Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje

Gevolgen van de pandemie

Editorial

2 november 2021

Tegen het einde van de lockdowns, de avondklok, de mondkapjesplicht en de anderhalvemeterafstand (‘maar wel de handen blijven wassen, mensen!’) verschijnen veel rapporten over de gevolgen van de pandemie.

Petra Hoogerwerf, sinds september 2021 hoofdredacteur van Vakblad fondsenwerving.
Petra Hoogerwerf, sinds september 2021 hoofdredacteur van Vakblad fondsenwerving.

door Petra Hoogerwerf

Kleine organisaties in de goededoelensector zijn onevenredig getroffen en verliezen gemiddeld 13,4 procent aan opbrengsten ten opzichte van 2019, tegen een verlies van 0,3 procent bij grote goede doelen. Ook maken kleinere organisaties zich meer zorgen over de toekomst. (Bron: Radboud Universiteit/CBF, april 2021). In de sportsector hebben onder andere de kleine verenigingen (≤ 100 leden) het minste vertrouwen in de veerkracht van de vereniging. (Bron: Mulier Instituut, Monitor Sport en Corona II, pp. 25).

In de culturele sector is de impact groot. Vooral de omzet van semi-commerciële partijen zoals poppodia en vrije producenten is gedaald tot een minimumniveau. Ook zzp’ers waren de dupe: 55 procent van de culturele instellingen bezuinigde op hen. (Bron: ‘Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund’, Boekmanstichting, p.6) Lees het artikel van Marijn Thijs hierover op pagina 28.

De SponsorMonitor meldt dat ‘door corona de sponsorbestedingen van bedrijven in 2020 ten opzichte van 2019 met € 135 miljoen daalde naar € 645 miljoen. Vooral culturele organisaties bleken getroffen te zijn door de daling van de sponsorbijdragen. (Bron: Respons/SponsorMaps)

Kijken we buiten onze grenzen, dan zien we dat het verschil tussen rijke en arme landen alleen maar groter wordt vanwege het gebrek aan vaccins en het tekort aan financiële middelen om de economie te steunen. Sommige landen in Azië laten de strenge regels los in de prille hoop dat de toeristen terugkeren naar hun stranden. In ons artikel op pagina 12 is te lezen dat China de strenge coronamaatregelen juist toepast om de vrijheid van de bewoners van Tibet verder in te perken.

Maatschappelijke initiatieven bleken hard nodig te zijn tijdens de coronapandemie. Kenniswerkplaats Lokale Wijken: ‘Waar institutionele actoren de tijd nodig hadden om zich aan de nieuwe (crisis)situatie aan te passen, beschikten maatschappelijke initiatieven over de flexibiliteit, proactiviteit en creativiteit om snel een antwoord te bieden op urgente hulpvragen en problematieken. Deze uitingen van solidariteit genereerden maatschappelijke veerkracht in directe reactie op de crisis. (Bron: Maatschappelijke coalities in Coronatijd, p.3). In zijn nieuwe boek ‘Filantropie’ is ook professor Schuyt als vanouds een warm pleitbezorger van filantropie ‘omdat die de gemeenschapszin versterkt.'

Per 1 oktober jl. is het demissionaire kabinet gestopt met de generieke steunmaatregelen. Het CBS meldt dat bioscopen relatief het vaakst de volledige coronaperiode financiële steun kregen, gevolgd door theaters en schouwburgen. In deze branches hadden zeven op de tien bedrijven van maart 2020 tot en met juni 2021 loonkostensteun en/of een tegemoetkoming vaste lasten nodig. (Bron: CBS)

De weerbaarheid en vitaliteit van een land dient niet alleen in economische variabelen uitgedrukt te worden, maar juist ook in termen van welzijn van mensen. En juist daarin heeft de non-profitsector laten zien het cement te zijn tussen mensen. Bovenstaande losse onderzoeken geven geen integraal inzicht in het verschil tussen de sectoren. Waarom analyseert het CBS niet het effect van de pandemie op vitale maatschappelijke sectoren en besteedt het vooral aandacht aan de gevolgen voor het bedrijfsleven?

Veel vragen blijven nu onbeantwoord: Hoeveel ngo’s zijn er omgevallen? Welke sectoren zijn het meest geraakt? Hoeveel medewerkers zijn ontslagen? Hoeveel partnerships tussen ngo’s en bedrijven zijn noodgedwongen beëindigd? Hoeveel vrijwilligers zijn afgehaakt bij verenigingen uit angst voor het virus? Én wat was de meerwaarde van de maatschappelijke sectoren om mensen door de crisis heen te helpen?

CBS, pak de handschoen op en kijk verder dan het bedrijfsleven en de steunmaatregelen!

Reacties naar redactie@fondsenwerving.nl

--

Deze editorial verscheen eerder in Vakblad fondsenwerving, jaargang 23, nummer 5, dat in november 2021 uitkwam.

Meer over Cultuur Theo Schuyt Coronavirus CoVid-19 CBS Crisis International Campaign for Tibet Vf 23-5

Petra Hoogerwerf

Hoofdredacteur

Petra Hoogerwerf is sinds 6 september 2021 hoofdredacteur van het Vakblad fondsenwerving. Ze is pionier op het gebied van fondsenwerving in Nederland. Ze richtte de eerste opleiding op en is een veel gevraagd spreker. Tevens schreef ze de bestsellers Vonk! Fondsen werven met hoofd en hart en Échte winst, ondernemen met impact.

Wekelijksenieuwsbrief

Vond je dit een goed verhaal? Wil je meer van dit soort artikelen automatisch in je mailbox? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief 👇

Close