Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje

Nog altijd lopen honderd musea gevaar te moeten sluiten door coronacrisis

23 juli 2020

Zo’n honderd musea verwachten hoogstens nog een jaar in bedrijf te kunnen blijven als de huidige coronacompensaties voor de culturele sector niet verder op gang komen. Dat blijkt uit een enquête van de Museumvereniging. Het gaat om ongeveer een kwart van alle Nederlandse musea.

Beeld ter illustratie.
Beeld ter illustratie. © Shutterstock // Ysbrand Cosijn

door Redactie Vf

Noodsteun kabinet niet voor iedereen

Niet alle musea kunnen gebruikmaken van het huidige noodpakket van het kabinet. Ongeveer de helft ontvangst geen steun van de gemeente of provincie. Musea die de financiële steun mislopen zijn vaak kleinere musea, die geen rijkssubsidie ontvangen en/of volledig afhankelijk zijn van inkomsten uit entree en zaalverhuur. Omdat de musea niet hetzelfde aantal mensen kan ontvangen als eerst en een aantal maanden zelfs helemaal gesloten moest blijven, is het voor veel organisaties moeilijk om de doorlopende kosten te betalen.

Nu de anderhalvemetersamenleving van kracht is hebben veel musea hun deuren weer geopend, maar het loopt nog allesbehalve storm. Zeker nu er ook minder toeristen in Nederland zijn. Voor de coronacrisis bestond gemiddeld de helft van de inkomsten van musea uit eigen inkomsten. Naar verwachting zal de vraaguitval zeker tot en met volgend jaar tot een afname van vijftig tot zestig procent aan publieksinkomsten leiden. De culturele en creatieve sector loopt als geheel ongeveer 2,6 miljard euro mis dit jaar, terwijl de noodmaatregelen ongeveer 600 miljoen binnenbrengen. De minister van OCW heeft zelf al aan de Tweede Kamer laten weten dat meer middelen nodig zijn.

'Steun aan alle musea'

De Museumvereniging pleit voor steun aan alle musea. Het steunpakket bestaat liefst uit tegemoetkoming in de doorlopende kosten, door investering in een Nationaal Herstelfonds dat overbrugging kan bieden in werkkapitaal en bezoek stimuleert. Ook ziet de vereniging iets in de verruiming van de Geefwet, zodat het aantrekkelijker wordt om te geven aan culturele ANBI's.

Ook werkt de vereniging aan de opzet voor een herstelplan, wat een reëel perspectief moet bieden op een veilige en verantwoorde heropening van culturele instellingen. Het plan moet zich richten op iedereen; van de individuele zzp’er tot de commerciële bedrijven.

‘Passende steun is cruciaal om de coronacrisis door te komen. Daarmee kan de fijnmazige museale infrastructuur in stand worden gehouden. Het grote en steeds diversere publiek dat musea door het land bereiken, verdient dat een enorm cultuurkapitaal dat van ons allemaal is voor allen bereikbaar blijft, ook in de anderhalvemetersamenleving of na de coronacrisis’, aldus de Museumvereniging.

Meer over Cultuur Museum Coronavirus CoVid-19 Museumvereniging

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Close