Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje

NDP: Donateursvertrouwen eind 2020 gestabiliseerd

Onderzoek

21 januari 2021

De daling van het donateursvertrouwen die in juni, vermoedelijk als gevolg van de coronacrisis, is ingezet, is in de laatste maanden van 2020 een halt toegebracht. Dat betekent dat men niet optimistischer, maar ook niet pessimistischer zijn geworden over hun eigen geefgedrag en het Nederlandse geefklimaat, blijkt uit de resultaten van de enquête onder het Nederlandse Donateurspanel (NDP) die ieder kwartaal wordt gehouden door WWAV, het CBF en onderzoeksbureau Kien. Ditmaal werden de respondenten ook gevraagd naar de onderwerpen die wat hen betreft aandacht verdienen in 2021 en naar de perceptie goede doelen op social media.

Logo van het Nederlandse Donateurspanel
Logo van het Nederlandse Donateurspanel © WWAV

door Redactie Vf

Donateursvertrouwen stabiel

Het donateursvertrouwen zakte gestaag sinds de meting van maart 2020, maar is nu stabiel op een indexcijfer van min -20. Ook het consumentenvertrouwen, zoals gemeten door het CBS, staat op -20. Vorig kwartaal schommelde die index nog rond de -30, dus daar is een kleine stijging te zien.

Over het algemeen zijn mannen iets positiever gestemd dan vrouwen wanneer het aankomt op het donateursvertrouwen, terwijl dat de vorige meting nog niet was. Het grootste verschil is te merken bij de antwoorden van het panel op de vraag of ze verwachten dat men de afgelopen periode meer of minder doneerde. 38 procent van de mannen gaf daar een positief (‘hetzelfde’ of ‘meer’) antwoord op, terwijl slechts 28 procent van de vrouwen dat deed.

Over het algemeen zijn de jongere generaties optimistischer en de oudere pessimistischer. Toch zijn het de jongere leeftijdsgroepen die het meeste donateursvertrouwen verloren zijn sinds de uitbraak van corona. Waar de groep respondenten onder de dertig in maart nog positief was op de index donateursvertrouwen met +10, is dat nu gezakt naar -7. Ook de dertigers (-3 naar -19) en vijftigers (-8 naar -21) vielen ver terug. In de groep van veertigers is echter de grootste daling te zien: van -9 naar -30.

Donateursvertrouwen bij verschillende leeftijdsgroepen maart vs. december 2020 (C) NDP

Welke onderwerpen moeten in 2021 hoog op de agenda?

Zoals ieder jaar wordt het NDP in december gevraagd naar de onderwerpen die wat hen betreft hoog op de agenda moeten komen voor 2021. Net zoals de voorgaande jaren blijkt de bestrijding van armoede in Nederland topprioriteit. Ongeveer één op de drie respondenten vinkte die antwoordoptie aan. Ook de groter wordende kloof tussen arm en rijk (27 procent, was 19 procent in 2020) is een belangrijker punt van aandacht. Tegelijkertijd zijn er een aantal andere onderwerpen die als belangrijker worden gezien, mede geïnspireerd door wat er op dit moment in de wereld gebeurt, zoals de behandeling en genezing van besmettelijke ziektes (waar corona ook onder valt, van twee procent naar negen procent) en het klimaatprobleem (24 procent naar dertig procent). De ouderenzorg in Nederland verliest juist importantie binnen het NDP: ongeveer veertien procent geeft aan het onderwerp belangrijk te vinden terwijl dat vorig jaar nog 27 procent was.

Ook bij deze vraag zijn duidelijke verschillen te zien tussen jong en oud. Vier op de tien respondenten onder dertig jaar geeft aan dat het klimaatprobleem een probleem is dat aandacht behoeft. Eén op de vijf koos ook voor huiselijk geweld als een gewichtige kwestie. Zestigplussers stemden vooral voor onderwerpen die met ongelijkheid te maken hebben (veertig procent voor armoede in Nederland, dertig procent voor de kloof tussen arm en rijk). Ook kozen zij vaker voor de stijgende kosten voor gezondheidszorg (29 procent).

Geefgedrag in 2020 

De NDP-leden zijn ook gevraagd terug te kijken naar het geefgedrag in het coronajaar 2020. Twaalf procent van de respondenten gaf aan meer te hebben gegeven aan gezondheidsdoelen, en 53 procent hetzelfde. Ondertussen lopen de giften aan kunst- en cultuurdoelen het meest terug, met ongeveer zeven procent. 

Somberder beeld van goede doelen op social media

Tenslotte grepen de enquêteafnemers de kans om een aantal vragen te stellen over goede doelen op sociale media. Ongeveer twee op de drie respondenten volgt minstens één goed doel op sociale media. Toch zijn de resultaten, zeker ten opzichte van 2017, niet positief te noemen.

Het aantal mensen dat koos voor opties met een positieve connotatie (interessant, inspirerend, geeft bevestiging van steun, ontroerend, leuk, geeft vertrouwen, vermakelijk) is sinds 2017 hard teruggelopen. De optie ‘irritant’ schoot echter hard omhoog, van 21 naar 42 procent. ‘Het lijkt met deze vraag in het achterhoofd zaak voor goede doelen om nog eens scherp na te denken over welke informatie verspreid wordt via social media en wat het doet met de beleving van de volgers,’ concludeert het NDP-rapport.

Rapport

Lees het volledige rapport van december 2020 en alle voorgaande rapporten via de website van WWAV.

Meer over WWAV CBF Social Media Enquête Nederlands Donateurspanel NDP Donateursvertrouwen Kien

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Close