Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Berichten over Vf 15-7

 • Handboek nalatenschappen

  15 december 2013

  Het moet zeker tien jaar geleden zijn geweest, dat ik in het klooster van de Congregatie der Passionisten te Haastrecht een workshop bijwoonde van Richard Radcliffe. Er had geen vruchtbaardere plek gevonden kunnen worden voor deze gepassioneerde entertainer.

  Lees meer over "Handboek nalatenschappen"
 • Het wordt niet makkelijker - maar wel leuker!

  15 december 2013

  Wat waren we blij in de 80'er jaren met de opkomst van direct marketing en het medium direct mail. Ik had niet heel veel medestanders in mijn vriendenkring, want die vonden het duur en niet sexy, maar gelukkig was er bij mijn collega’s van the Reader`s Digest en bij veel goede doelen geen enkele twijfel: direct mail were the magic words.

  Lees meer over "Het wordt niet makkelijker - maar wel leuker!"
 • Schamen wij ons?

  15 december 2013

  Het is zaterdagmorgen 9.00 uur. Ik lees zojuist in de krant dat er in 2014 veel minder mensen deel zullen nemen aan Alpe d’Huzes. 4000 slechts, tegen 7800 IN 2013. Natuurlijk worden daarbij in het nieuwsbericht de woorden ‘Coen van Veenendaal’ en ‘declaratie twee ton’ gebruikt. Ik voel woede opkomen.

  Lees meer over "Schamen wij ons?"
 • SEPA en de aansprakelijkheid van bestuurders van goede doelen

  15 december 2013

  Oh nee, niet weer een betoog over SEPA. Als u als bestuurder van een goed doel van een gokje houdt, kunt u dit overslaan. En als u zich altijd zo goed mogelijk van uw verplichtingen kwijt, en het gaat desondanks een keer verkeerd, dan is er vaak de bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Maar wanneer u als bestuurder, wetende dat er bepaalde nieuwe voorschriften zijn, toch tegen die voorschriften in denkt te kunnen handelen, omdat de eventuele door u veroorzaakte schade wel wordt vergoed door de bestuursaansprakelijkheidsverzekering, dan vergist u zich. Dit dacht ik toen ik de nieuwe SEPA-incassocontracten ontving.

  Lees meer over "SEPA en de aansprakelijkheid van bestuurders van goede doelen"
 • De 'machtspositie' van de Belastingdienst

  15 december 2013

  Zoals bekend, is het de bevoegdheid van de fiscus om te beoordelen of een instelling die zich bezighoudt met een 'goed doel', kan worden aangemerkt als anbi (met alle voordelen van dien). Deze bevoegdheid is neergelegd bij het 'ANBI-team' van de Belastingdienst.

  Lees meer over "De 'machtspositie' van de Belastingdienst"
 • Het dilemma van SEPA-incasso’s

  15 december 2013

  Met ingang van 1 februari 2014 verandert de wetgeving voor de incassomachtiging. Dit is het minder bekende deel van de nieuwe SEPA-wetgeving. SEPA eist namelijk dat voor de uitvoering van iedere incasso een machtiging bestaat, die is voorzien van een handtekening. Een telefoonlog of het aanvinken van een tickbox op een website volstaat niet langer. De handtekening kan traditioneel worden gezet met een pen of elektronisch worden afgegeven. Lastig is het echter, dat er geen instantie is die een elektronische handtekening accordeert.

  Lees meer over "Het dilemma van SEPA-incasso’s"
 • Ontwikkelingen in nalatenschappen bij goede doelen

  15 december 2013

  In dit artikel kijken wij naar de ontwikkelingen van de inkomsten uit nalatenschappen van goede doelen over 2012. De gegevens over 2013 komen in de loop van 2013 ter beschikking. Bron voor de analyse zijn de jaarlijkse cijfers van het Centraal Bureau Fondsenwerving aangevuld met gegevens uit jaarverslagen van organisaties.

  Lees meer over "Ontwikkelingen in nalatenschappen bij goede doelen"
 • Minder betrokkenheid, meer toezicht: de rol van de Nederlandse overheid in de non-profitsector

  15 december 2013

  Dat er voor vele miljarden moet worden bezuinigd is bekend. Er vindt echter op dit moment in Nederland in de non-profitsector een omslag plaats die zijn weerga niet kent. De doorsnee burger heeft er nauwelijks benul van.

  Lees meer over "Minder betrokkenheid, meer toezicht: de rol van de Nederlandse overheid in de non-profitsector"
 • Leiderschap en fondsenwerving

  15 december 2013

  Neelam Makhijani vraagt zich af waarom zo weinig goededoelenorganisaties investeren in de ontwikkeling van hun huidige en toekomstige leiders, terwijl die zo cruciaal zijn voor het succes van hun werk.

  Lees meer over "Leiderschap en fondsenwerving"
 • Verder in Suriname

  15 december 2013

  Ramses Man was fondsenwerver bij het goede doel, werd later bureauman en is nu met echtgenote Susan Smithuis en hun beide kinderen verhuisd naar Suriname en daar aan de slag gegaan aan de doelstellingskant.

  Lees meer over "Verder in Suriname"
Close