Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

De plannen van de negen grootste politieke partijen voor de non-profitsector

Analyse

8 maart 2021

Op 15, 16 en 17 maart zijn er weer landelijke verkiezingen. Welke plannen hebben de negen politieke partijen die volgens de peilingen het grootst zijn als het gaat om maatschappelijke organisaties? Hoe denken zij over de rechten en plichten van non-profits? Wat hebben de partijen te bieden voor goede doelen en fondsenwervende organisaties op bijvoorbeeld het gebied van ontwikkelingssamenwerking, cultuur en vrijwilligersbeleid?

Een bord met posters voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021, in de gemeente Zandvoort.
Een bord met posters voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021, in de gemeente Zandvoort. © © Olaf Kraak - ANP

door Mark Deken

Uit een inventarisatie van Vakblad fondsenwerving blijkt dat maatschappelijke initiatieven over het algemeen gewaardeerd worden in de partijprogramma’s, met een aantal gefundeerde plannen om die waardering tot uiting te laten komen. Veel partijen willen transparantere financiële stromen, hebben duidelijk oog voor vrijwilligers en ook de cultuursector kent brede belangstelling. Ook wil het merendeel van de partijen na jarenlange bezuinigingen terug naar het afgesproken budget voor ontwikkelingssamenwerking.

De komende week vatten we de standpunten van de partijen samen in een drietal artikelen. Een aantal partijen (CDA, SP en PvdD) gaven een reactie op ons verzoek om op een aantal vragen te beantwoorden.

Op maandag verschijnen de drie grootste partijen uit de Peilingwijzer (datum: 3 maart 2021); de VVD (37-41 zetels), PVV (17-20) en CDA (17-19). Dinsdag nemen we D66 (13-15 zetels), de Partij van de Arbeid (12-14) en GroenLinks (11-13) onder de loep, om woensdag af te sluiten met de SP (9-11), de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren (beide 5-7 zetels).

Maandag 8 maart: VVD, PVV en CDA

Dinsdag 9 maart: D66, PvdA en GroenLinks

Woensdag 10 maart: SP, ChristenUnie, PvdD

---

Algemene conclusies

Maatschappelijke organisaties zijn actief op vele terreinen, van gezondheid tot cultuur en van internationale hulp tot natuurbehoud.  Politieke partijen maken als het gaat om deze onderwerpen verschillende keuzes. 

Bij een kabinetsformatie zullen in ieder geval het maatschappelijke initiatief en de rechten en plichten van maatschappelijke organisaties op tafel liggen. Belangrijke onderwerpen als ontwikkelingssamenwerking, duurzaamheid en cultuur zullen in samenwerking met organisaties uit het maatschappelijke middenveld worden besproken en uitgevoerd. Op de arbeidsmarkt zal aandacht zijn voor vrijwilligerswerk en de basisbaan. Veel partijen willen meer geld voor cultuur. Ook een verhoging van het ontwikkelingssamenwerkingsbudget wordt breed gedragen, evenals de rol van het maatschappelijke middenveld in de aanwending van die middelen. Ook is er meer aandacht voor dierenrechten, welke wat een aantal partijen betreft dienen te worden verankerd in de wet.

Voor kleinere en lokale organisaties is er veel te doen. Die worden serieus genomen lijkt het; zo is er waarschijnlijk genoeg steun voor een uitdaagrecht. De menselijke maat staat steeds meer centraal, het marktdenken wordt een beetje losgelaten. Uit veel programma’s spreekt meer en meer de moderne visie op een welzijnseconomie in plaats van een welvaartseconomie, waarbij sociaal kapitaal (cultuur, vrijwilligerswerk, maatschappelijke initiatieven, hulp, natuur en rechten voor kwetsbaren) net zo waardevol wordt als daadwerkelijk kapitaal.

Meer over Cultuur Vrijwilligers Transparantie Ontwikkelingssamenwerking Den Haag Politiek PvdA Tweede Kamer Partij voor de Dieren CDA ChristenUnie GroenLinks VVD D66 Partijprogrammas PVV SP Tweede Kamerverkiezingen Verkiezingen 2021

Gerelateerde berichten

Mark Deken

Mark Deken is sinds 2005 journalist, onderzoeker en tekstschrijver. Hij is eigenaar van DEKENISME Tekstbureau en is ook afgestudeerd econoom en filosoof.

Wekelijksenieuwsbrief

Vond je dit een goed verhaal? Wil je meer van dit soort artikelen automatisch in je mailbox? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief 👇

Close