Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

NDP: Donateursvertrouwen weer bijna op niveau van voor corona

Onderzoek Nieuws

14 juli 2021

Het donateursvertrouwen is opnieuw gestegen, nadat de coronacrisis het vertrouwen geen goed had gedaan. De index is met vier punten gestegen naar -10, blijkt uit de resultaten van de enquête onder het Nederlandse Donateurspanel (NDP) die ieder kwartaal wordt gehouden door WWAV, het CBF en onderzoeksbureau Kien. Daarnaast worden panelleden altijd gevraagd naar andere onderwerpen die betrekking hebben op het doen en laten van goededoelenorganisaties. Deze keer: de AVG en geven met QR-codes.

Logo van het Nederlandse Donateurspanel
Logo van het Nederlandse Donateurspanel © WWAV

door Marijn Thijs

Met een indexcijfer van -10 voor het donateursvertrouwen hebben mensen evenveel vertrouwen in goede doelen als eind 2019, voor de coronacrisis. Met de coronacrisis zakte het donateursvertrouwen terug tot ongeveer -20; een flinke dip, maar nog steeds ver verwijderd van het dieptepunt van ruim -50. Belangrijk om te onthouden is dat het cijfer nog nooit positief is geweest. Ook het consumentenvertrouwen zoals gemeten door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is gestegen; van -18 naar -3.

Het cijfer is vooral te wijden aan het beeld dat panelleden hebben over het geefgedrag van de Nederlandse bevolking, schrijven de onderzoekers. Als de twee vragen over verwachte geefgedrag losgehaald worden van de overige vragen, is een stijging van -27 in het vorig kwartaal naar -17 nu te zien. Overigens geven panelleden hun eigen vertrouwen in goede doelen dit kwartaal een 7,3 – een kleine stijging ten opzichte van de meting van maart.

QR-codes

De vervolgvragen gingen deze keer over een snel populair wordende tool om in te zetten om donaties te werven: de QR-code. Nam de QR-code een vlucht sinds de laatste keer dat het NDP naar hun mening gevraagd werd, eind 2019?

Het antwoord: ja. Een groter percentage mensen heeft QR-codes gebruikt (78 procent nu, ten opzichte van zeventig procent in december 2019), en op alle terreinen is een lichte stijging te zien. Veel meer mensen gebruiken de technologie om informatie mee te lezen (46 procent, eerst 35 procent), om een betaling mee te doen (53 procent, eerst 44 procent) en om online donaties te doen (acht procent, tegenover drie procent in 2019). De QR-code is ook op meer plekken geïntroduceerd door de coronacrisis, bijvoorbeeld bij het afhandelen van coronachecks, om afspraken te maken en om bestellingen in de horeca te plaatsen. Ook om in te loggen op services als DigiD en bankierapps zijn QR-codes gebruikelijk.

Op het gebied van de bereidheid om te doneren via een QR-code zijn eveneens stappen gezet ten opzichte van december 2019. Toen gaf zestig procent van de donerende respondenten aan waarschijnlijk of zeker niet bereid te zijn te doneren via QR. Nu is dat nog iets meer 51 procent. 29 procent zegt waarschijnlijk wel te willen doneren en 19 procent zeker wel. De dertigers zijn ‘koploper’ doneren via QR. Van de groep die zeker wel via QR doneert vindt de overgrote meerderheid dat doneren via QR-codes makkelijk of handig (67 procent) is. Ook wordt de mogelijkheid snel en veilig gevonden en is het een goede manier om te doneren wanneer je geen kleingeld op zak hebt. Mensen die zeker niet doneren via QR noemen de technologie onveilig en onvertrouwd (32 procent), moeilijk uit te voeren, of geven liever op een andere manier.

QR-codes worden nog altijd het meest gebruikt door 30-minners: ruim negen op de tien respondenten geeft aan een QR-code te hebben gebruikt. Tussen de dertig en zestig jaar ligt het getal een klein beetje lager met 89 procent. Zestigplussers gebruiken de technologie een stuk minder: 54 procent geeft aan een QR-code te hebben gescand.

3 jaar Europese privacywetgeving: de AVG

De onderzoekers hebben ook een ander aanvullend onderzoek uit 2019 opnieuw gepeild. Het panel kreeg deze keer, net als in juni twee jaar geleden, een aantal stellingen over de algemene verordening gegevensbescherming (AVG); de Europese privacywetgeving. Uit de antwoorden op de stellingen blijkt dat mensen iets bewuster zijn geworden van hun rechten en daarom goede doelen iets vaker vragen stellen over persoonsgegevens (negen procent nu, ten opzichte van vier procent in 2019), klagen over de omgang met persoonsgegevens (vier procent nu, voorheen anderhalf procent) en vragen om gegevens te laten verwijderen (elf procent, ten opzichte van zes procent in 2019). De overgrote meerderheid (63 procent) vertrouwt er echter op dat goede doelen zorgvuldig met persoonlijke gegevens omgaan.

Toch gelooft ongeveer vier op de vijf mensen niet dat er fundamenteel iets is veranderd aan hoe goede doelen met persoonsgegevens omgaan. Belangrijk detail bij die bevinding is wel dat onder deze groep ook de mensen vallen die (on)tevreden waren en nog steeds zijn. ‘Dat maakt de uitkomst van deze stelling multi-interpretabel’, aldus de onderzoekers. Ook is het aantal mensen dat sinds de invoering van de AVG het idee heeft dat ze volledige controle heeft over hun persoonsgegevens met veertien procent laag. Dertigers denken bovengemiddeld vaak dat ze die controle wel hebben (ruim één op de vijf).

Rapport

Lees het volledige rapport van juni 2021 en alle voorgaande rapporten via de website van WWAV.

Meer over AVG WWAV CBF Enquête NDP Donateursvertrouwen QR Kien Persoonsgegevens

Gerelateerde berichten

Marijn Thijs

Redacteur

Als redacteur houdt Marijn zich bezig met de invulling van fondsenwerving.nl en het Vakblad fondsenwerving. Hij is verantwoordelijk voor de journalistieke inhoud en vacatures op de website en schrijft (onderzoeks)verhalen en rubrieken voor het fysieke Vakblad. Marijn studeerde internationale journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen (MA) en is sinds 2019 verbonden aan het Vakblad.

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen
Close