Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

EFA en Salesforce: Europese non-profits passen werkwijze aan door levenskostencrisis

Nieuws

19 januari 2023

De gestegen levenskosten zijn van grote invloed op de werkwijze van Europese non-profits. Dat concluderen de European Fundraising Association (EFA) en Salesforce.org na het onderzoek 'The 2022 Nonprofit Pulse: Tracking Change in Europe'onder 658 werknemers van non-profits in dertig Europese landen. Voor een substantiële groep non-profits (37 procent) is de vraag naar de diensten van het doel gestegen, terwijl 28 procent van de organisaties een daling ziet in de inkomsten uit fondsenwerving. De levenskostencrisis uit zich ook in de manier waarop non-profits omgaan met hun werknemers en hun gebruik van digitale alternatieven.

door Redactie Vf

Omdat de inkomsten uit werving dalen, maar de vraag stijgt, spreekt ruim één op de vijf respondenten reserves aan. Iets meer dan een derde zegt de toekomst te vrezen, maar onder de streep moet slechts één op de tien organisaties snijden in hun dienstenpakket.

Onderzoeksverantwoording

EFA en Salesforce hielden voor 'The 2022 Nonprofit Pulse: Tracking Change in Europe' een enquête waar ze 658 reacties op ontvingen van fondsenwervers, communicatie- en marketingmedewerkers, beleidsmakers, CEO’s en bestuursleden uit dertig landen. Nederland behoorde tot de zes landen met de meeste respondenten. Het volledige onderzoek is hier te lezen.

De levenskostencrisis wordt onder non-profits ervaren als een nieuwe crisis, maar de impact ervan is duidelijk minder groot dan tijdens de piek van de pandemie, concluderen de onderzoekers. Waarschijnlijk, is het vermoeden, zijn organisaties door de klappen die de coronacrisis uitdeelde al flexibeler geworden. ‘Opnieuw zien we dat non-profits hard werken om te innoveren, nieuwe manieren vinden om fondsen te werven, interacties met supporters verbeteren, hun werknemers ondersteunen en hun diensten blijven uitvoeren,’ zegt EFA-directeur Charlotte Rydh in reactie op de resultaten.

Focus op digitaal

Goede doelen proberen nog altijd hun ontwikkeling op het gebied van digitale alternatieven te versnellen. Zij zeggen zich op die manier meer te kunnen focussen op donateursbehoud en effectiever kunnen communiceren om mensen aan te moedigen tot een vaste donaties. Daarnaast zijn evenementen veel vaker hybride geworden: 46 procent van de respondenten geeft aan hun activiteiten zowel fysiek als digitaal aan te bieden. Ook op sociale media zetten non-profits stappen: een kwart van de geënquêteerden geeft aan dat sociale media een succesvoller kanaal was dan het jaar ervoor. 

Toch is de digitale ontwikkeling niet voor iedereen vanzelfsprekend. Meer dan een derde van de respondenten zegt dat zij, of hun afdeling, meer training nodig heeft om volledig gebruik te kunnen maken van de digitale mogelijkheden.

Werknemers 

Uit het onderzoek bleek ook dat non-profits met uitdagingen op de werkvloer worden geconfronteerd. Een kwart van de organisaties ervoeren qua bezetting problemen: zij gaven aan moeite te hebben met het werven voor fondsenwervende functies en het binnenboord houden van personeel.

Gevraagd naar de problemen die respondenten ondervinden met betrekking tot het welzijn van werknemers, zegt bijna de helft dat het beheersen van de werkdruk als het lastigst wordt ervaren, gevolgd door het ondersteunen van het personeel en hun welzijn. Ongeveer veertig procent van de geënquêteerden zegt meer aandacht te besteden aan het welzijn van het personeel. 

Meer over Europa EFA Coronavirus CoVid-19 Marktonderzoek Salesforce Digitaal Arbeidsmarkt Levenskosten Non-Profit Pulse

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close