Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Redactiestatuut

Om de onafhankelijkheid van de redactie te waarborgen heeft de organisatie van Fondsenwerving.nl B.V. een redactiestatuut opgesteld. Wij zijn graag transparant over de verhoudingen binnen onze organisatie, en de manier waarop de inhoud van het vakblad tot stand komt. Het statuut dat je op deze pagina's vindt borgt deze onafhankelijkheid. 

Inleiding

 1. In dit statuut worden de regels vastgelegd met betrekking tot de aard van de verhouding tussen:
  1. uitgever, hoofdredacteur en redacteuren;
  2. hoofdredacteur en de redacteuren (*).
 2. Partijen beogen met het statuut twee hoofddoelstellingen:
  1. bescherming van de journalistieke identiteit en onafhankelijkheid;
  2. medezeggenschap van de redactie in het beleid, in belangrijke benoemingen en in het beleid van de hoofdredacteur.

Het vaktijdschrift en zijn functie

 1. Het vaktijdschrift:
  1. Onderscheidt zich van industriële en culturele producten
   • Doordat het mede gestalte geeft aan het in Nederland geldende grondrecht van vrijheid van meningsuiting, informatieverwerking, -vermenigvuldiging, en –verstrekking, zoals vastgesteld in onder meer artikel 7 van de Grondwet en artikel 10 van het Verdrag van Rome.
   • Doordat het als massacommunicatiemiddel geheel onafhankelijk van vorenbedoelde eigen informatie, tevens medium is voor het tegen betaling overbrengen van mededelingen (advertenties) van particulieren, bedrijfsleven en overheden aan haar publiek.
  2. Heeft, doordat het als massacommunicatiemiddel voldoet aan de behoefte aan informatie van de lezers, met andere industriële producten gemeen dat het mede afhankelijk is van de behoeften van het lezerspubliek en voorts van een situatie waarbij de inkomsten verbonden aan het uitgeven van het product minstens de daaraan verbonden kosten blijvend dekken.
  3. Vervult door de specifieke wijze van informatie- overdracht in woord en in beeld de publieke functie van communicatiemiddel, en maakt aldus het functioneren van de democratie mede mogelijk.
 2. De behoefte aan deze informatie ontstaat onder meer doordat de maatschappij aan zeer snelle ontwikkelingen onderhevig is. De individuele mens loopt in dit proces steeds grotere risico’s van disfunctioneren. Hij zal zich daarom moeten blijven oriënteren om bij te blijven. Het vaktijdschrift voorziet in deze behoefte aan oriëntatie en bijblijven. Het fungeert als nieuwsbron en als opinievormer, als intermediair bij de éducation permanente en tevens als initiator en stimulator.
Close