Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje

NDP: Nooit eerder was het donateursvertrouwen zo hoog

Onderzoek Nieuws

6 april 2022

Tijdenlang volgde de curve van het donateursvertrouwen, zoals gemeten in een enquête van WWAV, toezichthouder CBF en onderzoeksbureau Kien onder het Nederlandse Donateurspanel (NDP), de curve van het consumentenvertrouwen van het CBS. Met een bewogen eerste kwartaal van 2022 komt daar duidelijk verandering in. De oorlog in Oekraïne bracht inflatie en stijgende prijzen, maar ook een Giro555-campagne die meer dan 150 miljoen opbracht. Als gevolg kelderde het consumentenvertrouwen en is het donateursvertrouwen op het hoogste punt in een maand ooit.

Logo van het Nederlandse Donateurspanel
Logo van het Nederlandse Donateurspanel © WWAV

door Marijn Thijs

Het donateursvertrouwen komt voor het eerste kwartaal van 2022 uit op -9. Dat is niet het hoogste indexcijfer aller tijden, al is de index nog nooit positief geweest. In de maand maart staat het donateursvertrouwen voor het eerst op nul. De onderzoekers concluderen dat de grote hoeveelheid hulpacties door particulieren, goede doelen en Giro555 de bereidheid om te doneren hebben laten groeien. Men kijkt positiever naar zowel het eigen geefgedrag als het geefgedrag van de Nederlandse bevolking in het algemeen, blijkt uit de peiling van maart 2022. Vraag blijft of dit een korte opleving van het vertrouwen is, of dat het indexgetal de komende tijd hoog zal blijven.

Donateursvertrouwen in Q1 van 2022. Het donateursvertrouwen wordt berekend door het gemiddelde van de vijf blauwe vragen te nemen.

Coronamaatregelen

Tijdens de eerste maanden van 2022 werden ook de laatste nog overgebleven coronamaatregelen opgeheven. Het NDP werd gevraagd naar hoe zij de rol van goede doelen tijdens de crisis hebben beleefd en vergeleken de antwoorden met die van een jaar geleden. De percentages lijken relatief onveranderd te zijn. Maar zeventien procent van de respondenten vindt dat goede doelen een cruciale positieve rol hebben gespeeld tijdens de coronacrisis, net als in 2021. Op de vraag of goede doelen voldoende zichtbaar zijn geweest zijn de meningen nog steeds vrijwel evenredig verdeeld (32 procent eens, 32 procent neutraal, 28 procent oneens). Ook blijkt dat NDP-leden iets minder beseffen dat goede doelen essentieel zijn in de samenleving (39 procent oneens, ten opzichte van 34 procent in 2021), en zijn ze minder bereid om te doneren om de gevolgen van corona in andere landen tegen te gaan (zestien procent nu, ten opzichte van 21 procent vorig jaar).

Inflatie en vakantiegeld

Daarnaast worden panelleden altijd gevraagd naar andere onderwerpen die betrekking hebben op het doen en laten van goededoelenorganisaties. Deze keer: hoe gaan de respondenten om met inflatie een hun vakantiegeld, en denken zij erover om hun geefgedrag daarop aan te passen?

De torenhoge inflatiecijfers stuwen de energie- en voedselprijzen omhoog. Essentiële levensbehoeften worden duurder en veel mensen zullen daardoor wat moeten beknibbelen. De NDP-leden werden gevraagd hun top-3 van besparingen uit te lichten, in het geval dat zij dat zouden moeten doen. Zij geven daarin aan vooral te zouden besparen op luxeartikelen, de horeca en uitjes (respectievelijk 59, 48 en 47 procent). Men is niet snel geneigd om te besparen op boodschappen, verenigingen, vaste lasten en vervoer (allen vijftien procent of minder).

Besparen op giften

Achter de top-3 wordt ‘giften aan goede doelen’ op plek vier genoemd. 31 procent van alle respondenten geeft aan minder te zullen gaan geven als er bespaard moet worden. Achttien procent van de respondenten zet een aanpassing van het geefgedrag zelfs op plek één.

Onder deze percentages vallen ook mensen die niet doneren aan goede doelen. Van de giftgevers zou meer dan een kwart (26 procent) als eerste besparen op donaties. Veertig procent van de donateurs noemt geven in de top-3 dingen om op te korten (waarmee het overigens opnieuw het op drie na meest genoemde besparingspunt is, achter luxeartikelen, uitjes en horeca).

De cijfers representeren het aantal mensen dat de categorie in hun top-3 genoemd heeft.

Vakantiegeld bestemd voor leuke dingen en vakantie

Tenslotte werden de panelleden gevraagd naar hoe zij hun vakantiegeld besteden. 87 procent van de respondenten geeft aan een extraatje bij het salaris te krijgen. Van hen geeft 47 procent het vakantiegeld ook daadwerkelijk uit aan vakantie, en 52 procent zegt het geld uit te geven aan andere dingen dan vakantie. Gevraagd naar of men met het vakantiegeld extra aan goede doelen geeft, blijkt dat zeven procent dat als aanleiding om iets meer te geven ziet. ‘Dit zou voor goede doelen reden kunnen zijn om deze vraag in mei of juni te stellen aan hun donateurs,’ schrijven de onderzoekers in het NDP-rapport.

Zes procent geeft aan vrijwel altijd een deel van het vakantiegeld aan goede doelen te geven. Dat was twee jaar geleden nog elf procent. Opvallend is dat er grote verschillen te zien zijn tussen de gevraagde leeftijdsgroepen. Vooral zestigplussers geven altijd een deel van het verdiende vakantiegeld weg (acht procent), terwijl dertigminners dat maar de helft zo vaak doen (vier procent.).

Rapport

Lees het volledige rapport van maart 2022 en alle voorgaande rapporten via de website van WWAV.

Meer over WWAV CBF Giro555 Nederlands Donateurspanel NDP Donateursvertrouwen Geefgedrag Consumentenvertrouwen Kien Inflatie Oekraïne Oorlog Vakantiegeld

Gerelateerde berichten

Marijn Thijs

Redacteur

Als redacteur houdt Marijn zich bezig met de invulling van fondsenwerving.nl en het Vakblad fondsenwerving. Hij is verantwoordelijk voor de journalistieke inhoud en vacatures op de website en schrijft (onderzoeks)verhalen en rubrieken voor het fysieke Vakblad. Marijn studeerde internationale journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen (MA) en is sinds 2019 verbonden aan het Vakblad.

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen
Close