Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

DDMA wil open normen van wetteksten gaan definiëren

Nieuws

9 augustus 2021

Branchevereniging voor data driven marketing DDMA gaat proberen om invulling te geven aan begrippen die voor onduidelijkheid kunnen zorgen in wetteksten. Open normen, zoals ‘passende waarborgen’ en ‘begrijpelijk informeren’, worden volgens DDMA gebruikt voor flexibiliteit bij toepassing van de wet, maar leiden tegelijkertijd tot onduidelijkheid. Met het definiëren van deze begrippen wil de branchevereniging de grenzen aangeven en een standpunt innemen.

door Redactie Vf

Open normen komen geregeld voor in wetteksten, bijvoorbeeld bij de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. DDMA zegt als eerste aan de slag te gaan met de definities van de sleutelbegrippen ‘charitatief’ en ‘commercieel’. Om meer duidelijkheid te scheppen moet worden bepaald waar charitatieve ‘service’ ophoudt en commerciële ‘reclame’ begint. Doel is om ervoor te zorgen dat juristen en marketeers beter weten hoe zij de regels toe moeten passen.

DDMA heeft voor het proces experts uit eigen achterban uitgenodigd. Zij zullen kijken naar een dossier van rechterlijke uitspraken, ethische afwegingen en guidance van toezichthouders, maar ook naar het belang van de consument. Uiteindelijk worden de conclusies van het onderzoek en daarmee de definities gebundeld in een FAQ-document of een handleiding, aldus de brancheorganisatie. 

WTMO

Ook de wet transparantie maatschappelijke organisaties heeft te maken met open, multi-interpretabele termen zoals ‘openbare orde’, ‘behoorlijk bestuur’. Branchekoepel SBF vond het maar onduidelijk en reageerde daarop: 'De gronden van het inzagerecht moeten volstrekt helder zijn'.

Bron: DDMA
Meer over AVG DDMA Wetgeving Telecomwet Open normen Wetteksten

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close