Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Staatssecretaris Keijzer: De opt-in komt er, een bel-niet-aan-register niet

7 februari 2019

Gisteren (6-2-19) vond het Algemene Overleg (AO) van de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken met betrekking tot marktwerking en mededinging plaats. Daarin werd de Consumentenagenda van de Staatssecretaris, waar de opt-in voor telemarketing deel van uitmaakt, uitvoerig besproken. Vanuit het perspectief van de markt gezien was de bijdrage van Kamerlid Wörsdörfer (VVD) sterk. Verder namen Kamerleden van SP, Groenlinks, CDA, PvdA en D’66 deel aan de commissievergadering.

Mona Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
Mona Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

door Patrick Jordens

Verreweg het grootste deel van de tijd van het AO is besteed aan de maatregelen om de irritatie bij telemarketing weg te nemen. Daar wil ik in dit artikel dan ook even op focussen. Te beginnen met de conclusie: de opt-in komt er. Ik doe graag aan verwachtingsmanagement. De Staatssecretaris liet daar geen onduidelijkheid over.

Vooral opvallend: ondanks de aanhoudende positief kritische vraagstelling van de VVD, wordt het economisch belang van het kanaal en zijn gebruikers terzijde gelegd, ten faveure van het consumentenbelang. 'Het is een creatieve sector, die vinden wel weer wat anders!'. Daar kun je van alles van vinden, maar het is nu eenmaal de politieke realiteit. Vaak met argumenten en cijfers, die door de sector veelal als onterecht en onjuist worden ervaren, wordt het politieke standpunt luister bijgezet.

De sector heeft kennelijk niet over de bühne heeft kunnen krijgen dat deze ingrijpende regimeverandering (van opt-out naar opt-in) de irritatie niet gaat wegnemen en tegelijkertijd veel negatieve economische impact heeft. Meer kosten, minder opbrengsten, banenverlies. Ik zeg 'de sector'…… ik was er zelf ook bij.

En nu? Naast de opt-in staat ook de termijn van de klantrelatie (hoe lang mag je een (ex) klant nog blijven bellen met een commercieel doel) bij telemarketing ter discussie. De sector krijgt van Mona Keijzer de tijd om deze termijn voor telemarketing in de zelfregulering op te lossen. Ze zal echter met een goed pakket maatregelen moeten komen. Die kans MOET worden benut, anders vrees ik dat de klantrelatie een zelfde lot beschoren zal zijn. Daarvan zal de economische inpact, als de Staatssecretaris niet tevreden is met de oplossing, wellicht ook van minder belang zijn.

Ondertussen moet de sector verdere gaten zien te overbruggen. Organisaties kunnen vast gaan nadenken over een opt-in regime. Kamerlid Moorlag van de PvdA probeerde nog even het Bel-niet-aanregister op de kaart te zetten, maar dat werd voor nu resoluut van de hand gewezen door de Staatssecretaris. VVD Kamerlid Wörsdörfer overweegt nu een motie in te dienen en wil mogelijk in een Kamerdebat verder spreken over de economische gevolgen en onderzoek naar de economische impact van het doorvoeren van de opt-in. Moedig!

We zijn nog wel even bezig vrees ik.

Kijk hier het debat terug: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A04909

Meer over Telemarketing

Patrick Jordens

Gastauteur

Jordens is gastdocent marketing, dataprivacy en ethiek aan de Hogeschool van Rotterdam en oprichter van DMCC Group Holding, een groep organisaties die compliance met consumentenrecht, privacyrecht en informatiebeveiliging als specialisatie hebben. Tot de groep bedrijven behoren het compliance adviesbureau DMCC Nederland, compliance e-learning platform Weetwatjezegt, ICT Security Compliance organisatie The Trusted Third Party (TT3P) en kwaliteitscontrole organisatie Trusted Quality & Integrity Solutions B.V. (TQIS). Jordens is, vanuit zijn brede expertise op deze gebieden actief als bruggenbouwer tussen de politiek, de overheid, zijn toezichthouders en de markt. Hij voert, niet zelden namens de belangenorganisaties in de sector, gesprekken en onderhandelingen over de uitleg en invoering van (nieuwe) wet- en regelgeving, met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en toezichthouders.

Wekelijksenieuwsbrief

Vond je dit een goed verhaal? Wil je meer van dit soort artikelen automatisch in je mailbox? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief 👇

Close