Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Berichten geschreven door Maarten de Vries

 • Column 25 jaar Vf: Ruimte scheppen

  28 februari 2023

  Ons vakblad bestaat 25 jaar. Het was bedoeld om ruimte te scheppen voor artikelen over het vakgebied van fondsenwerving. Het blad zou bijdragen aan de professionalisering van het vak. Evenals in Amerika zou ethisch handelen ook een belangrijk element vormen van die professie. Goedbedoelde giften moeten immers doelmatig en doeltreffend worden besteed.

  Lees meer over "Column 25 jaar Vf: Ruimte scheppen"
 • Maak ruimte voor filantropie

  1 juni 2016

  De filantropie speelt een vitale rol bij de financiering van het maatschappelijk middenveld. Filantropie moet hierbij opgevat worden in de meest brede zin. Het omvat dan het doneren van geld en goederen, het sponsoren van activiteiten en vooral het geven van vrije tijd. Vrije tijd geef je aan je familieleden, vrienden en bekenden, zelden aan de staat en het bedrijfsleven. Maar wel aan georganiseerde verbanden van burgers.

  Lees meer over "Maak ruimte voor filantropie"
 • Veel fondsenwervende organisaties weten niet wie ze zijn

  1 oktober 2015

  Er is altijd voldoende geld, het zit alleen in de verkeerde zakken. En soms weet je niet meer in welke. Vaker weet je niet wie er nog over voldoende geld zou beschikken. In het eerste geval kan je nog eens in het adressenbestand kijken wie er weer eens herinnerd moet worden om voor jouw doel te geven. Naam, adres en woonplaats zijn dan voldoende. Zulke gegevens voldoen niet als je op zoek moet naar nieuwe gevers.

  Lees meer over "Veel fondsenwervende organisaties weten niet wie ze zijn"
 • Koers Houden is van cruciaal belang

  1 september 2015

  In ons land zijn talloze stichtingen, corporaties en verenigingen. Hun bestuurders en leden zijn begaan met ons lot. De meesten besteden hun tijd vrijwillig. Hoewel er onduidelijkheid bestaat over het aantal vrijwilligers dat erbij betrokken is, zien we nog niet dat het aantal instellingen kleiner wordt. We hoeven ons dan ook nog geen zorgen te maken over dit aspect van het maatschappelijk middenveld.

  Lees meer over "Koers Houden is van cruciaal belang"
 • Filantropie en fondsenwerving in cijfers

  1 augustus 2015

  Goede fondsenwerving is gebaseerd op feiten. Cijfers geven een indicatie of de organisatie zich goed presenteert aan zijn donateurs en subsidiegevers. Zulke indicaties geven ook richting aan de emoties waarmee de werving moet worden gevoed. Het succes van een huis-aan-huiscollecte begint met de emotie die vrijwilligers ertoe brengt om langs de deuren te gaan. Oude donateurs willen de verbeteringen, die zij in de wereld aanbrachten, nalaten aan hun nageslacht. Cijfers geven aan of er onder de donateurs veel ouderen zijn. Jonge donateurs willen de wereld veranderen die zij erfden. Zij gebruiken heel andere communicatiemiddelen dan hun grootouders. Je slaat de plank mis als je voor alle doelgroepen dezelfde middelen en emoties gebruikt. Die emoties kom je op het spoor met de feiten. Met feiten en cijfers ontdek je de waarheid waarmee je beoordeelt of alle inspanningen rechtvaardig en rechtmatig zijn. Heb je op een eerlijke manier gedaan wat je als organisatie had moeten doen? Het is een balanskunst om dat in beeld te krijgen. Maar het kan, met de cijfers van de jaarrekeningen.

  Lees meer over "Filantropie en fondsenwerving in cijfers"
 • De afwezige landheer en de maatschappelijke onderneming

  15 januari 2015

  Wat hebben het ziekenhuis in Dokkum, het Tropenmuseum en het Groot Omroep Koor met elkaar gemeen? Het zijn instellingen die er voor iedereen zijn; ze zijn dus van niemand. Dat is de les die ook andere algemeen nut beogende instellingen van hun ervaringen kunnen leren.

  Lees meer over "De afwezige landheer en de maatschappelijke onderneming"
 • (Keur)merk en organisatie

  15 december 2014

  Als we schrijven over keurmerken en validatiestelsels, zoeken we doorgaans de analyse en de argumenten. Maar je kunt ook van een wat meer filosofische kant kijken, naar wat het goede doel - als merk - aanmoet met een keurmerk.

  Lees meer over "(Keur)merk en organisatie"
 • Een bruggetje

  20 november 2014

  In ons dorp ligt een bruggetje. Het is nuttig voor de dorpelingen. Zo komen ze gemakkelijk waar ze wezen moeten. Jammer is alleen, dat het bruggetje al jaren ligt te roesten. Het is geen belangrijk bruggetje. Daarom krijgt het weinig aandacht. De pilaartjes stuwen het water nauwelijks op. Voor de eigenaar van het kanaal vormt het geen bedreiging. Het goed onderhouden fietspad aan de overkant van het kanaal is van de provincie, het pad naar het bruggetje van de gemeente. En het bruggetje? De meningen zijn verdeeld. Niemand die het nog weet. Wat van iedereen is, is van niemand. Niemand die het onderhoudt, iedereen maakt er gebruik van.

  Lees meer over "Een bruggetje"
 • Het Nederlandse cultuurdebat

  1 oktober 2014

  In een tijd van schaarste wordt het cultuurdebat overheerst door de aandacht voor de verdeling van subsidies. Dat is begrijpelijk. Het is ook begrijpelijk dat dit debat heel veel kenmerken van het stockholmsyndroom vertoont.

  Lees meer over "Het Nederlandse cultuurdebat"
 • Open brief zomer 2014

  1 september 2014

  Maarten de Vries is voormalig directeur van Wilde Ganzen en redacteur van Vakblad fondsenwerving. Deze brief is eerder per e-mail verspreid en redactioneel iets aangepast aan de inmiddels verstreken tijd. Maarten schreef deze brief op persoonlijke titel.

  Lees meer over "Open brief zomer 2014"
Close