Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Vakdag 2023 - Workshops: Paneldiscussie donateurgericht werken & Geefmotieven gebruiken in campagnes

Nieuws

28 augustus 2023

Op de Vakdag fondsenwerving 2023 zal een grote variatie aan workshops worden gehouden. Deze zetten we in aanloop naar de dag, op 26 september, in de spotlights. Vandaag de volgende twee sessies: een paneldiscussie over donateurgericht fondsen werven en ethiek in fondsenwerving, en een workshop over de geefpersona's van de HOGENT en hoe die te gebruiken zijn om het succes van campagnes te vergroten.

door Redactie Vf

Donateurgericht fondsen werven: een paneldiscussie

Sprekers: Tine Faseur (KU Leuven), Jordan van Bergen (Stichting Donateursbelangen) & Bram Schaper (Stichting Doneer Effectief). Moderator: Petra Hoogerwerf (Vakblad fondsenwerving, Sparkle Academy).

In deze paneldiscussie gaan we in gesprek over donateurgerichte fondsenwerving. Een hot topic. Tine Faseur doet als assistent professor Marketing onderzoek naar ethiek in fondsenwerving vanuit het standpunt van de donateur. Ze benoemt zeven drijfveren op basis waarvan schenkers de aanvaardbaarheid van diverse fondsenwervingsactiviteiten beoordelen: keuzevrijheid, authenticiteit, effectiviteit, efficiëntie, respect, verantwoording en eerlijkheid.

In de visie van Jordan van Bergen moet de basis op orde zijn om écht donateurgericht te werken: een online donateursomgeving waarbij de donateur via zelfservice hun communicatievoorkeuren en persoonsgegevens zelfstandig kunnen beheren. Ook hamert hij op transparantie als het gaat om de kosten van fondsenwerving en de privacywetgeving.

Tenslotte schuift Bram Schaper aan. Stichting Doneer Effectief beveelt goede doelen aan die in bezit zijn van een top-beoordeling op effectiviteit, verkregen door onafhankelijke wetenschappelijke onderzoekinstellingen. Criteria als transparantie en donatiebehoefte zijn daarin een minimale norm. Ook stelt Doneer Effectief hoge eisen aan donateur privacy.

Een gesprek met de sprekers én de zaal. De sessie wordt geleid door Petra Hoogerwerf, hoofdredacteur van Vakblad fondsenwerving.

Haal je ticket voor de Vakdag nu in huis!

Fondsenwerving op maat: geefmotieven gebruiken in campagnes

Sprekers: Ann-Sophie Bouckaert & Freek van Baelen (HOGENT)

Het Research Centre for Sustainable Organizations van de Belgische HOGENT startte in 2019 met een grootschalig onderzoek naar het geefgedrag van de modale Vlaming aan goede doelen. Uit dit onderzoek kwamen een aantal algemene inzichten naar voren over wie de gevers zijn en wat ze belangrijk vinden. Het onderzoek leverde daarnaast heel wat data op waaruit de onderzoekers verschillende groepen konden segmenteren. Dit leidde hen ertoe geefpersona’s te creëren. Hierover verscheen eerder een artikel in het Vakblad fondsenwerving. 

In deze workshop gaan onderzoekers Ann-Sophie Bouckaert en Freek van Baelen dieper in op de geefmotieven die de persona’s vorm geven. Ze bekijken hoe het succes van campagnes vergroot kan worden door in te spelen op de geefmotieven van een persona. Deelnemers krijgen handvaten aangereikt hoe ze op maat kunnen communiceren met hun doelgroep.

Meer over Vakdag Fondsenwerving Petra Hoogerwerf Jordan van Bergen Stichting Donateursbelangen Ethiek Donateurgerichtheid Vakdag 2023 HOGENT Geefpersona's Ann-Sophie Bouckaert Bram Schaper Freek van Baelen KU Leuven Stichting Doneer Effectief Tine Faseur

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close