Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Gosse bedankt!

Editorial

17 december 2019

Van de vijfentwintig jaar dat Goede Doelen Nederland aan belangenbehartiging doet, heeft Gosse Bosma er ruim twintig jaar als directeur leiding aan gegeven. Vlak voor het ter perse gaan van deze editie werd bekendgemaakt dat Gosse afscheid neemt.

Schets Jaap Zeekant, hoofdredacteur van Vf & fondsenwerving.nl
Schets Jaap Zeekant, hoofdredacteur van Vf & fondsenwerving.nl © Dana Dijkgraaf Design

door Jaap Zeekant

Nadat de aanloopjaren achter de rug waren heeft Goede Doelen Nederland (toen nog Vereniging van Fondsenwervende Instellingen) zich, met Gosse aan het roer, voortvarend ontwikkeld. Er is veel gebeurd wat de moeite van het vermelden waard is. Opvolger Margreet Plug, toen nog adjunct-directeur, wees erop in haar speech tijdens de jubileumbijeenkomst bij vijfentwintig jaar Goede Doelen Nederland. Er is in die jaren ook structureel overleg ontwikkeld met belangrijke maatschappelijke partijen, waarvanuit de belangen van de fondsenwervende instellingen behartigd kunnen blijven worden in de toekomst.

Met enige regelmaat is vanuit dit blad gewezen op het nut van het incidenteel voeren van actie, zoals een issuecampagne. De wetgevingsplannen waar de overheid met enige regelmaat mee komt aanzetten staan soms zo haaks op het belang van de filantropische sector, dat je alles op alles moet zetten om dat om te buigen. Denk aan de transparantie bij grotere giften; denk aan de Ultimate Beneficiary Owner.

Maar dat wil niet zeggen dat we zonder het poldermodel kunnen. Het betekent niet dat we het kunnen stellen zonder open communicatiekanalen en goede persoonlijke contacten met beleidsmakers bij overheden en bedrijven. Want ook met ondernemingen, zoals de banken, hebben we als sector veel te maken. Denk nog even terug aan de veranderingen als gevolg van SEPA, de single European payment area. En, in het verlengde daarvan, het Europese directief PSD2 dat onder (veel) meer allerlei nieuwe betaalmethoden oplevert. Bij al die zaken heb je een belangenbehartiger nodig die met de volle kracht van dossierkennis, netwerken, lobbyen en polderen de weg naar de betrokkenen weet te vinden en de communicatiekanalen openhoudt. Daar heeft Gosse voor gezorgd.

Dat intussen het voeren van acties, mede door de ondernemers in de bouw en de boeren met hun trekkers, nu salonfähig aan het worden is, maakt de stap om in de toekomst ook eens naar dat middel te grijpen wellicht gemakkelijker bij Goede Doelen Nederland. Het goede nieuws is dat daarmee in het kader van de Consumentenagenda van Mona Keijzer al een aantal weken geleden is begonnen, in samenwerking met Nederland Filantropieland.

Ik heb ook wel eens mijn zorgen geuit over het gebrek aan belangstelling voor de bestuurlijke kant van Goede Doelen Nederland, dat gesignaleerd kan worden bij directies van de lidorganisaties. Vooral de laatste jaren had ik soms het idee dat Gosse in een vacuum moest functioneren. Dat die directieleden elkaar regelmatig ontmoetten over thematische onderwerpen, doet daar niets aan af. In een vereniging zie je graag een actieve achterban, dat houdt de beleidsmakers scherp.

Maar het kan ook gewoon het vertrouwen in de organisatie zijn, waardoor zich het besef heeft ontwikkeld, dat het nu niet direct nodig is om over schouders mee te kijken. Voor die verdienste en het vele dat er opgebouwd en bereikt is, verdient Gosse eer, zonder daarmee iets af te doen aan zijn collega’s en de anderen die in die jaren aan het succes van Goede Doelen Nederland hebben bijgedragen.

Eind jaren 80 was er niets van brancheorganisaties en het CBF stond op het punt om de handdoek in de ring te gooien. Nu kan niemand meer om de fondsenwervende instellingen heen. Er is veel om met tevredenheid op terug te kijken. Goed nieuws is ook dat Gosse in de volgende fase van zijn loopbaan zich blijft inzetten op het gebied waar zijn grote krachten liggen. Als zelfstandig adviseur public affairs en geassocieerd partner bij Schinkelshoek & Verhoog zal hij zich ook blijven inzetten voor de filantropische sector. Ik wens Gosse daarbij heel veel succes.
Reacties? Mail Jaap: jaap@fondsenwerving.nl.
Meer over Jaap Zeekant Goede Doelen Nederland Gosse Bosma Margreet Plug Directeur Vf 21-8

Jaap Zeekant

Hoofdredacteur Vakblad fondsenwerving

Jaap was eind jaren 90 oprichter van Vakblad fondsenwerving. Hij was ruim een halve eeuw actief in de non-profitsector en 45 jaar serieus bezig met fondsenwerving. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van wat tegenwoordig Goede Doelen Nederland is. Als oprichter van Vf was Jaap ook betrokken bij de oprichting van de Vakopleidingen Fondsenwerving. Daarnaast was hij founder van de Nationale Vakdag fondsenwerving. Jaap overleed geheel onverwachts op donderdag 28 mei 2020.

Wekelijksenieuwsbrief

Vond je dit een goed verhaal? Wil je meer van dit soort artikelen automatisch in je mailbox? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief 👇

Close