Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

De uitgeverij

Doel en structuur van de uitgeverij

  1. Het vervaardigen, exploiteren en verspreiden van informatie- en communicatiemedia die tegemoetkomen aan de behoefte van beoefenaren van beroepen en bezigheden.
  2. Deze activiteiten zijn ondergebracht in uitgeefgroepen, tenzij anders bepaald.
  3. Aan het hoofd van een uitgeefgroep staat de uitgever. Deze is verantwoordelijk voor de huidige en toekomstige exploitatie van markten en daarmee voor het rendement van de in de uitgeefgroep ondergebrachte projecten. Deze verantwoordelijkheid is hem door de directie gedelegeerd. De hoofdredacteur is verantwoording verschuldigd over zijn functioneren aan de uitgever.
  4. De verantwoordelijkheid voor de redactionele inhoud van de vaktijdschriften, en/of andere daarbij behorende vormen van informatieoverdracht, is toevertrouwd aan de hoofdredacteur. Hieronder vallen niet de door de uitgever georganiseerde events, zoals symposia en de Nationale Vakdag Fondsenwerving.
Close