Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje

Jaarlijks even stilstaan bij wat er speelt

Editorial

21 juni 2022

De Vakdag fondsenwerving van 23 juni is een moment om elkaar weer te ontmoeten, geïnspireerd te worden en te leren. Maar het is ook een jaarlijks moment voor de sector als geheel om stil te staan bij de vraag: hoe staat het met onze professionaliteit en welke kwesties spelen er in de filantropische sector? Toen ik mijn artikel voor het Vakblad over dit onderwerp uit 2017 teruglas, viel me op dat enkele citaten van toen, ook nu aansluiten bij de inhoud van dit Vakblad én bij de opzet van de Vakdag 2022.

Petra Hoogerwerf, sinds september 2021 hoofdredacteur van Vakblad fondsenwerving.
Petra Hoogerwerf, sinds september 2021 hoofdredacteur van Vakblad fondsenwerving.

door Petra Hoogerwerf

Citaat 1:

‘In een sector die professionaliseert, ontstaan initiatieven die bijdragen aan het vak, wordt het beroep erkend en ontstaat uitwisseling van kennis. Dit leidt tot ontwikkeling van de sector in zijn geheel.

De samenwerking tussen Goede Doelen Nederland en het Vakblad fondsenwerving leidt tot een nieuwe Vakdag, gericht op die kennisuitwisseling. Openheid is nodig om als sector verder te leren, daarom vragen we juist de dilemma's en de leerpunten naar voren te brengen. Miranda Noorlander en Linda Werkman van het Ronald McDonald Kinderfonds zijn daar een voorbeeld van, ook in dit blad.

Citaat 2:

De overheid is zich steeds meer gaan richten op regulering, regelgeving en toezicht; je zou kunnen zeggen op de controlekant.’

Anno 2022 lijkt dit probleem eerder erger dan minder te zijn en maakt de overheid wetten die soms weinig rekening houden met de belangen van goede doelen. Erik Boerrigter van Partin gaat in op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme die veel te ver voert als het om maatschappelijke organisaties gaat.

Citaat 3:

De komst van het nieuwe validatiestelsel kan niet alleen de kwaliteit en de transparantie bevorderen, maar het kan ook een positieve bijdrage leveren aan het hervinden van de collectiviteit en eenheid in de sector.

Inmiddels is er de Erkenningsregeling waar steeds meer maatschappelijke organisaties betekenis aan geven en door het publiek herkend wordt, schrijven Deny de Jong en Willem Visser naar aanleiding van hun onderzoek.

Citaat 4:

Opvallend is dat de wetenschap met moeite aandacht is gaan geven aan de sector. Het heeft Schuyt en de zijnen destijds veel moeite gekost om het geefonderzoek gefinancierd te krijgen. (...) Hier en daar houden andere wetenschappers zich bezig met deelonderwerpen, zoals vrijwilligerswerk en mecenaat. (...) Maar het kan en moet meer worden.

Claire van Teunenbroek en Stephanie Koolen-Maas gaan in ons blad in op het onderzoek Geven in Nederland van de VU en met name hoe je dit kunt toepassen in de praktijk. Het is leuk te merken dat steeds meer (jonge) wetenschappers zich bezighouden met onderwerpen van maatschappelijke organisaties. Hierin zijn écht stappen gezet.

Citaat 5:

Een professionele sector stimuleert de discussie onderling.

Het programmateam van de Vakdag heeft gesignaleerd dat we als sector soms moeilijke onderwerpen uit de weg gaan. ‘De roze olifanten in de goededoelenkamer.’ Juist daarom houden we op de Vakdag een eerlijk gesprek (Hot potatoes) over gevoelige onderwerpen en hoe we hier (proactief) mee kunnen omgaan.

Citaat 6:

We zijn een eind op weg (om een volwassen sector te worden), maar er zijn nog de nodige stappen te zetten,’

concludeerde ik in 2017. Ik ben blij te zien dat er op veel punten de afgelopen vijf jaar behoorlijk wat stappen zijn gezet, maar we blijven het volgen!

--

Dit editorial verscheen eerder in Vakblad fondsenwerving, jaargang 24, nummer 3, dat in juni 2022 uitkwam.

Meer over Vakdag Fondsenwerving Petra Hoogerwerf Zelfregulering CBF Erkenning Erik Boerrigter Professionalisatie Claire van Teunenbroek Vakdag 2022 Stephanie Koolen-Maas Vf 24-3

Petra Hoogerwerf

Hoofdredacteur

Petra Hoogerwerf is sinds 6 september 2021 hoofdredacteur van het Vakblad fondsenwerving. Ze is pionier op het gebied van fondsenwerving in Nederland. Ze richtte de eerste opleiding op en is een veel gevraagd spreker. Tevens schreef ze de bestsellers Vonk! Fondsen werven met hoofd en hart en Échte winst, ondernemen met impact.

Wekelijksenieuwsbrief

Vond je dit een goed verhaal? Wil je meer van dit soort artikelen automatisch in je mailbox? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief 👇

Close