Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

En wéér een geweldig International Fundraising Congress, in Nederland

8 november 2018

Het begon allemaal in Nederland in 1981, als de International Fundraising Workshop. Er deden 'maar' 36 mensen aan mee, inclusief de sprekers. Toen ik er zelf voor het eerst aan deelnam in 1991, was dat aantal opgelopen tot zo'n 350. Maar nog altijd niet te vergelijken met de pakweg duizend deelnemers uit meer dan 65 landen die dit jaar naar Noordwijkerhout kwamen, om deel te nemen aan dit door de Resource Alliance georganiseerde topcongres. Als één ding op het IFC duidelijk is, dan is dat de onlosmakelijke verbinding tussen missie en fondsenwerving.

Cover van Vakblad fondsenwerving nummer 4 (jaargang 20), uitgesneden.
Cover van Vakblad fondsenwerving nummer 4 (jaargang 20), uitgesneden. © fondsenwerving.nl

door Jaap Zeekant

De deelnemersfee variëert van 1.815 tot 3.100 GBP, afhankelijk van wel of geen (en het soort) hotelkamer en van wel of geen masterclass. Voor de eigenlijke conferentie, zonder accommodatie, betaal je 1.815 UKP. Dat het IFC in Nederland wordt gehouden, biedt fondsenwervende instellingen in ons land de kans om er voor het laagstmogelijke bedrag aan deel te nemen. Voor 585 UKP extra neem je dan ook deel aan het masterclassprogramma. Abonnees van Vakblad fondsenwerving krijgen op hun deelnamefee 100 UKP korting. Het masterclasprogramma begint, als een soort voorprogramma, op de dinsdagmiddag en loopt door tot de woensdagochtend. Van woensdagmiddag tot vrijdagochtend vindt dan het eigenlijke IFC plaats.

Van de bijna 140 sprekers is iets meer dan de helft verbonden aan een onderneming die gespecialiseerd is in fondsenwerving en social change. En dus iets minder dan de helft werkt bij een goed doel. Een mooie mix van consultancies en charities, die samen een enorme hoeveelheid kennis en ervaring over de menigte uitstrooien. Nederlandse sprekers en sprekers die in of vanuit Nederland werken, waren ook geprogrammeerd: Corine Aartman (Wilde Ganzen), Esther Dingemans (Dr. Denis Mukwege Foundation), Marco Gerris (ISH Dance Collective), Brian Fitzgerald (Dancing Fox), Helena Gallagher (Greenpeace International), Ellen Janssens (Hartstichting), Marjolein van de Paverd (FC Marjoelein), Julie Verhaar (Amnesty International), Willeke van Rijn (SOS Kinderdorpen), Bart Weetjens (The Wellbeing Project) en Kevin Bruggink (Social Blue).

Van alle internationale congressen waaraan ik in de loop der jaren heb deelgenomen, blijft het IFC voor mij het meest waardevolle en inspirerende congres voor fondsenwervers. Hét moment om je kennis weer helemaal up-to-date te krijgen, de nieuwste ontwikkelingen te volgen en bij te praten met zo veel collega’s als je maar wilt. Ik vroeg enkele Nederlandse deelnemers om hun indrukken.

Together we can, together we must!

Corine Aartman


Corine Aartman van Wilde Ganzen liet me weten, zoals zo vaak, heel enthousiast thuisgekomen te zijn van het IFC. Corine: 'Met de slogan Together We Can bood het IFC dit jaar een podium aan veel nieuwe, vrouwelijke sprekers. Ze kozen vaak een onorthodoxe invalshoek, waren niet bang om persoonlijk te worden en wisten doorgaans een ijzersterk verhaal neer te zetten. Zo sprong Asha Curran eruit bij de opening-plenary, met een doorwrocht verhaal over de wereldwijde Giving Tuesday-beweging. Katy Grennier gaf inspirerende en interactieve sessies over leiderschap en liet in een persoonlijk verhaal zien hoe haar eigen ervaringen haar social enterprise en activisme richting geven. Jenny Hodgson en ik hielden een discussiesessie over 'It’s time to talk about power and grassroots fundraising. Are we ready to #ShiftThePower?' Daarin bespraken we hoe noordelijke ngo’s bij het betreden van nieuwe markten in het Zuiden een constructievere rol kunnen spelen dan ze altijd hebben gedaan en bestaande lokale fondsenwerving steunen. Dat onderwerp bleek tot een enthousiaste en inspirerende gedachtewisseling te leiden.’ ‘Maar de meest indrukwekkende sessie – met stip – was wat mij betreft de closing-plenary waarin Esther Dingemans van de Dr Mukwege Foundation, een aangrijpend verhaal vertelde, samen met Dalal Ali Kheiro en Sylvia Acan. Twee vrouwen die beiden afschuwelijk seksueel geweld door oorlog meemaakten en die zich nu als activisten keren tegen seksueel geweld als oorlogswapen. In hun moedige verhalen over de meest grove mensenrechtenschendingen én hun call to action om er nu samen wat aan te doen, was ook de kwetsbaarheid zichtbaar van vrouwen in dergelijke vreselijke omstandigheden. Het raakte mij en de honderden aanwezigen rechtstreeks in ons hart. Het was alchemie in werking: uit iets lelijks ontstaat iets moois en krachtigs. Together we can, together we must!'

