Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Alle ogen op de formatietafel: branchekoepels presenteren Manifest, campagne en brief naar informateur

1 juni 2021

Om aandacht de vragen voor de positie van de goededoelensector en het maatschappelijk initiatief tijdens de kabinetsformatieperiode hebben Goede Doelen Nederland en de SBF-partners hun handen uit de mouwen gestoken. De brancheverenigingen hebben een brief gestuurd naar informateur Mariëtte Hamer en een Manifest gelanceerd waarin zij de politiek oproepen om de inzet van stichtingen en vrijwilligers niet te vergeten. Vandaag wordt het Manifest gelanceerd met een website, een campagne op social media en landingswebsite nederlanderswillenhelpen.nl.

Het Torentje van de Premier in Den Haag.
Het Torentje van de Premier in Den Haag. © Shutterstock // DasyaDasya

door Marijn Thijs

Brief naar Mariëtte Hamer

Een paar weken geleden stuurden de branchekoepels een brief naar informateur Herman Tjeenk Willink waarin zij de positie van stichtingen en verenigingen agendeerden. Afgelopen dinsdag 25 mei namen zij opnieuw de pen ter hand voor een brief aan zijn opvolger Mariëtte Hamer en de voorzitters van de Tweede Kamerfracties. In de brief wordt verwezen naar een voor de goededoelensector cruciale passage uit het eindverslag van Tjeenk Willink, waaruit blijkt dat hij het maatschappelijk initiatief als voorwaarde voor een nieuw sociaal contract ziet:

‘Erkenning en steun van de overheid aan burgerinitiatieven (de maatschappelijke democratie) zijn een blijk van vertrouwen van de overheid in haar burgers. Het sluit aan bij de Nederlandse traditie. Te vaak is een burgerinitiatief nu een ‘hordenloop’. Meer in het algemeen moet duidelijk worden wat de burger van de overheid mag verwachten (aan zorg en zeggenschap) en de overheid van de burger (aan inzet en onderlinge solidariteit): een nieuw sociaal contract en openheid over de wederzijdse verwachtingen.’

In de brief vraagt SBF-voorzitter Jan van Berkel om erkenning voor het burgerinitiatief en herhaalt hij de vraag om minder beperkende wet- en regelgeving die de sector raakt. ‘Maatregelen die de bedoeling hebben ons land veiliger te maken, de consument en de privacy van de burger te beschermen, maken inzet voor het goede doel en het vragen van steun aan het publiek moeilijker. De balans kan en moet beter,’ aldus Van Berkel.

Manifest: Nederlanders willen helpen. Geef ons de ruimte

In een Manifest, getiteld ‘Nederlanders willen helpen. Geef ons de ruimte’, vatten de brancheorganisaties onder leiding van de SBF hun standpunten concreet samen. Ook het Manifest is aan prominenten in Den Haag gepresenteerd. Het Manifest is ondertekend door verschillende maatschappelijke koepelorganisaties zoals Fondsen in Nederland (FIN), Goede Doelen Nederland, Partos, het NOC*NSF, Stichting Intern Toezicht Goede Doelen, Vereniging NOV, Partin en Kunsten ‘92.

De brancheorganisaties dragen vijf specifieke punten aan die aan ter formatietafel moeten komen. Eerste op dat lijstje is het behouden en vereenvoudigen van de giftenaftrek om geefgedrag te stimuleren. Ook vragen de brancheorganisaties om wervingskanalen zoals post, telefoon, huis-aan-huis en straatwerving zo goed mogelijk open te houden voor goede doelen. Door nieuwe wet- en regelgeving te toetsen op onnodige nadelige gevolgen pleiten de brancheorganisaties voor een toezichtstructuur op basis van zelfregulering en daarbij passend extern toezicht. Daarnaast moet het voor zowel werknemers als jongeren aantrekkelijker worden om vrijwilligerswerk te doen en moet het maatschappelijk karakter van het loterijstelsel steviger worden verankerd. ‘Vrij besteedbaar geld via de loterijafdracht blijft essentieel voor ons werk.’

‘Goed doen is precies wat Nederland nu nodig heeft’, betogen de koepels in het Manifest. ‘Nederlanders willen zich blijven inzetten voor een betere wereld. Met tijd, energie en geld. Als deze ruimte er is en wordt beschermd kunnen we samen hulp blijven bieden als dat nodig is en kunnen we in actie komen tegen eenzaamheid, armoede, onrecht en drempels om te sporten, en levens redden door gezondheidsonderzoek, natuur beschermen en kunst en cultuur behouden.

Social media campagne

De komende weken zullen de koepels goed zichtbaar zijn op social media om deze boodschap te verkondigen, onder andere met deze missiefilm:

Meer over Social Media Manifest Goede Doelen Nederland FIN Partin Den Haag Politiek Belangenbehartiging Geefgedrag Tweede Kamer NOV Formatie Herman Tjeenk Willink Mariëtte Hamer

Gerelateerde berichten

Marijn Thijs

Redacteur

Als redacteur houdt Marijn zich bezig met de invulling van fondsenwerving.nl en het Vakblad fondsenwerving. Hij is verantwoordelijk voor de journalistieke inhoud en vacatures op de website en schrijft (onderzoeks)verhalen en rubrieken voor het fysieke Vakblad. Marijn studeerde internationale journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen (MA) en is sinds 2019 verbonden aan het Vakblad.

Wekelijksenieuwsbrief

Vond je dit een goed verhaal? Wil je meer van dit soort artikelen automatisch in je mailbox? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief 👇

Close