Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

‘Gebrek aan filantropische cultuur bij non-profits staat groei in de weg’

Onderzoek

1 oktober 2020

Een gebrek aan ‘filantropische cultuur’ binnen een non-profit gevolgen kan hebben voor de groei van inkomsten, blijkt uit onderzoek van trainings- en onderzoeksbureau Institute for Sustainable Philanthropy (IFSP). In het donderdag verschenen rapport zijn 325 fondsenwervers van over de hele wereld ondervraagd over de organisatie waarin zij werken, planningsprocessen en fondsenwervende prestaties. De vergaarde data wijst uit dat strategische planning grotere groei van inkomsten, donateursbehoud en fondsenwerversvertrouwen teweegbrengt. Cohesie binnen de organisatie, betrokkenheid van het bestuur en een uitgeschreven planning zijn daarbij vitaal.

Beeld ter illustratie.
Beeld ter illustratie. © Shutterstock // bluedog studio

door Marijn Thijs

IFSP definieert ‘filantropische cultuur’ aan de hand van een aantal categorieën, waaronder in hoeverre de donateur centraal staat, betrokkenheid van bestuur bij fondsenwerving, respect voor fondsenwerving als beroep, een overtuigend pleidooi voor ondersteuning van de doelstelling en innovatie binnen fondsenwerving in de praktijk.

Werken met een plan

Het onderzoek richtte zich onder andere op de gevolgen van het werken met een professionele, uitgeschreven planning. De meerderheid van de ondervraagde respondenten gaf aan met een plan te werken en zien de toegevoegde waarde van zo’n plan. De ondervraagden zijn vrijwel unaniem in hun mening dat het planningsproces belangrijk is (95 procent). Toch werkt ongeveer één op de vier respondenten voor een organisatie zonder formeel plan. Het zijn vooral kleinere ngo’s die vaker zonder een uitgeschreven plan werken (63 procent, ten opzichte van 78 procent bij grotere nonprofits).

‘Niet plannen betekent in feit plannen om te mislukken,’ aldus auteur van het onderzoek Adrian Sargeant. ‘Het is cruciaal dat nonprofits zich met het uitzetten van de lijnen bezighouden, met de betrokkenheid van fondsenwervers, het management en het bestuur.’

Adrian Sargeant.jpg

Draagvlak binnen de organisatie

Want met alleen geformaliseerde plannen voor fondsenwerving behalen de non-profits nog niet het gewenste resultaat. IFSP concludeert dat ze meer succes hebben als het bestuur betrokken is bij het opstellen van een plan. Toch geeft slechts 45 procent van de respondenten aan steun te voelen van het bestuur. Het management is vaker betrokken, bij ongeveer driekwart van de organisaties.

De positie van het bestuur is niet te onderschatten. Zij hebben een cruciale rol in de ontwikkeling van filantropische cultuur, wat vervolgens volgens de onderzoekers positief correleert met fondsenwervende prestaties. Dat iets meer dan de helft van de respondenten steun vanuit het bestuur voelt, is een redelijke score (57 procent), maar tegelijkertijd geeft twintig procent aan zich überhaupt niet als professional gezien te voelen. Professionele erkenning is overigens weer hoger bij organisaties die met een plan werken.

‘Door het management en bestuur samen met fondsenwervers plannen te laten opschrijven, behaal je een breder gedragen filantropische cultuur die begrijpt dat fondsenwerven meer is dan alleen het binnenhalen van financiële transacties. Zowel een goed plan als een sterke filantropische cultuur zijn essentieel voor het behoud van de duurzaamheid en levensvatbaarheid van een ngo, zeker nu,’ reageert Barbara O’Reilly, fondsenwervingsconsultant bij onderzoekssponsor Windmill Hill Consulting. 

Filantropie als kernwaarde binnen de organisatie

Verder blijkt uit de antwoorden dat 84 procent van de fondsenwervers gelooft dat hun non-profit opgesteld is rond de behoeften van de donateur, maar minder dan de helft van hen heeft het idee heeft dat filantropie aan de basis staat binnen hun organisatie (48 procent). Tekenend is daarbij het feit dat twee op de vijf respondenten denkt dat collega’s buiten het team fondsenwerving niet helder uit kunnen leggen waarom donateurs hen zouden moeten steunen.

Lees het onderzoeksrapport

Het onderzoeksrapport getiteld ‘Development Plans and Fundraising Performance’ gaat nog veel dieper in op de dynamieken binnen een organisatie en welke invloed een stabiele filantropische cultuur heeft. Het rapport is (na registratie) te verkrijgen via de site van het IFPS.

Meer over Enquête Fondsenwerving Adrian Sargeant Betrokkenheid Doelstelling IFPS Institute for Sustainable Philanthropy Planning

Marijn Thijs

Redacteur

Als redacteur houdt Marijn zich bezig met de invulling van fondsenwerving.nl en het Vakblad fondsenwerving. Hij is verantwoordelijk voor de journalistieke inhoud en vacatures op de website en schrijft (onderzoeks)verhalen en rubrieken voor het fysieke Vakblad. Marijn studeerde internationale journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen (MA) en is sinds 2019 verbonden aan het Vakblad.

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Close