Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Vertrouwen als basis voor het toezicht op de filantropie

21 april 2016

Dedan Schmidt neemt afscheid van het CBF. Met veel vertrouwen in de sector, zo blijkt uit zijn afscheidsinterview met het Vakblad Fondsenwerving. 

door Jaap Zeekant

Nadat de overheid en de filantropische sector elkaar in 2011 hadden gevonden in het Convenant Ruimte voor Geven, werd duidelijk dat de fondsenwervende instellingen op een nieuwe manier inhoud moesten geven aan zelfregulering. Ze moesten hun best doen om het onder druk staande publieksvertrouwen te herwinnen.

Begin 2014 kwam interim-manager en organisatieadviseur Dedan Schmidt zijn opwachting maken binnen de goededoelensector. Dedan kreeg de taak om het CBF, dat zelf ook steeds meer kritiek kreeg, door een periode van ingrijpende veranderingen te loodsen en samen met de sector en de brancheorganisaties het nieuwe toezichtstelsel vorm te geven. 

Het moest anders
Dedan: “Toen ik begon, was er een algemeen gevoel dat het anders moest. Er was ongenoegen. De beste aanpak leek me om met iedereen te gaan praten. Ik zag dat ongenoegen in de eerste plaats als een uiting van betrokkenheid. Wellicht was het een voordeel dat ik in het begin een buitenstaander was. Men bleek het in elk geval prettig te vinden om gehoord te worden en zo werk je, voor je het in de gaten hebt, samen aan de oplossing van het probleem.”

Dialoog
“Het was tijd voor dialoog. Maar het was vooral een kwestie van luisteren, luisteren en nog eens luisteren. En op die manier in coproductie te werken aan nieuw toezicht. Daarbij werd duidelijk dat alle betrokkenen begrijpen dat de gever wil dat zijn geld goed besteed wordt. Maar goed besteden heeft vooral ook te maken met wat de organisatie uiteindelijk bereikt. Op dat punt was er echter terughoudendheid, omdat niet alles waar in de goededoelensector naar gestreefd wordt, even meetbaar is." 

"Sommigen begrepen wel dat het nodig is ernaar te kijken, maar vonden het toch moeilijk. Anderen weer voelden er niets voor. Wetenschappers en critici stonden echter op het standpunt dat we wel moeten streven naar een situatie waarin we op zijn minst ons best doen duidelijk te maken wat we bereiken.”

Lees het hele interview met Dedan Schmidt in Vaklad Fondsenwerving 18 | 2

Bron: Vakblad Fondsenwerving

Jaap Zeekant

Hoofdredacteur Vakblad fondsenwerving

Jaap was eind jaren 90 oprichter van Vakblad fondsenwerving. Hij was ruim een halve eeuw actief in de non-profitsector en 45 jaar serieus bezig met fondsenwerving. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van wat tegenwoordig Goede Doelen Nederland is. Als oprichter van Vf was Jaap ook betrokken bij de oprichting van de Vakopleidingen Fondsenwerving. Daarnaast was hij founder van de Nationale Vakdag fondsenwerving. Jaap overleed geheel onverwachts op donderdag 28 mei 2020.

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close