Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje

NDP: zeven op tien mensen gebruikt QR-codes, donateursvertrouwen zakt licht

Onderzoek Kort & Goed

3 februari 2020

Bij de recentste enquête onder het Nederlandse Donateurspanel is, naast het gebruikelijke donateursvertrouwen, gevraagd naar het gebruik van QR-codes. Uit het onderzoek blijkt dat zeven op de tien mensen in 2019 gebruik hebben gemaakt van een scanbare code. De bereidheid om QR-codes te gebruiken om te doneren is echter nog niet zo hoog.

Logo van het Nederlandse Donateurspanel
Logo van het Nederlandse Donateurspanel © WWAV

door Marijn Thijs

Vertrouwen

Eerst het consumenten- en donateursvertrouwen. Het consumentenvertrouwen, gemeten door het CBS, is het afgelopen kwartaal weer licht gezakt naar -2. Gedurende het hele jaar is de index niet positief geweest: in september was de score het hoogst (precies 0). Het donateursvertrouwen bewoog tijdens dit kwartaal mee en zakte naar -11, het laagste punt sinds eind 2016. De index zakt geleidelijk sinds juni 2019, toen het vertrouwen het hoogst van het jaar was (-5). In de aankomende meting, van maart 2020, zal duidelijk worden of de daling blijft doorzetten, of dat de index blijft schommelen zoals voorgaande jaren.

QR-codes

De onderzoekers van WWAV stellen bij iedere peiling ook een aantal vragen over zaken die op dat moment spelen. Ditmaal vroegen ze het NDP naar hun gebruik van QR-codes.

70% van de respondenten heeft in 2019 wel eens gebruik gemaakt van een QR-code, vaak om een betaling te doen (44%) of om aanvullende informatie te lezen over een bepaald onderwerp (35%). Het zijn vaker mannen dan vrouwen die gebruik maken van de scanbare codes (74% om 66%).

Verder zijn er interessante verschillen tussen het QR-codegebruik van jongeren en ouderen te zien. 60-minners gebruiken de codes significant vaker dan 60-plussers: bijna acht van de tien 60-minners hebben wel eens een QR-code gescand, terwijl maar de helft van de 60-plussers dat heeft gedaan. Tegelijkertijd doneren 30-minners iets vaker via een QR-code op een collectebus, en gebruiken 60-plussers de codes veel minder vaak om te betalen (32% tegenover 48%).

Wat is het Nederlandse Donateurspanel?

Het Nederlandse Donateurspanel (NDP) is een representatieve groep die door onderzoeksbureau WWAV en toezichthouder goede doelen CBF wordt aangeschreven om donateursvertrouwen te meten. De meting vindt ieder kwartaal plaats en spiegelt aan de meting van het consumentenvertrouwen van het CBS.

Doneren via QR

In een tijd waarin cash langzaam uit het betaalbeeld verdwijnt wordt het bij collectes steeds vaker mogelijk om een QR-code te scannen, zodat ze op die manier een bijdrage kunnen doen. Toch blijken donateurs in de praktijk nog redelijk terughoudend. 32% zegt bereid te zijn om een QR-code te scannen om te doneren, maar 48% ziet het niet zitten. De overige 20% geeft aan niet te doneren.

Zij die wel met QR-code willen doneren geven veelal aan dat ze het doneren via een scanner makkelijker vinden. Ook vinden ze het veilig, snel, of hebben ze geen cash in huis. Tegelijkertijd zijn veel donateurs ook sceptisch over de veiligheid van doneren met QR-codes. Daarnaast weten ze niet hoe het werkt of kiezen ze liever voor een andere methode.

Op de agenda voor 2020

Aan het eind van ieder kalenderjaar wordt het NDP ook gevraagd welke onderwerpen in het volgende jaar breder moeten worden geagendeerd. De top-3 bestaat dit jaar enkel uit landelijke doelen: de bestrijding van armoede (33%), het drukken van de zorgkosten (29%) en de ouderenzorg (27%). Het klimaatprobleem stond voor 2019 nog in de top-3, maar valt net van het ‘podium’ voor 2020. Mogelijk komt dat doordat er al veel aandacht is voor de klimaatproblematiek.

De jeugd dacht daar toch anders over: 35% van de 30-minners vindt dat het klimaatprobleem meer aandacht verdient, tegenover 22% van de 30-plussers. Jongeren zijn ook gemiddeld genomen meer begaan met huiselijk geweld, armoede in ontwikkelingslanden en schending van mensenrechten.

60-plussers vinden op hun beurt dat ouderenzorg extra aandacht moet krijgen. Vier op de tien respondenten noemde de zorg als aandachtspunt, terwijl slechts twee op de tien respondenten in de categorie 60-minners ouderenzorg hoog wilde agenderen.

Meer over Doneren WWAV Nederlands Donateurspanel NDP Donateursvertrouwen QR

Marijn Thijs

Redacteur

Als redacteur houdt Marijn zich bezig met de invulling van fondsenwerving.nl en het Vakblad fondsenwerving. Hij is verantwoordelijk voor de journalistieke inhoud en vacatures op de website en schrijft (onderzoeks)verhalen en rubrieken voor het fysieke Vakblad. Marijn studeerde internationale journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen (MA) en is sinds 2019 verbonden aan het Vakblad.

Advertentie

Close