Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

NDP: Donateursvertrouwen zakt nu licht, maar gaat waarschijnlijk verder zakken

Onderzoek Nieuws

6 juli 2022

Het contrast tussen het donateurs- en consumentenvertrouwen blijft onverminderd groot, al zakken beide indexcijfers een stukje verder in het tweede kwartaal van 2022. Het donateursvertrouwen zakte van -9 in het eerste kwartaal naar -12 dit kwartaal, blijkt uit de enquête van WWAV, toezichthouder CBF en onderzoeksbureau Kien onder het Nederlands Donateurspanel (NDP) die iedere drie maanden wordt gehouden. Het consumentenvertrouwen zakte nog verder en is het laagst sinds de eerste meting in 1972: de index staat nu op -50.

Logo van het Nederlandse Donateurspanel
Logo van het Nederlandse Donateurspanel © WWAV

door Marijn Thijs

Donateursvertrouwen daalt, en vermoedelijk volgend kwartaal ook

De inzamelingsacties voor Oekraïne zorgden vorig kwartaal voor een piek in het donateursvertrouwen. Hoewel het indexcijfer is sinds de start van de metingen nooit positief is geweest, maar kwam in maart heel erg dichtbij toen het nulpunt werd bereikt. Dat betekent dat het aantal mensen dat optimistisch naar de sector kijkt op dat moment gelijk was aan het aantal mensen dat daar pessimistisch over was. De daling van -9 in het vorige kwartaal naar -12 dit kwartaal lijkt niet zo sterk, maar wanneer de onderzoekers de cijfers per maand uitsplitsen zien zij wel een sterk neergaande trend. In juni was het indexcijfer -22. Dit laatste is volgens de onderzoekers vooral ‘omdat mensen verwachten dat de Nederlandse bevolking de afgelopen twaalf maanden minder gedoneerd heeft én de komende twaalf maanden minder zal gaan doneren.’

De panelleden gaven het eigen vertrouwen gemiddeld een 7,3, een kleine stijging ten opzichte van het vorige kwartaal en een evenaring van het hoogste kwartaalcijfer sinds de eerste metingen in 2015. ‘Opvallend genoeg is het cijfer in het tweede kwartaal van een jaar steeds iets hoger dan in de andere kwartalen,’ merken de onderzoekers op. Het rapportcijfer 7,3 kwam drie keer eerder voor: telkens bij de juni-meting.

 Welk cijfer geeft u uw vertrouwen in goede doelen in Nederland? (rode lijn = trendlijn afgelopen jaren)

Overhead

Het NDP wordt ook altijd gevraagd naar andere onderwerpen die betrekking hebben op het doen en laten van goededoelenorganisaties. Deze keer werden zij onder andere gevraagd naar overhead: een telkens terugkerend onderwerp in discussies over non-profits. In totaal vinden 62 procent van de respondenten dat het percentage overhead onder de twintig procent moet blijven. 27 procent vindt dat het eigenlijk onder de tien procent moet liggen. Volgens het CBF besteden Erkende Goede Doelen gemiddeld elf procent aan overheadkosten.

Hoeveel procent van het budget vindt u dat een goed doel maximaal mag besteden aan overheadkosten (zoals huisvesting, ICT, personeel, werving)?

Opvallend is dat jongeren tot dertig jaar over het algemeen minder kritisch zijn over het percentage overhead. Veertien procent vindt dat overheadkosten onder de tien procent moeten liggen. Bij vijftigers – de meest kritische groep – ligt dat ruim twee keer zo hoog: 35 procent.

Hoe wil je gevraagd worden?

Verder werden de respondenten gevraagd naar hoe zij het liefst benaderd willen worden door goede doelen. Sinds 2016 worden zij daar iedere twee jaar naar gevraagd. Anno 2022 staat benadering per post opnieuw op plaats één (24 procent), gevolgd door e-mail (22 procent), online banners en social media (beide 20 procent). De face-to-face methodes ‘Aan de deur’ en ‘Op straat’ zakken verder terug (respectievelijk zeven en zes procent). Vooral de appreciatie voor deurwerving loopt al sinds 2016 gestaag terug.

Welke benaderingswijze wordt prettig tot zeer prettig bevonden?

Als tegenhanger van de vraag: hoe wil je benaderd worden, staat ook de vraag hoe zij dat niet willen. De minst prettige manier is nog altijd telefonisch: ruim negen op de tien respondenten ervaart dat als onprettig. Ook via SMS/WhatsApp en de face-to-face opties worden door meer dan zeventig procent van het NDP als onprettig bestempeld. Benadering per post is naast de meest prettige manier, ook de minst onprettige manier om benaderd te worden.

In het algemeen valt het op dat de meerderheid van de benaderingswijzen gemiddeld positiever worden beoordeeld dan twee jaar geleden. Tegelijkertijd zijn mensen minder negatief over die benaderingswijzen. Zo vond 47 procent van de respondenten benadering per post in 2020 onprettig – nu is dat nog 38 procent. Veel meer mensen geven daarnaast aan ‘neutraal’ te kijken naar de populairdere benaderingswijzen. Over andere benaderingswijzen die als minder worden ervaren zijn mensen veel meer uitgesproken.

Ambassadeurs

Tenslotte werd het NDP gevraagd naar de inzet van bekende Nederlanders als ambassadeur van een goed doel. Een meerderheid van de panelleden vindt het mooi om te zien wanneer bekende Nederlanders zich inzetten voor het goede doel: 54 procent. Ook vindt een meerderheid het belangrijk dat een BN’er persoonlijk betrokken is bij het onderwerp. Dat leidt overigens niet tot een groter vertrouwen in een goed doel: slechts elf procent vindt een doel betrouwbaarder door haar ambassadeur.

Het panel is ook kritisch: zestig procent van de leden denkt dat bekende Nederlanders die ambassadeur zijn dat vooral doen voor hun eigen imago, en 53 procent denkt dat de meeste BN’ers betaald worden om ambassadeur te zijn – iets wat volgens de onderzoekers doorgaans niet zo is.

Rapport

Lees het volledige rapport van juni 2022 en alle voorgaande rapporten via de website van WWAV.

Meer over Telefonische fondsenwerving WWAV CBF Nederlands Donateurspanel NDP Donateursvertrouwen Ambassadeur Consumentenvertrouwen Kien E-mail Overheadkosten Face-to-face Digitaal Post

Gerelateerde berichten

Marijn Thijs

Redacteur

Als redacteur houdt Marijn zich bezig met de invulling van fondsenwerving.nl en het Vakblad fondsenwerving. Hij is verantwoordelijk voor de journalistieke inhoud en vacatures op de website en schrijft (onderzoeks)verhalen en rubrieken voor het fysieke Vakblad. Marijn studeerde internationale journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen (MA) en is sinds 2019 verbonden aan het Vakblad.

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Close