Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje

Data-analyse Data Inside: tijdens de crisis blijven de donateurs gewoon geven

Onderzoek Analyse

9 april 2020

Data Inside heeft een dashboard ontwikkeld dat markttrends tijdens de coronacrisis inzichtelijk maakt. Onderzocht is, tot nog toe, het geefgedrag van 700.000 actieve donateurs, van 15 organisaties, op basis van niet-privacygevoelige data. De analyse wijst erop dat de Nederlander ook tijdens deze fase van de crisis blijft geven aan goede doelen. De resultaten van het onderzoek wijzen in een andere richting dan het beeld dat Goede Doelen Nederland aantrof.

door Jaap Zeekant

De analyse van Data Inside geeft inzicht in het totaalbeeld van het geefgedrag. Het ligt in de lijn der verwachting dat verschillende goede doelen, afhankelijk van hun geplande wervingsmethoden, op andere manieren geraakt zullen worden door de coronacrisis. Face-to-face fondsenwerving en grootschalige evenementen zijn bijvoorbeeld niet mogelijk en ook organisaties die een collecte gepland hebben zullen inkomsten mislopen. Toch is het geschetste totaalbeeld overwegend positief:

Meedoen?

Hoe meer data, des te betrouwbaarder wordt het beeld. Samen met Data Inside willen we de fondsenwervingssector regelmatig blijven informeren over de ontwikkelingen met het geven, op basis van de feiten; de data.

We nodigen fondsenwervende instellingen om – gratis - mee te doen met dit onderzoek van Data Inside en hun anonieme data daarvoor beschikbaar te stellen. Neem daarvoor contact op met jan@datainside.nl

De organisaties die met het onderzoek meedoen ontvangen elk inzicht in hun eigen prestaties, afgezet tegen de benchmark van alle deelnemende organisaties.

Consumentenvertrouwen

Het geefgedrag in de eerste fase van de crisis is vergeleken met de AEX, als indicator van het consumentenvertrouwen. We zien dat de index in week 9, na de eerste besmetting in Nederland, sterk daalt en daarna blijft dalen tot en met week 11.

highdef1.png

In de eerste twee weken dat de AEX daalt zijn er echter beduidend méér giften dan in dezelfde periode vorig jaar. In week 11 worden grote bijeenkomsten verboden en kondigt het kabinet de 'intelligente lockdown' aan. De gevolgen die het coronavirus zal gaan hebben op het ‘normale’ leven in Nederland worden steeds concreter. Vanaf nu, in week 11 en 12, daalt het aantal giften fors. Week 12 is een dieptepunt, maar week 13 stijgt alweer tot 90% van het volume van vorig jaar. En week 14 zit alweer op bijna 98 procent. Op basis van het ook gemeten aantal contactmomenten lijkt de conclusie gewettigd dat een aantal fondsenwervende instellingen als reactie op de crisis besloot om geplande mailingen niet te versturen. Snel daarna zien we het aantal contactmomenten weer toenemen en in week 13 zijn er zelfs bijna driemaal zoveel contactmomenten als in die periode in 2019.

highdef2.png

Het aantal giften volgt de trend van de AEX, de lichte balken van 2020 hebben in week 11 tot en met 14 hetzelfde 'kommetje' met het dieptepunt in week 12. De AEX lijkt dus een voorspeller voor het aantal giften, waarbij het opvalt dat het aantal giften in een veel sneller tempo herstelt dan de AEX. Wanneer we nu ook kijken naar het aantal contactmomenten, dan is het met name het goede doel zelf dat op de onrust reageert door minder geefverzoeken uit te sturen. De tijdelijke terugval van de fondsenwervingsresultaten is zeer waarschijnlijk het gevolg van het sterk verlaagde aantal geefverzoeken van de goede doelen. De donateur zelf blijft eigenlijk 'gewoon' geven, zolang we het maar vragen. Eigenlijk is alles niet veel anders dan normaal, de donateur hecht nog steeds waarde aan jouw doelstelling en blijft bereid te geven.

De tijdelijke terugval van de fondsenwervingsresultaten is zeer waarschijnlijk het gevolg van het sterk verlaagde aantal geefverzoeken van de goede doelen.

Gemiddelde gift

De data tonen aan dat de donateur zelfs méér geven dan normaal in deze fase van de crisis. Want vanaf week 9 geeft de donateur duidelijk hogere bedragen dan voorheen. In week 13 daalt het gemiddelde bedrag. Of de oproep van het NIBUD om financieel voorzichtig te zijn daarmee iets te maken heeft, kan uit de data niet worden opgemaakt. In week 14 geven de Nederlanders weer duidelijk hogere bedragen.

highdef3.png

Toezeggingen

Het eerste kwartaal van 2020 is per saldo een prima kwartaal voor de instroom van het aantal toezeggingen. Dit komt omdat er in de eerste twee maanden veel meer toezeggers zijn ingestroomd dan vorig jaar. In maart zien we dat er een grote terugval is ten opzichte van 2019. Dat beeld geldt zowel voor toezeggingen die via face to face geworven zijn als voor de overige.

De cijfers laten zien dat donateurs trouw blijven aan hun goede doelen

Om na te gaan of donateurs hun toezegging sneller opzeggen dan normaal kijken we naar alle toezeggingen, behalve de stilgevallen face-to-facewerving. We zien dan dat er in maart slechts 96 procent is opgezegd ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De cijfers laten zien dat donateurs trouw blijven aan hun goede doelen.

highdef4.png

Meer info over dit onderzoek? Mail info@datainside.nl.

Meer over Donateurs Geefgedrag Data Donaties Coronavirus CoVid-19 Aandelenbeurs Consumentenvertrouwen Data Inside Giften

Jaap Zeekant

Hoofdredacteur Vakblad fondsenwerving

Jaap was eind jaren 90 oprichter van Vakblad fondsenwerving. Hij was ruim een halve eeuw actief in de non-profitsector en 45 jaar serieus bezig met fondsenwerving. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van wat tegenwoordig Goede Doelen Nederland is. Als oprichter van Vf was Jaap ook betrokken bij de oprichting van de Vakopleidingen Fondsenwerving. Daarnaast was hij founder van de Nationale Vakdag fondsenwerving. Jaap overleed geheel onverwachts op donderdag 28 mei 2020.

Wekelijksenieuwsbrief

Vond je dit een goed verhaal? Wil je meer van dit soort artikelen automatisch in je mailbox? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief 👇

Close