Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Nieuw voorstel Wet transparantie van giften: publicatieplicht vanaf 15.000 euro van tafel

26 november 2020

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft de Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties (WTMO) op vrijdag 20 november in geheel nieuwe vorm aangeboden aan de Tweede Kamer. Het eerste conceptwetsvoorstel lag onder andere in de goededoelensector onder vuur, omdat er een publicatieplicht voor giften boven de 15.000 euro mee gemoeid ging. Die maatregel is in het nieuwe voorstel verdwenen.

Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming.
Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming. © Arenda Oomen // Rijksoverheid.nl

door Redactie Vf

Tegengeluid op eerste voorstel

Minister Dekker diende het WTMO-conceptwetsvoorstel aan het begin van 2019 in, met als doel om grote geldstromen inzichtelijker te maken. Daardoor zouden de ontvangers van die donaties minder vatbaar worden voor malafide praktijken. De goededoelensector sloeg echter grootschalig alarm, omdat zij bang waren dat grote gevers minder zouden willen geven als hun gift openbaar wordt gemaakt. Onder andere het SBF, het ATR, directeuren van culturele instellingen en een aantal grote non-profits spraken hun ongenoegen uit.

Inzagerecht

Het wetsvoorstel bleef lang op de tekentafel liggen, maar is nu onderdeel geworden van de maatregelen van het kabinet om ongewenste invloed via buitenlandse geldstromen op Nederlandse politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties tegen te gaan. In de nieuwe opzet krijgen burgemeesters en het Openbaar Ministerie een inzagerecht in donaties aan Nederlandse maatschappelijke organisaties die van buiten de Europese Unie, mits daar gegronde redenen voor zijn. De verplichte openbaarmaking van naam en woonplaats van de donateur van iedere gift boven 15.000 euro is vervallen.

Alle stichtingen die niet verplicht zijn hun jaarrekeningen te publiceren, moeten hun balans en staat van baten en lasten bij het Handelsregister deponeren. Bij de balans en staat van baten en lasten vindt geen openbaarmaking plaats; ze zijn enkel voor bepaalde overheidsinstanties raadpleegbaar wanneer er vermoedens bestaan van criminaliteit, witwassen of terrorismefinanciering.

Plan voor risicogerichte aanpak valt goed 

Volgens Fondsen in Nederland (FIN) komt het aangepaste wetsvoorstel tegemoet aan de bedenkingen die de sector bij de eerste versie heeft geuit. FIN, partner van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF), verwelkomt de nieuwe, meer risicogerichte aanpak. ‘Wij gaan in SBF-verband het wetsvoorstel nog nader bestuderen en bespreken, ook om te bepalen of er wat ons betreft nog aanpassingen nodig zijn,’ reageert FIN.

Meer over Transparantie FIN SBF Wetgeving Sander Dekker Non-profit Criminaliteit Publicatieplicht

Gerelateerde berichten

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Close