Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Huur rijksmusea voor drie maanden opgeschort

28 maart 2020

De huur voor musea die rijksgesubsidieerd zijn wordt met drie maanden opgeschort zo meldt het Ministerie van OCW. Zo ontstaat financiële ruimte die nodig is tijdens de Coronacrisis. 

Het Rijksmuseum in Amsterdam.
Het Rijksmuseum in Amsterdam. © Nataliya Nazarova/shutterstock.com

door Redactie Vf

De maatregel is onderdeel van een aanvullend pakket voor de cultuur- en creatieve sector, waarover minister Van Engelshoven (Cultuur) op vrijdag 27 maart 2020 een brief aan de Tweede Kamer stuurde. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de culturele en creatieve sector, nu ook deze voor een groot deel tot stilstand zijn gekomen. Naast het eerder aangekondigde kabinetsbrede pakket voor bedrijven en ondernemers, waar ook organisaties en zzp‘ers uit de cultuursector aanspraak op kunnen maken, worden daarom een aantal specifieke maatregelen genomen. Deze moeten ervoor zorgen dat banen behouden blijven, instellingen niet omvallen en er hulp geboden kan worden bij acute problemen.

Samen met vertegenwoordigers uit de cultuur- en creatieve sector, rijkscultuurfondsen, gemeenten en provincies is gekeken naar een passend pakket dat tegemoetkomt aan de noden. Minister Van Engelshoven:

'Het culturele leven is voor een groot deel tot stilstand gekomen. Zo hebben musea, theaters en monumenten hun deuren gesloten, maar ook filmproducenten, architecten en fotografen krijgen minder opdrachten. Dat is een gemis voor ons, voor het publiek. Maar ook een forse klap voor de sector. Daarom bieden we hulp voor acute problemen die ontstaan door de coronacrisis.’

Door niet eenduidige communicatie vanuit het kabinet is er in deze sector onrust ontstaan over duur van de afgekondigde maatregelen. Dinsdag 31 maart zal het kabinet nieuwe besluiten nemen over de periode na 6 april. Hiermee zal er ook duidelijkheid komen voor de culturele- en creatieve sector.

Huur rijksgesubsidieerde musea opgeschort

Om rijksgesubsidieerde musea op de korte termijn meer financiële ruimte te geven is met het Rijksvastgoedbedrijf afgesproken om de musea die hun panden huren van het Rijksvastgoedbedrijf een huuropschorting van drie maanden te geven. Dat betekent dat zij op een later moment hun huur kunnen voldoen. Tevens worden gemeenten en provincies opgeroepen om dit voorbeeld te volgen en te onderzoeken hoe zij instellingen tegemoet kunnen komen in de betaling van huur.

Subsidies worden vooruitbetaald en lopen door

Minister Van Engelshoven regelt verder dat culturele instellingen die vallen onder de zogeheten ‘basisinfrastructuur’, wanneer gewenst nu al subsidiegeld overgemaakt krijgen dat ze normaal gesproken pas in het derde kwartaal van dit jaar zouden ontvangen. Door dit geld eerder vrij te maken komen voor deze instellingen meer liquide middelen beschikbaar, waardoor ze bijvoorbeeld hun verplichtingen aan freelancers en zzp’ers kunnen nakomen. Ook gemeenten kijken of ze op deze manier om kunnen gaan met voorschotten.

Daarnaast laat het ministerie van OCW haar subsidies doorlopen. Deze worden niet gekort wanneer blijkt dat voorgenomen prestaties niet worden gehaald vanwege het coronacrisis. Ook de rijkscultuurfondsen, gemeenten en provincies volgen deze maatregel. Voor projectsubsidies en gesubsidieerde activiteiten geldt hetzelfde.

Verkochte toegangskaarten

Momenteel wordt er in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Volksgezondheid gekeken hoe de terugbetaling van gekochte kaartjes in de cultuur- en evenementensector vormgegeven kan worden. Specifiek het idee van terugbetaling in de vorm van vouchers wordt hierbij uitgewerkt. Minister Van Engelshoven roept het publiek op om de culturele en creatieve sector te steunen door niet meteen geld terug te vragen voor gekochte kaartjes en steun te betuigen – bijvoorbeeld door vriend van een filmhuis, een muziekgezelschap of een theater te worden.

Aansluiting kabinetsbrede maatregelen

Op de regelingen uit het kabinetsbrede maatregelenpakket dat vorige week werd gepresenteerd kunnen cultuurinstellingen aanspraak maken. Het gaat dan onder meer om werktijdverkorting voor werknemers en werkgevers, extra ondersteuning voor zzp’ers en belastingmaatregelen. De vandaag bekendgemaakte maatregelen zijn daar een aanvulling op, specifiek voor de cultuursector.

Verder maakt een Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) onderdeel uit van de kabinetsbrede maatregelen. Het ministerie van Economische Zaken opent zo’n voorziening bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hiervan kan het culturele en creatieve veld onder voorwaarden gebruik maken. Kleine bedrijven uit het culturele en creatieve veld kunnen een aanvraag indienen van € 4.000,- voor geleden schade als gevolg van het coronavirus. Deze voorziening opent op maandag 30 maart.

Meer over Cultuur Coronavirus CoVid-19 Ministerie van Cultuur, Onderwijs en Wetenschap Rijksmusea Van Engelshoven

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close