Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

NDP: Stabiel beeld donateurs-vertrouwen na nieuwe lichte stijging

Onderzoek

14 oktober 2021

De dip in het donateursvertrouwen is voorbij. De index is opnieuw met twee punten gestegen naar -8 en beweegt daarmee weer een klein stapje weg van de dip die de coronacrisis met zich meebracht. Dat blijkt uit de resultaten van de enquête onder het Nederlandse Donateurspanel (NDP) die ieder kwartaal wordt gehouden door WWAV, het CBF en onderzoeksbureau Kien. Daarnaast worden panelleden altijd gevraagd naar andere onderwerpen die betrekking hebben op het doen en laten van goededoelenorganisaties. Deze keer: vertrouwen in instanties, wat hun keuzes voor een goed doel bepaalt en wat men terugverwacht na een gift.

Logo van het Nederlandse Donateurspanel
Logo van het Nederlandse Donateurspanel © WWAV

door Marijn Thijs

De index van het donateursvertrouwen stijgt dus langzaam maar zeker terug naar de stabiele piek zoals die in de periode van 2017 tot 2020 gold. Ook tijdens die periode lag het donateursvertrouwen stabiel net onder het nulpunt. Het consumentenvertrouwen zoals gemeten door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) loopt wel een stukje terug, van -3 naar -5.

Panelleden scoren het vertrouwen dat ze hebben in goede doelen dit kwartaal iets lager dan vorige keer maar nog steeds met een dikke voldoende: een 7,1 t.o.v. een 7,3.

De onderzoekers zijn, door naar de cijfers van de afgelopen tien jaar te kijken, erachter gekomen dat de septembermetingen altijd hoger uitvallen dan de overige metingen. Gemiddeld ligt in het derde kwartaal het vertrouwen ruim een half punt hoger dan in de andere maanden. Q4 en Q1 zijn dan weer ‘negatievere’ maanden. Hoe dat komt is door de onderzoekers nog niet onderzocht.

Vertrouwen in maatschappelijke actoren

WWAV, CBF en Kien vragen het NDP ieder jaar hoeveel vertrouwen zij hebben in verschillende instanties. Over het algemeen loopt het vertrouwen in organisaties iets terug ten opzichte van 2020, al gaat het soms over luttele procenten. Het gaat dan om onder andere de CBF Erkenning, banken en grote bedrijven. Opvallend genoeg is het vertrouwen in de media opnieuw verder gegroeid. In 2016 lag het percentage dat de media vertrouwde nog onder de twintig procent, nu is dat 37 procent (dertig procent in 2020). In de top-3 instanties waar men juist geen vertrouwen in heeft, staan de kerken met afstand bovenaan (29 procent), gevolgd door crowdfudingsplatformen en de overheid (beiden zestien procent).

Criteria bij het kiezen van een organisatie voor een gift

Vervolgens werden de respondenten gevraagd waar ze naar kijken op het moment dat ze een goed doel uitkiezen om aan te doneren. Ook die vraag werd in 2020 eerder gesteld. Ten opzichte van toen valt het vooral op dat transparantie meer gewaardeerd wordt. Nu kijkt 32 procent daarnaar als ze willen doneren, terwijl dat vorig jaar nog negentien procent was. Ook de betrouwbaarheid en de betalingsmethode en -afspraken zijn belangrijker geworden. Tegelijkertijd worden de impact van een donatie, de merkkracht en de noodzaak iets minder vaak genoemd dan vorig jaar. Onder de streep blijft, en hoe kan dat ook anders, het bestedingsdoel leidend voor het geven (67 procent).

Verwachtingen na donaties

Tenslotte is het panel gevraagd in hoeverre zij iets verwachten van het goede doel bij een donatie. De ene helft van het NDP antwoordde alsof zij vijftig euro hadden gedoneerd, de andere helft werd geacht te denken over een donatie van tien euro. Er blijkt duidelijk een relatie te zijn tussen de verwachtingen en de gifthoogte, blijkt uit de resultaten. De mensen die vijftig euro ‘gaven’ verwachten meer terugkoppeling van de organisatie (zeventig procent van de gevers van het hogere bedrag, ten opzichte van 57 procent bij het lagere bedrag) en controleren ze vaker of hun gift goed besteed is en of het effectief is geweest.

Op één specifieke vraag is vrijwel geen verschil te zien: er is over het algemeen best veel vertrouwen dat een gegeven donatie goed wordt besteed met gemiddeld ongeveer 87 procent.

Rapport

Lees het volledige rapport van september 2021 en alle voorgaande rapporten via de website van WWAV.

Meer over WWAV CBF Goede Doelen Enquête NDP Vertrouwen Donateursvertrouwen Geefgedrag Kien Verwachtingen

Gerelateerde berichten

Marijn Thijs

Redacteur

Als redacteur houdt Marijn zich bezig met de invulling van fondsenwerving.nl en het Vakblad fondsenwerving. Hij is verantwoordelijk voor de journalistieke inhoud en vacatures op de website en schrijft (onderzoeks)verhalen en rubrieken voor het fysieke Vakblad. Marijn studeerde internationale journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen (MA) en is sinds 2019 verbonden aan het Vakblad.

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Close