Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Stichting Beheer SBF wordt opgeheven

Nieuws

3 oktober 2023

De drie brancheorganisaties verenigd in de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) hebben besloten niet verder te gaan met samenwerkingsverband juridisch vormgegeven in de Stichting Beheer SBF. De partijen (Goede Doelen Nederland (GDN), Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en Fondsen in Nederland (FIN)) hebben geconstateerd dat de samenwerking om de belangen van het maatschappelijk initiatief te behartigen de laatste jaren aan effectiviteit heeft ingeboet, staat in een verklaring over het besluit. ‘We zijn van mening dat het voor de komende tijd beter is om brede coalities met verschillende partijen in het maatschappelijk middenveld vorm te geven.’

De brancheorganisaties verenigd in de SBF.
De brancheorganisaties verenigd in de SBF.

door Redactie Vf

De drie brancheorganisaties werkten sinds 2006 samen het verband dat juridisch is vormgegeven in de Stichting Beheer SBF. Ze trokken samen op in de contacten met overheid, politiek en andere stakeholders ten behoeve van het maatschappelijk initiatief. 

Anno 2023 komt het steeds vaker voor dat wisselende coalities nodig zijn om bij overheid en politiek ruimte te vragen voor het maatschappelijk initiatief, merken de drie organisaties. De generieke wet- en regelgeving en de regeldruk neemt toe met soms grote negatieve impact op maatschappelijke initiatieven. ‘Dit vraagt om snelle en slagvaardige belangenbehartiging en dat is niet altijd mogelijk vanuit het juridisch SBF-samenwerkingsverband, zo is gebleken. Onderlinge afstemming kost te veel tijd en gaat ten koste van de slagvaardigheid richting externe stakeholders en effectieve belangenbehartiging,’ aldus een bericht op de site van de SBF.

Het besluit om Stichting Beheer SBF op te heffen betekent niet dat de SBF-partners niet langer samen zullen werken. Met de ontbinding van de juridische kaders ontstaat er, volgens GDN, CIO en FIN, ruimte om ‘bij specifieke ontwikkelingen snel coalities met elkaar en met andere belanghebbende partijen aan te gaan voor een slagvaardige en krachtige belangenbehartiging.’ Doel is om de komende tijd wisselende coalities samen te stellen, ook met andere belangenbehartigende partijen. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen blijven GDN, CIO en FIN wel samen optrekken rondom het Manifest ‘Geef ons de Ruimte’.

Bron: SBF
Meer over Brancheverenigingen Manifest Goede Doelen Nederland FIN SBF Filantropie Politiek Belangenbehartiging Samenwerking CIO

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close