Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Wel testamentdrukte bij notarissen, maar niet bij goede doelen

11 mei 2020

De statistiek van coronaoverledenen is het dagelijkse hoogtepunt van de nieuwsvoorziening. Iedereen wordt nu voortdurend herinnerd aan zijn of haar sterfelijkheid. Voor veel mensen aanleiding om zich te bezinnen op hun nalatenschap

Beeld ter illustratie.
Beeld ter illustratie. © Shutterstock // Daniel Jedzura

door Gastauteur

Gastauteur: Theo Hesen

Theo Hesen (theo@goednalaten.nl) adviseert, vanuit het Instituut GoedNalaten (www.goednalaten.nl), erflaters over hun goededoelentestament en helpt goede doelen onder de aandacht te komen van potentiele erflaters. 

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) laat weten dat notarissen momenteel tot wel twintig procent meer testamenten passeren. De DoeHetZelfNotaris meldt zelfs een verdubbeling van het aantal testamentaire aktes. Vooral snelle herroepingen van testamenten zijn daar ineens razend populairvermoedelijk omdat dat online snel geregeld kan worden. Blijkbaar zijn er nogal wat mensen die liever geen testament hebben, dan een die niet meer aan hun wensen voldoetIk verwacht zeker dat daar weer nieuwe testamenten op gaan volgen en dat de KNB-cijfers over april 2020 nog wel hoger uit zullen vallen.  

Goede doelen houden zich momenteel nogal stil als het om testamenten gaat. Een aantal goede doelen meldt wel meer informatieaanvragen over het onderwerp. Maar het lijkt erop dat er even geen wervingscampagnes worden gehouden voor nalatenschappen in Nederland en elders in de wereld. Want overal zijn erfeniscampagnes stilgelegd of uitgesteld. De angst voor negatieve reacties is blijkbaar groot. Daarmee missen goede doelen serieuze kansen. Want juist nu denken mensen over het onderwerp na door de coronacrisis. Het werk van de goede doelen komt momenteel op allerlei manieren positief in het nieuws. Die wervingsacties die wel door kunnen gaan, omdat ze geen praktische belemmeringen ondervinden van de crisis zoals collectes, blijken boven verwachting goede resultaten te behalen. 

Tips

De vraag is dan ook of lopende campagnes nu kritiek opleveren, los van de incidentele klacht die we altijd krijgen. Juist nu op allerlei vlakken het werk van goede doelen door moet gaan en we afstevenen op een economische neergang, is het zaak om de structurele inkomsten veilig te stellen. En een goede nalatenschappencampagne draagt daar zeker aan bij. Daarom een paar tips. 

Excuseer je nooit dat je om welke reden ook mensen benadert. Daarmee verliest niet alleen de communicatie aan kracht, het blijkt ook juist het klagen aan te wakkeren. Bovendien vraag je mensen om steun voor je missie. En waarom zou je je schamen voor je missie? Maar ook al zal het geen klachten regenen, het is altijd wijs om op een negatieve reactie voorbereid te zijn. Zorg daarom dat je een opbouwend antwoord klaar hebt liggen, zodat je snel kunt reageren. 

Een optimale voorbereiding is cruciaal. Probeer eens in gedachten een gesprek te voeren met iemand over zijn of haar nalatenschap. Of in gedachten een gesprek met een nabestaande van iemand die aan Covid-19 is overleden. Dat helpt je om de juiste woorden te vinden. Bel vijfentwintig mensen uit je doelgroep en praat met hen over het onderwerp, vraag ze om advies. Welke woorden zouden ze zelf gebruiken? Het kost wellicht een paar dagen, maar het levert een enorm inzicht op voor het ontwikkelen van je campagne. 

Volgens ons is het zeker passend om er aan te refereren dat we nu ook leven in een tijd van bezinning. De omstandigheden nodigen ons uit om na te denken over zaken des levens. Daar hoort de laatste wil ook bij. Haak in bij de gedachten en emoties van deze tijd en de actuele beleving van je doelgroepen, zonder de nadruk op de coronacrisis te leggen. Altijd, maar zeker nu, is het zaak om de juiste woorden te kiezen en mensen respectvol en prudent te benaderen. Het zou vanzelf moeten spreken dat je in deze tijd mensen voorziet van goede informatie over nalaten. Straal die vanzelfsprekendheid met overtuiging uit. Dat kun je zeker doen in je eigen media. Je website, je nieuwsbrieven en tijdschriften, je facebookpagina en je twitteraccount. Media waar je vrienden en bekenden mee bereikt.  

En vergeet niet dat er mensen zijn die toch al jaren het voornemen hadden om een goed doel, jouw goede doel wellicht, op te nemen in hun wilsbeschikking. Er is niets mis mee daar nu op in te haken, ze ervan te overtuigen dat het hun nalatenschap een sterke keuze is om jouw organisatie blijvend te ondersteunen. 

Akte op afstand

En wat de praktische kant betreft is de overheid te hulp gekomen. Hoewel het ernaar uitziet dat met de versoepeling van de coronamaatregelen een bezoek aan de notaris weer mogelijk wordt, mits de coronarichtlijnen in acht worden genomen, is door een speciale, tijdelijke wet ook het passeren van een akte (testament) op afstand mogelijk. Op 24 april 2020 is de tijdelijke Verzamelwet COVID-19 Justitie en Veiligheid in werking getreden. Daarin is geregeld dat wanneer de notaris niet kan worden bezocht en een onderhandse volmacht niet volstaat, de notaris een akte kan verlijden met gebruikmaking van tweezijdige audiovisuele communicatiemiddelen, vooropgesteld dat de notaris daardoor in staat is de identiteit van de partijen bij de akte vast te stellen. 

Kijk- en luistertips 

Op 30 april gaven Arjen van Ketel en Frances Kuijs van Cliniclowns een NLFL-webinar over dit onderwerp. Dat kan alsnog worden teruggekeken. Ga daarvoor naar: https://nlfl.nl/webinar-archief 

Internationaal expert en topspreker Richard Radcliffe geeft vanaf 11 mei een serie van drie gratis webinars over legacy fundraising en COVID19: https://go.wilmingtonplc.com/WBI-CHA-WEB-RR-Legacy-Series_10-Agenda.html 

Het Institute of Fundraising in de UK verzorgt de komende tijd ook interessante webinars over erfenissen en pandemieën: https://www.institute-of-fundraising.org.uk/events-and-training/events/?keyword=legacy&type=&region=&interest=&starts=  

Reageren?

Mail Theo: theo@goednalaten.nl.

Meer over het afhandelen van nalatenschappen?

Luister onze podcast met Theo Hesen over de Code Nalaten die nu van kracht is:

Meer over Nalatenschap Nalatenschappen Theo Hesen Testament Coronavirus CoVid-19 Notaris

Wekelijksenieuwsbrief

Vond je dit een goed verhaal? Wil je meer van dit soort artikelen automatisch in je mailbox? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief 👇

Close