Joan Lufting

Voor Joan Lufting van Procurios was het de eerste keer dat ze aan IFC meedeed: 'Een wervelende dag, vol nuttige, mooie en inspirerende workshops! Het was allemaal van de vroege ochtend tot de avond tot de nok toe gevuld met informatie en koffie, maar ook met een heerlijke lunch en heel veel energieke mensen. Van journey mapping tot het Women's Leadership Panel, corporate shared value partnership en peer-to-peer community fundraising. Het is prachtig om te zien waar fondsenwervende organisaties zich op (kunnen gaan) richten. Er is nog veel te doen, nog veel te realiseren. Ik ben blij dat ik erbij was.'

Gebren Deves

Gebren Deves van Artsen Zonder Grenzen: 'Het begon wat mij betreft niet goed met de opening- plenary die ik erg matig vond, net als het ‘Mandela-verhaal’ op de woensdagavond. Maar de workshops die ik heb gevolgd, waren eigenlijk allemaal erg interessant en/of inspirerend. En ik heb ook weer veel leuke en interessante mensen gesproken, buiten het officiële gedeelte. Al met al heb ik weer learnings meegenomen op verschillende niveaus. Van uiteenlopende ideeën en food for thought tot praktische tips die ik direct kan meenemen in bestaande en geplande activiteiten.'

Ilja De Coster

Oudgediende Ilja De Coster, Fundraising Data Strategist, liet ons dit weten: 'Ook voor iemand die zoals ik al jaren vaste IFC-ganger is, blijft het IFC toch telkens weer de plaats waar je leert en inspiratie opdoet. Zowel tijdens de sessies als in de individuele gesprekken met diverse collega's. Stilletjesaan is in het IFC-programma meer aandacht gekomen voor data, wat me natuurlijk verheugt. Maar wat vooral al jaren de rode draad blijft, is het brede maatschappelijk belang van het werk dat wij verrichten voor de doelgroepen en doelstellingen in onze missie. Dat is, veel meer dan de specifieke fondsenwervingstechnieken, wat ons vak drijft. Het IFC dwingt ons telkens weer vragen te stellen. Wat betekent het om een professionele changemaker te zijn? Wat betekent dat voor de rol die we spelen naar onze schenkers, onze begunstigden, naar de collega's in onze organisaties die niet met fondsenwerving bezig zijn.’ 

Wat betekent het om een professionele changemaker te zijn?

‘Sommige directies vinden zo’n congres duur en zonde om hun mensen een aantal dagen voor vrij te maken. Eigenlijk zouden die zelf een keer moeten deelnemen. Dan zien ze met eigen ogen dat het de investering dubbel en dwars waard is. En dan te bedenken dat je voor het beste, internationale congres niet eens de grens over hoeft. Tegen de beslissers, meestal de directeuren, zeg ik: zie het als een investering, kijk naar de ROI. En zie het investeren in je mensen ook als een manier om ze duidelijk te maken hoezeer je ze waardeert en hoe belangrijk ze voor je goede doel zijn.’ 

Meer over Verslag

Gerelateerde berichten

Jaap Zeekant

Hoofdredacteur Vakblad fondsenwerving

Jaap was eind jaren 90 oprichter van Vakblad fondsenwerving. Hij was ruim een halve eeuw actief in de non-profitsector en 45 jaar serieus bezig met fondsenwerving. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van wat tegenwoordig Goede Doelen Nederland is. Als oprichter van Vf was Jaap ook betrokken bij de oprichting van de Vakopleidingen Fondsenwerving. Daarnaast was hij founder van de Nationale Vakdag fondsenwerving. Jaap overleed geheel onverwachts op donderdag 28 mei 2020.

Wekelijksenieuwsbrief

Vond je dit een goed verhaal? Wil je meer van dit soort artikelen automatisch in je mailbox? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief 👇

Close