Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

IKL blijft ook na onderzoek belangenverstrengeling onder verscherpt toezicht

Nieuws

30 juni 2021

De Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) in Limburg blijft voorlopig onder verscherpt toezicht staan. De resultaten van een onderzoek naar het bestuur van de stichting heeft toezichthouder goede doelen CBF niet bewogen om de huidige situatie te wijzigen. Stichting IKL staat sinds maart onder verscherpt toezicht nadat aan het licht kwam dat er binnen de organisatie belangenverstrengeling en tekortschietend toezicht was.

door Marijn Thijs

Fraudevermoedens

Een onderzoeksjournalist van NRC kwam er in maart achter dat voormalig CDA-politicus en IKL-directeur Herman Vrehen tonnen subsidiegeld had doorgesluisd naar zijn eigen bv’s via inhuurconstructies. Hij zou daarbij hulp hebben gekregen van Limburgse CDA-gedeputeerden. Ook kreeg hij twee keer zoveel betaald voor zijn werk als directeur dan toegestaan volgens de regels van de toezichthouder; een bedrag dat was goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Tenslotte bleek dat het CDA haar verkiezingscampagne voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 deels had gefinancierd met geld van het IKL. Verschillende prominenten stapten op als gevolg van het schandaal, waaronder verschillende leden van het Limburgse provinciebestuur, commissaris van de koning Theo Bovens en Vrehen zelf.

‘Vrehen schuldig aan belangenverstrengeling’

De demissionaire Raad van Toezicht van Stichting IKL gaf prof. dr. Ir. Rienk Goodijk de opdracht om governance-onderzoek te doen naar de ontstane situatie. Goodijk concludeerde dat de affaire is ontstaan na een ingrijpende reorganisatie binnen de stichting in 2015-2016. Volgens Goodijk is er in de daaropvolgende jaren inderdaad sprake geweest van belangenverstrengeling waar onder andere directeur-bestuurder Vrehen zich schuldig aan heeft gemaakt; te veel van zijn bv’s raakten betrokken bij de werkuitvoering van de IKL-projecten. Daarnaast was er te weinig kritische tegenspraak door de RvT, waardoor het toezicht onvoldoende was.

Zoals met de demissionaire raad van toezicht was afgesproken zijn die resultaten met de toezichthouder gedeeld. Het CBF noemt het rapport ‘evenwichtig met krachtige conclusies, dat ook rekening houdt met de context waarin IKL zich heeft bevonden.’

Reactie RvT

De Raad van Toezicht laat in een verklaring op de website van de stichting weten dat het de gang van zaken enorm betreurt. ‘De RvT herkent zich in de hoofdconclusie dat er bij bepaalde eigenstandige handelingen en verwevenheden in netwerken, inderdaad sprake is van het verstrengelen van belangen. (…) De RvT onderschrijft het rapport van Dhr. Goodijk en neemt afstand van de handelswijze van de directeur-bestuurder. De RvT is teleurgesteld in het verstrengelen van belangen en vindt dat dit de vertrouwensrelatie tussen directeur-bestuurder en RvT heeft beschadigd.’

De demissionaire RvT laat in de verklaring ook weten dat het diverse pogingen heeft ondernomen om hulp bij derden te vragen, maar dat dat tot dusver niet is gelukt. Wel staan er een interim-bestuurder en een interim RvT klaar voor een mogelijk vervolg van IKL. 

Het volledige onderzoeksrapport van Rienk Goodijk en de verklaring van de Raad van Toezicht van IKL zijn via de website van de natuurbeschermingsorganisatie te lezen.

Meer over CBF Fraude Toezicht Onderzoeksjournalistiek Herman Vrehen IKL

Gerelateerde berichten

Marijn Thijs

Redacteur

Als redacteur houdt Marijn zich bezig met de invulling van fondsenwerving.nl en het Vakblad fondsenwerving. Hij is verantwoordelijk voor de journalistieke inhoud en vacatures op de website en schrijft (onderzoeks)verhalen en rubrieken voor het fysieke Vakblad. Marijn studeerde internationale journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen (MA) en is sinds 2019 verbonden aan het Vakblad.

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen
Close