Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje

‘Donateurs moeten beslissen hoe donateurgericht goede doelen werken’

Nieuws

24 november 2022

Stichting Donateursbelangen heeft met verbazing het artikel gelezen over hoe donateurgericht de fondsenwerving in Nederland is volgens de uitkomsten van het onderzoek van Dunck Loyalty en Goede Doelen Nederland.

door Gastauteur

Het is opvallend om te lezen dat de onderzoekers fondsenwervers van Nederlandse goede doelen uitgenodigd heeft om een online vragenlijst in te vullen over de werkwijze en donateursgerichtheid van goede doelen.

De eerste vraag die gesteld moet worden is wat donateurgericht werken precies inhoudt? De tweede vraag is vervolgens waarom er geen onderzoek onder donateurs gedaan is om te horen of je als goed doel donateurgericht bezig bent?

Bij alle vragen in dit onderzoek is er dus vanuit gegaan dat fondsenwervers weten wat donateurgericht werken precies betekent. In de praktijk blijkt dat wat fondsenwervers donateurgericht werken noemen niet altijd door donateurs als donateurgericht gezien wordt. Je bent pas donateurgericht als je binnen alles wat je doet rekening houdt met de wensen en voorkeuren van je donateurs.

Donateurgericht wil volgens ons zeggen dat je donateurs de mogelijkheid biedt communicatievoorkeuren aan- en door te geven en daar rekening mee te houden, persoonsgegevens in te laten zien en deze aan te laten passen of zelfs te laten verwijderen (donateurschap opzeggen inclusief de ‘vergeet mij’ mogelijkheid). 

Ons advies is dit onderzoek eens onder donateurs te houden en te vragen of donateurs graag zaken online zouden willen inzien en (in)regelen. Grote kans dat dan beter dan nu bekend wordt of goede doelen daadwerkelijk donateurgericht werken. Wij zijn gaarne bereid hierin samen te werken.

Jordan van Bergen, directeur-bestuurder Stichting Donateursbelangen

Meer over Goede Doelen Nederland Dunck Loyalty Marketing Jordan van Bergen Stichting Donateursbelangen Donateurgerichtheid

Gerelateerde berichten

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen
Close