Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Donateursvertrouwen en het NDP

Het Nederlandse Donateurspanel (NDP) is een voor Nederland representatieve groep die door onderzoeksbureau WWAV en toezichthouder goede doelen CBF wordt aangeschreven om donateursvertrouwen te meten. Elk kwartaal vindt er een meting plaats (maart, juni, september en december). Het donateursvertrouwen wordt vervolgens uitgedrukt in een index, waarvan de methode spiegelt aan de meting van het consumentenvertrouwen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Deelnemers aan het NDP worden gevraagd naar hun geefbereidheid, het imago van goede doelen en hun mening over onderwerpen een aantal gevarieerde onderwerpen die op dat moment belangrijk zijn voor de fondsenwerverssector. Zo werd er de afgelopen jaren gevraagd naar privacy, het vertrouwen in maatschappelijke instanties, duurzaamheid, het belang van feitelijke informatie, wervingsmethoden en de rol van goede doelen bij het oplossen van globale problematiek.

Als de index positief is, zijn er meer mensen die optimistisch naar de sector kijken. Is de index negatief, zijn meer mensen pessimistisch.

De index voor het donateursvertrouwen is sinds de start van de metingen in 2005 nog nooit positief geweest. De score van juni 2019 (-5) was de hoogste in de geschiedenis van de meting. Het absolute dieptepunt werd in september 2013 bereikt (-52).

Close