Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje

Kamerlid Palland (CDA) dient amendement in voor verruiming begrip klantrelatie goede doelen

29 september 2020

Het slepende debat over de aanpassing van de Telecommunicatiewet loopt tegen het eind. Een aantal weken terug stemde de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat in met een plenair debat in de Tweede Kamer, dat nu op de agenda staat voor de week van maandag 12 oktober. In aanloop naar die sessie heeft Tweede Kamerlid Hilde Palland (CDA) een amendement ingediend voor de verruiming van het begrip klantrelatie voor goede doelen. Het amendement erkent het maatschappelijk belang van het werk van goede doelen en echoot het standpunt dat brancheorganisatie Goede Doelen Nederland al geruime tijd bepleit.

De Tweede Kamer in Den Haag (2017).
De Tweede Kamer in Den Haag (2017). © Shutterstock // Pieter Beens

door Redactie Vf

Correctie

Eerder stond in dit artikel dat het plenaire debat plaatsvindt op maandag 12 oktober, maar dat is nog niet zeker. Het debat staat op de agenda voor week 42, en zal vermoedelijk op 13, 14 of 15 oktober gehouden worden.

‘Goede doelen zijn van groot maatschappelijk belang. Voor hun inkomsten zijn zij in hoge mate afhankelijk van telefonische werving van fondsen en vrijwilligers’, staat in het amendement opgetekend. ‘Het voorgestelde opt-in systeem beperkt goede doelen in hun mogelijkheden om potentiële donateurs en vrijwilligers te bereiken.’

Met het amendement pleit Palland voor de verruiming van het begrip klantrelatie voor ideële en charitatieve doelen, waarmee deze partijen meer ruimte krijgen om aan telemarketing of telefonische fondsenwerving te doen. ‘Hierbij geldt niet alleen een financiële relatie als een klantrelatie, maar ook indien een natuurlijk persoon aantoonbaar sympathiseert met een goed doel blijkend uit het verrichten van vrijwilligerswerk of het bijwonen van een manifestatie. Deze verruiming stelt goede doelen in staat donateurs en vrijwilligers te blijven werven,’ concludeert Palland.

Inspanning brancheorganisaties en politieke partijen

In juli stelden verschillende politieke partijen vragen naar aanleiding van de plannen van Mona Keijzer en de reactie op die plannen van onder andere brancheverenigingen als Goede Doelen Nederland. Haar antwoorden waren voor de goededoelensector verre van bevredigend.

De brancheorganisatie geeft aan ‘intensieve contacten’ te hebben gehad met Kamerleden van diverse fracties, met name het CDA. Het ingediende amendement brengt de positie van goede doelen nu opnieuw onder de aandacht. Ook is het onderwerp bij Goede Doelen Nederland verschillende keren voorgelegd aan leden via de werkgroep Telemarketing en de klankbordgroep Public Affairs.

Download het volledige amendement via deze link.

Meer over Telemarketing Telefonische fondsenwerving Vrijwilligers Goede Doelen Goede Doelen Nederland Mona Keijzer Den Haag Politiek Fondsenwerving Telecomwet CDA Opt-in Amendement Hilde Palland

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Close