Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Data Inside Q1-2 2022: Oorlog Oekraïne en Giro555-actie hebben grote invloed op giften

Onderzoek

15 september 2022

Vf publiceert in samenwerking met Data Inside regelmatig een monitor op basis van de giftdata van ongeveer twee miljoen particuliere donateurs. Deze update gaat over het eerste half jaar van 2022. Een interessant half jaar, met daarin een landelijke Giro555-actie. We onderzoeken het geefgedrag van donateurs over verschillende wervingskanalen en organisatietypes.

door Gastauteur

In de eerste helft van 2022 komen twee effecten naar voren. Aan de ene kant komen we uit 2021, het jaar van de coronacrisis, dat erg goed presteerde ten opzichte van eerdere jaren. Aan de andere kant hebben we dit jaar te maken met de crisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Stand van het huidige jaar (eerste helft van 2022) t.o.v. vorige jaar (eerste helft van 2021)

Dat gezegd hebbende, is in het eerste half jaar van 2022 een kleine stijging van inkomsten te zien. Dit geldt zowel voor het aantal giften als het gemiddelde giftbedrag dat wordt gegeven. In dit artikel gaan we verder in op hoe het eerste en tweede kwartaal zich hierin tot elkaar verhouden.

Totaaloverzichten groei en krimp 2022

Totaaloverzichten groei en krimp 2022

De groei die we de afgelopen jaren al zagen zet door. De groei is dit jaar wel lager dan de groei van vorig jaar. Q2 maakt een hoop goed na een tegenvallend eerste kwartaal, wat vooral te danken is aan een stijgend gemiddeld giftbedrag. Vorig jaar was de groei in Q2 lager dan in Q1, dus dat Q2 nu voornamelijk de oorzaak van de groei in 2022 is, is hoopgevend.

Uitsplitsing op gifttype

Toezeggingen laten in 2022 over Q1 en Q2 een relatief stabiele stijging zien. Vergeleken met vorig jaar stijgt het totale giftbedrag iets meer dan 4 procent.

Losse giften zorgen daarentegen voor de beperkte groei van het totaal. Vooral het lagere aantal giften in Q1 zorgt voor een daling over het hele eerste half jaar. Komt dit door de oorlog in Oekraïne? In de benchmark van Data Inside zitten relatief weinig organisaties die meedoen aan Giro555. Het lijkt er op dat andere organisaties zo’n landelijke actie (gestart op 28 februari 2022) kunnen merken in de aantallen incidentele donaties die ze ontvangen.

Uitsplitsing op organisatietype

Wat we zien in het totaalbeeld, namelijk een sterkere groei in Q2 dan in Q1, zien we eigenlijk alleen terugkomen binnen de gezondheidsfondsen. Het slechte eerste half jaar binnen dit onderdeel van de markt komt door een erg slecht eerste kwartaal. Deze organisaties hebben het negatieve effect van de landelijke Giro555-actie het zwaarst gevoeld.

Voor het eerst daalt het gemiddelde giftbedrag op twee plekken in de markt: in het eerste kwartaal bij de gezondheidsfondsen en in het tweede kwartaal in de fondsen voor ontwikkelingshulp. Beide hebben te maken met een verandering in de verhouding tussen losse giften en structurele giften. Omdat structurele giften over het algemeen lager zijn, drukt het de groei in het gemiddelde giftbedrag wanneer er relatief meer op deze manier wordt gesteund. Bij de gezondheidsfondsen is dit in het eerste kwartaal door het grote verlies aan losse giften en bij de ontwikkelingshulp komt dit door de groei in structurele steun.

Ook is het opvallend dat de organisaties die zich sterk maken voor natuur en milieu weinig last lijken te hebben van de oorlog in Oekraïne. De stijging is iets minder groot dan vorig jaar (15,09 procent vergleken met 17,68 procent), maar toch sterk. Natuur en Milieu is de enige subsector die in dit eerste half jaar van 2022 de inkomsten uit losse giften wist te laten stijgen.

Uitsplitsing op wervingskanaal

In inkomsten is Direct Mail nog altijd het grootste kanaal, gevolgd door face-to-face (F2F) en telemarketing (TM). Op de categorie spontaan/onbekend gaan we niet verder op in, omdat groei of krimp hierin te sterk afhangt van hoe goed de herkomst van giften wordt bijgehouden in de CRM-systemen.

Het kanaal Direct mail heeft duidelijk last gehad van de oorlog in Oekraïne. In deze gegevens is dat voornamelijk af te leiden uit de sterke daling van het aantal giften in Q1. Uit de data blijkt dat het totale giftbedrag in januari 2022 met 6,71 procent steeg t.o.v. januari 2021. In deze maand speelde de landelijke Giro555-actie nog geen rol. Deze goede start werd uiteindelijk tenietgedaan door de rest van het kwartaal. In de maand maart waren de cijfers het slechtst, toen bereikte de crisis zijn hoogtepunt.

