Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Donateurs tevreden over donateurgerichte fondsenwerving in Nederland, wel ruimte voor verbetering

11 mei 2022

In februari heeft onafhankelijk marktonderzoeksbureau DirectResearch een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Stichting Donateursbelangen. Dit onderzoek is aangevraagd om inzicht te verkrijgen in de opinie van donateurs in Nederland met betrekking tot verschillende onderwerpen. Uit de resultaten blijkt dat donateurs het belangrijk vinden om zelf te kunnen bepalen hoe een goed doel hen benadert.

Cover van het onderzoeksrapport (door DirectResearch in opdracht van Stichting Donateursbelangen).
Cover van het onderzoeksrapport (door DirectResearch in opdracht van Stichting Donateursbelangen). © Direct Research / Stichting Donateursbelangen

door Gastauteur

Branded Content

Dit artikel is mogelijk gemaakt en geschreven door Stichting Donateursbelangen.

In het onderzoek is gevraagd naar de opinie van Nederlandse donateurs op het gebied van privacy, transparantie van goede doelen, de geprefereerde benaderingskanalen én de behoefte aan een centrale app, waarmee aangegeven kan worden of goede doelen bij hen aan de deur mogen komen.

Waar komt dit onderzoek vandaan?

Stichting Donateursbelangen heeft geconstateerd dat er in Nederland nog weinig tot geen inzicht is in de behoeftes van donateurs met betrekking tot eerdergenoemde onderwerpen. De non-profit sector geeft aan donateurgerichte fondsenwerving te hanteren. De vraag is echter of de donateur juist en volledig wordt geïnformeerd, of fondsenwervers transparant zijn vóór en tijdens het doneren, of het voor de donateur duidelijk is hoe de donaties aangewend worden om impact te maken en wat deze impact dan is.

DirectResearch, een marktonderzoeksbureau met onderzoekservaring in alle branches (waaronder de goededoelensector), voerde een onafhankelijk onderzoek uit om de behoeftes van donateurs in kaart te brengen. Door middel van een onlineonderzoek onder een representatieve steekproef van ruim duizend Nederlandse donateurs is inzicht vergaard in hun opinie met betrekking tot eerdergenoemde onderwerpen.

Meer over de onderzoeksmethodiek

Voor de volledigheid: de onderzoeksdoelgroep bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder, die het afgelopen jaar gedoneerd hebben. Het veldwerk is uitgezet in het EUpanel van DirectResearch. Dit panel bevat ruim 40.000 consumenten.

De netto steekproef van het onderzoek is vergeleken met de Gouden Standaard. De Gouden Standaard is een ijkingsinstrument ontwikkelt door de MOA in samenwerking met het CBS. Door middel van de Gouden Standaard wordt er in de hele onderzoeksbranche gebruikgemaakt van dezelfde ijkingsdata voor representatief steekproefonderzoek.
Bij het veldwerk wordt de Gouden Standaard gehanteerd om een representatieve verdeling van Nederland (in dit geval Nederlandse donateurs) te waarborgen. Kleine afwijkingen ten opzichte van de Gouden Standaard zijn achteraf gelijkgetrokken met een weging, waarmee de netto steekproef op geslacht, leeftijd en opleiding overeenkomt met de Gouden Standaard. De netto steekproefomvang van netto n=1000 is daarnaast voldoende groot om betrouwbare uitspraken te doen over de onderzoeksdoelgroep.

In het onderzoek is door middel van enkelvoudige, meervoudige, open en stellingsvragen gevraagd naar de opinie van Nederlandse donateurs. Verschillende onderwerpen zijn uitgevraagd met stellingvragen, waarbij respondenten op een vijfpuntsschaal van bijvoorbeeld ‘helemaal mee eens’ tot ‘helemaal mee oneens’ hun mening hebben kunnen geven.

Wat zijn de resultaten van het onderzoek?

Donateurs zijn over het algemeen positief gestemd over de goede doelen in Nederland met betrekking tot donateurgerichte fondsenwerving, maar dat neemt niet weg dat er ruimte tot verbetering is.

Donateurs hebben individuele behoeftes en vinden het belangrijk dat hier rekening mee gehouden wordt. Zo vinden zij het belangrijk zelf te kunnen bepalen hoe een goed doel hen benadert en een groot deel is dan ook voorstander van een centraal register of centrale app, waarbij je kan aangeven dat goede doelen aan de deur mogen komen. Hoewel een donatie aan de deur op nummer drie staat van benaderingen waar men mee akkoord gaat, bestaat er een ruime meerderheid die niet akkoord gaat met deze benadering. Deze donateurs zouden baat hebben bij een dergelijke centrale app waarin zij hun voorkeuren kunnen aangeven. Een benadering via de email of nieuwsbrief vindt men overigens het beste en een benadering via Instant Messaging of de telefoon is het minst wenselijk.

Ondanks dat veel donateurs met een benadering aan de deur niet akkoord gaan, krijgt contant via de collectebus de grootste voorkeur als betaalmethode, gevolgd door iDEAL.

Donateurs willen ook graag informatie over waar het gedoneerde geld terechtkomt; hoeveel van het gedoneerde geld ontvangt een goed doel netto op haar bankrekening en hoe wordt dit besteed?

Met betrekking tot het opzeggen van een donateurschap hebben donateurs duidelijke voorkeuren; via de email of website. Ze vinden het hierbij belangrijk dat een donateurschap makkelijk op te zeggen moet zijn.

En hoe zit het dan met de privacy van donateurs?

Naast alle benaderingen en betaalmethoden is er nog een ander belangrijk onderwerp met betrekking tot donateurgerichte fondsenwerving. Een groot deel van de donateurs vindt het namelijk niet oké dat er tijdens het doneren aan goede doelen, gevraagd wordt persoonsgegevens achter te laten. Ook het opstellen van een profiel aan de hand van persoonlijke gegevens (eventueel zelfs extern verkregen) vinden zij niet oké en ook niet terecht. Het is dan ook slechts een klein deel dat de waarborging van de privacy van Nederlandse donateurs onbelangrijk vindt. Aan de andere kant vinden donateurs het juist belangrijk dat je anoniem kan doneren.

Tot slot is het mooi om te zien dat een groot deel van de donateurs het gevoel heeft enigszins tot veel impact te hebben op de missie van de stichting aan wie zij doneren. Wellicht dat het zelfs nog mooier is om te zien dat ook hier winst op te behalen valt. Veel donateurs zijn hier namelijk neutraal over, en hoe mooi zou het zijn als zij deze impact ook gaan ervaren? Bovenstaand genoemde bevindingen kunnen hier wellicht een bijdrage aan leveren, wat ook een verhoging in tevredenheid kan betekenen en hopelijk nóg meer donaties als gevolg.

Stichting Donateursbelangen weet nu wat er leeft onder donateurs en zal haar belangenbehartiging op basis van de onderzoeksresultaten uitvoeren.

Rapportage

Download hier de rapportage en de tabellenset die bij het onderzoek werden gebruikt.

Meer over Privacy Transparantie Donateurs Donateursvertrouwen Jordan van Bergen Fondsenwerving Stichting Donateursbelangen DirectResearch Rechten

Wekelijksenieuwsbrief

Vond je dit een goed verhaal? Wil je meer van dit soort artikelen automatisch in je mailbox? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief 👇

Close