Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje

Zes weken nieuws over corona: lees onze liveblogs terug

Kort & Goed

28 april 2020

Op zondag 15 maart kondigde minister president Mark Rutte de corona-maatregelen aan. Sindsdien zit Nederland in een staat van 'intelligente lockdown' thuis. Een dag later startte het Vakblad fondsenwerving met het bijhouden van liveblogs over het werk van de goededoelensector. Hoewel er ongetwijfeld nog een paar roerige weken, misschen wel maanden, voor de ons liggen, ontwikkelt het nieuws zich in onze sector ondertussen iets minder snel. 

door Marijn Thijs

Wij blijven natuurlijk bovenop het coronanieuws zitten, maar zullen het nieuws voorlopig niet meer via een liveblog brengen. In dit artikel kijken we terug op zes weken coronacrisis in onze sector met behulp van onze vijf liveblogs:

Week 1-3: Hulpacties en afgelastingen (16 maart t/m 3 april)

De maatschappij moest zich ineens op alle mogelijke manieren aanpassen: zo ook de goededoelensector en de filantropie. Toch bleef het werk van de goede doelen vitaal voor het functioneren voor de samenleving en vinden partijen in de branche gaandeweg hun draai. Organisaties zoals het Rode Kruis, Sanquin, Artsen zonder Grenzen en de Voedselbank schoten meteen te hulp. Ook was er veel aandacht voor mentale gezondheid, huiselijk geweld, de situatie van vluchtelingen en eenzaamheid. Toch betekende de crisis toch ook dat het afgelastingen regende: Alpe d'Huzes, de Nacht van de Vluchteling, de Tour de ALS, en allerlei fondsenwervende evenementen waaronder de Vakdag fondsenwerving konden geen doorgang vinden.

Lees de liveblogs van deze periode hier terug: de eerste na de uitbraak (16 t/m 20 mrt), het liveblog van 23 t/m 27 mrt en het liveblog van 30 mrt t/m 3 april.

Week 4-6: De gevolgen van een land op slot (6 t/m 24 april)

De goede doelen begonnen na de eerste periode langzaam maar zeker te wennen aan de nieuwe werkelijkheid. Toch beginnen de meeste organisaties de consequenties van de coronacrisis te voelen. Collectes moesten digitaal opgezet worden, afhankelijk van de voorbereidingstijd met wisselend succes. Duidelijk werd ook hoe belangrijk telefonsiche fondsenwerving echt is voor de sector.

Ook belangrijke sectororganisaties ontkomen niet aan aanpassingen aan hun werkwijze. Uit verschillende hoeken werden geefonderzoeken georganiseerd, met (gelukkig) overwegend positieve resultaten. De Webinars schoten als paddestoelen uit de grond: niet alleen bij goede doelen maar ook bij de partijen in de sector. Zo werden de resulaten van het onderzoek Geven in Nederland weren per Webinar gepresenteerd.

Lees de liveblogs van de afgelopen drie weken hier terug: het liveblog van de paasperiode (6 t/m 17 april) en het liveblog van de afgelopen week.

De aankomende weken?

Na zes weken lijken de nonprofits wel voorzichtig gewend aan de nieuwe situatie. Toch rijzen er nieuwe ook vragen: wanneer komt er een einde aan de toch vrij stevige maatregelen? Wat betekent de crisis voor onze daadkracht? Moeten we onze wervingswijze straks blijvend aanpassen? Wanneer mogen we weer bijeenkomsten organiseren? En: waar is onze hulp in de toekomst het hardst nodig?

Er komen hoe dan ook nog een paar spannende weken aan...

Meer over Doneren Vrijwilligers Sanquin Liveblog Rode Kruis Geven in Nederland Fondsenwerving Coronavirus CoVid-19 Webinar

Marijn Thijs

Redacteur

Als redacteur houdt Marijn zich bezig met de invulling van fondsenwerving.nl en het Vakblad fondsenwerving. Hij is verantwoordelijk voor de journalistieke inhoud en vacatures op de website en schrijft (onderzoeks)verhalen en rubrieken voor het fysieke Vakblad. Marijn studeerde internationale journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen (MA) en is sinds 2019 verbonden aan het Vakblad.

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Close