Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje

Control your channel

Column

22 juni 2021

Fondsenwervers zijn zich steeds meer gaan specialiseren de afgelopen decennia. Telemarketing, huis-aan-huis werving, nalatenschappen, corporate giving, het zijn allemaal vakgebieden geworden. In modern jargon: channels en funnels. Bij ieder van deze kanalen hoort instrumentarium gevoed door data. Moderne ICT helpt om uit al die data sturingsinformatie te genereren. Resteert nog iemand die stuurt: de channelmanager.

door Marc Petit

De channelmanager is het scharnierpunt tussen de inkoop van fondsenwervingscapaciteit en het management van het goede doel. Maandelijks rapporteert hij of zij aan de hand van uitonderhandelde KPI’s.

Ben je toeleverancier van zo’n channelmanager, dan zet je daar natuurlijk een professional tegenover. De accountmanager. Die laat zien dat de dienstverlener doet wat deze heeft beloofd. Wordt een doel niet gehaald, dan zijn er mogelijk externe factoren die dat kunnen verklaren of geeft een benchmark een organisatie rust. Alle benodigde verklarende modellen zijn ingeregeld. Het is smullen van al die data en als je een uurtje over hebt, en dat levert ook nog een mooie casus voor vakgenoten op.

Professioneel, inzichtelijk, stuurbaar, controleerbaar. We zijn als goededoelensector goed bezig en doen niet onder voor de retail of de telecom. Maar laten we nu even de rekenmachine uit de bureaulade halen. Stel, je hebt je huis-aan-huis werving uitbesteed aan zo’n flitsend bureau in een oud fabriekspand. Met veel enthousiasme sturen zij hun medewerkers langs huisdeuren en winkelcentra. Dat levert je zo’n 10.000 nieuwe donateurs per jaar op. Handelswaarde: circa één miljoen euro. Dat vraagt om een channelmanager en een accountmanager om deze waardeketen op een professionele wijze inzichtelijk, stuurbaar en controleerbaar te maken. Twee jaarsalarissen, een lease auto voor de accountmanager en een paar congressen voor de channelmanager, flexplekken op kantoor en natuurlijk krachtige laptops voor al die datastromen. In deze waardeketen ben je gezamenlijk zo twee ton aan kosten kwijt. Die twintig procent waarde derving zal je ergens moeten terugverdienen...

Control your channel, maar tegen welke prijs?  

Meer over Financiën Marc Petit Directeur Channelmanager Organisatiemanagement

Marc Petit

Gastauteur

Marc Petit is al tientallen jaren actief als bestuurder, veelal in de filantropie. Sinds mei 2018 was hij directeur van Nederland Filantropieland, dat in 2020 samenging met Goede Doelen Nederland. Hij werkte mee aan het vervlechten van de programma's van beide organisaties. Op dit moment is hij onder andere bestuursvoorzitter bij het mr. Roelsefonds en bestuurslid bij de Stichting Nationale Geefdag(en) en de Stichting Regulering Huis-aan-Huis Werving.

Wekelijksenieuwsbrief

Vond je dit een goed verhaal? Wil je meer van dit soort artikelen automatisch in je mailbox? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief 👇

Close