In het F2F-kanaal is hetzelfde effect te zien als bij Direct mail. Hierbij komen de totalen voor het eerste half jaar nog uit op een mooie groei in alle categorieën. Echter, het hoogtepunt van de F2F-inkomsten in de afgelopen twee jaar lag tot nu toe in januari 2022. Door de doorlopende eigenschap van de werving via dit kanaal is het erg aannemelijk dat het effect vertraagd tot uiting komt. Er is nu nog een stijging t.o.v. 2021 te zien, maar om dit voor de rest van het jaar vol te houden moet waarschijnlijk een tandje worden bijgezet.

Totale inkomsten per maand vanuit F2F

Ook voor TM is de groei in Q2 groter dan in Q1. Net als bij F2F geldt dat er een piek aan inkomsten plaatsvond in afgelopen januari, maar in geval van TM ziet de trend die de rest van de maanden van dit jaar vormen er rooskleuriger uit.

Totale inkomsten per maand vanuit TM

Het kanaal Online is de kleinste van deze vier belangrijkste fondsenwervingskanalen. Wel heeft Online in de afgelopen twee jaar een grote groei doorgemaakt, waardoor dit kanaal een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Wel zien we dat online inkomsten dat deze minder hard groeien dan de twee voorgaande jaren. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het succes van de landelijke Giro555-actie, welke weinig vertegenwoordigd is in deze benchmark. Na iets verder inzoomen zit het verschil in groei ook voornamelijk aan de kant van de losse giften.

In de afgelopen jaren is de online fondsenwerving in een stroomversnelling geraakt. Deze ontwikkeling geldt natuurlijk niet alleen voor de charitatieve sector. Vanwege de coronapandemie zijn er talloze online alternatieven in ons leven gekomen. Wat zien we nu in de markt gebeuren met het donateursgedrag?

Aantallen giften via online fondsenwerving in de zes maanden van de afgelopen jaren

Vragen en meer informatie? 

Wil je zelf aan de slag met deze data? Dat kan! Dit dashboard bevat data van 34 goede doelen, maar dit breiden we graag uit. Meer data geven namelijk een nog duidelijker beeld van de huidige trends. Organisaties die hun data delen, krijgen zelf ook toegang tot het dashboard en kunnen daarmee hun eigen prestaties vergelijken met de markt. Voor meer informatie over dit artikel of deelname aan dit dashboard, stuur een mail naar info@datainside.nl

Online: een duik in de trend

Het aantal giften dat is binnengekomen vanuit de online fondsenwerving heeft sinds de start van de coronapandemie ieder jaar een positieve sprong gemaakt. Kijkend naar de eerste zes maanden van de afgelopen jaren, neemt het aantal al in 2020 met ruim twintig procent toe (ook al moest online doneren tijdens deze beginfase nog een beetje op gang komen). In 2021 steeg het aantal met bijna zestig procent en nu in 2022 met zo’n 35 procent. Gezien de algehele ontwikkelingen in de markt is ook dit laatste nog steeds een mooie stap.

Enkel kijkend naar de losse giften, is een heel ander beeld te zien:

Het aantal losse giften steeg in 2020 met ruim veertig procent en in 2021 stijgt het aantal met bijna 150 procent: beide een veel grotere stijging dan op het totaal. In 2022 neemt het aantal losse giften met ongeveer dertig procent af t.o.v. het voorgaande jaar.

De enorme sprong in losse giften in 2021 is ook terug te zien in de aantallen ‘actieve’ relaties. In de eerste twee kwartalen van 2021 heeft dat aantal voor dit kanaal een grote groei doorgemaakt. Nu, precies twaalf maanden later, zijn de relaties die sinds die tijd niet meer hebben gegeven uit deze definitie van ‘Actief’ vallen. Hierdoor daalt het aantal actieve relaties in de eerste twee kwartalen van 2022.

Toch stijgt het totaal aantal giften via dit kanaal dit jaar. Er lijkt een omslag plaats te vinden van incidentele naar structurele steun.

De andere kant van het verhaal vertelt namelijk dat de giften uit doorlopende toezeggingen nog niet eerder zo hard zijn gestegen als dit jaar. In tegenstelling tot het aantal actieve relaties, blijft het aantal actieve toezeggingen wel toenemen. Dit terwijl dit aantal voor de rest van de kanalen in 2022 daalt.

Samengevat lijkt het onlinekanaal in de fondsenwerving door te groeien naar een meer volwassen status. Waar sinds de start van de coronacrisis de stroom aan losse giften enorm is toegenomen, is er nu een daling in het aantal losse giften. Toch is het kanaal dit jaar, in aantallen en inkomsten, weer gegroeid. Voor het eerst zien we dat dit te danken is aan inkomsten in de vorm van structurele steun. Blijkbaar kan online hiervoor ook een goed alternatief bieden. Moet wel bij worden gezegd: dit kanaal is nog wel het op vier na grootste kanaal gemeten in inkomsten, voor zowel totale als structurele inkomsten.

Over de auteur: Anne Schipper 

Anne Schipper werkt als data analist bij Data Inside waar hij verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van dashboards en klanten helpt om meer inzichten uit hun data te halen. 

Meer over Direct Mail Telemarketing Giro555 Geefgedrag Online Data Inside Face-to-face Data-dashboard Oekraïne Data-visualisering Anne Schipper

Wekelijksenieuwsbrief

Vond je dit een goed verhaal? Wil je meer van dit soort artikelen automatisch in je mailbox? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief 👇

Close