Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Disclaimer

Alhoewel er grote zorg en aandacht wordt besteed door Fondsenwerving.nl B.V. (hierna Fondsenwerving.nl) aan de samenstelling van Vakblad fondsenwerving, fondsenwerving.nl, vakdagfondsenwerving.nl, en mobiele applicaties, hierna te noemen: media, is het natuurlijk mogelijk dat fouten of onjuistheden voorkomen. 

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van onze media zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of Fondsenwerving.nl. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie in onze media geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Fondsenwerving.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze of onze andere websites en applicaties. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Fondsenwerving.nl verkregen is.

Fondsenwerving.nl zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar websites en applicaties zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Wij zijn niet aansprakelijk voor storingen met betrekking tot deze of onze andere websites en applicaties. 

Close