?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie naar aanleiding van dit privacy & cookie statement? Neem dan contact met ons op:

Fondsenwerving.nl BV
T.a.v. Privacy Officer
Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam

Postbus 157
1390 AD Abcoude

privacy@fondsenwerving.nl

Last update: 19 februari 2018

Close