Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Trends en lessen uit het Verenigd Koninkrijk

2 november 2016

Afgelopen zomer werd in Londen de Fundraising Convention 2016 georganiseerd, het grootste en jaarlijks terugkerende fondsenwervingscongres in Europa. Bernice Beenhakker deed goede ideeën op over 'Donor experience', 'Tenacity', 'Impact' en 'Stewardship'.

De Nederlandse delegatie
De Nederlandse delegatie

door Gastauteur

Afgelopen zomer werd in Londen de Fundraising Convention 2016 georganiseerd, het grootste en jaarlijks terugkerende fondsenwervingscongres in Europa. Bernice Beenhakker van Nassau Fundraising was van de partij en deed goede ideeën op over 'Donor experience', 'Tenacity', 'Impact' en 'Stewardship'

Het was een veelbewogen jaar voor fondsenwervers in het Verenigd Koninkrijk, bleek al snel tijdens de Fundraising Convention. Meer dan eens werd gerefereerd aan ‘de zomer van 2015’, waarin een opeenstapeling van schandalen die breed werden uitgemeten in de media, leidde tot grote imagoschade van de Britse non-profitsector.

Tony Ellischer

Daarnaast werd het overlijden van Tony Elischer – een van de beste en meest erkende fondsenwervers van Engeland – veelvuldig genoemd tijdens de sessies. Veerkrachtig als fondsenwervers zijn, zagen de sprekers in deze memorabele momenten niet zozeer rampspoed, maar juist wijze fondsenwervingslessen.

Ken Burnett beet het spits af, tijdens de plenaire openingssessie. Hartverwarmend sprak hij over de waardevolle lessen die hij van Tony Elischer heeft geleerd: “If you are not passionate about your job as a fundraiser, don’t settle, do something else. GO! Go now!”.Gelukkig liep niemand de zaal uit. Met de boodschap “To be a fundraiser, you have got to be at least as passionate about  your cause as your donors are”, sloot hij af. Een inspirerend begin, dat de Nederlandse delegatie hoopvol stemde over wat zij verder kon leren tijdens het congres.

Jeroen van Aken (Hivos)
“Het is niet zo dat je na terugkomst alles anders doet,  maar je gaat met een frisse blik naar bestaande en nieuwe fondsenwervende zaken kijken. Tijdens de  Convention heb ik onder andere een aantal goede  dingen gehoord over supporter journey en multichannel donateurscommunicatie met intensief gebruik van sms.”

Opvallend dit jaar was dat een aantal termen en aandachtsgebieden veelvuldig terugkwam in de verschillende sessies. De vier meest voorkomende werden unaniem aan het gedachtegoed van Tony Elischer gekoppeld. Wij hebben ze voor je doorvertaald naar vier trends en lessen in fondsenwerving.

1. Donor experience
Na de zomer van 2015 staat het vergroten van het donateursvertrouwen meer dan ooit centraal. Focus op donor experience wordt dan ook gezien als dé manier om de reputatie van de sector te verbeteren. Zo introduceerde Ken Burnett de Commission on the Donor Experience, een samenwerkingsverband van 25 projecten die fondsenwervinggerelateerde onderwerpen onder de loep nemen.

In de sessie The Science of Donor Experience gaf  Rachel Hunnybun inspirerende voorbeelden die zorgden voor een onvergetelijke ervaring voor donateurs en hoe deze toekomstig donateursgedrag kunnen bepalen.

Machteld Papegaaij-Riezebosch, senior projectmanager CRM bij Vogelbescherming. “hoogtepunten waren de presentaties van Alan Clayton, en het verhaal over de campagnes uit de jaren 30: hoe zou je die nu aanvullen met online, en welke effecten verwacht je daarbij?”​

2. Tenacity
Het Engelse woord ‘tenacity’ laat zich vertalen in vasthoudendheid. Meermalen kwam deze term aan bod tijdens de sessies. En dan met name binnen de context van ‘vasthouden aan de langetermijnstrategie van je organisatie’, zonder daarbij flexibiliteit in de dagelijkse uitvoering uit het oog te verliezen.
Inspirerend als altijd, verwoordde Alan Clayton dit heel scherp. In zijn sessie Inspiration and Action vergelijkt hij vasthoudendheid met een salamiworst: “Als je niet bij je focus blijft en je aan de strategie vasthoudt, wordt er telkens een plakje salami afgesneden door compromis. Dan blijf je uit eindelijk over met het uiteinde van de worst. Niets dus.”

3. Impact

Ook in de Britse fondsenwervingssector blijft ‘impact’ onderwerp van gesprek. In zijn sessie Fundraising with Impact wijst Dan Fletcher op recent onderzoek. Hieruit blijkt dat 90 procent van de non-profitorganisaties in het Verenigd Koninkrijk goed kan omschrijven wat die doet, maar slechts 41 procent communiceert duidelijk waartoe het werk leidt. Juist het wijzen op de impact van je organisatie draagt bij aan het vertrouwen in en de transparantie van de organisatie, meent Dan.

4. Stewardship

Tot slot viel op dat het belang van ijzersterk relatiemanagement in veel sessies onderstreept werd. Wat veel sprekers betreft, beperkt stewardship zich niet tot  relatiemanagement na een eerste gift en ook niet tot een enkele gever. Dit illustreerde Richard Radcliffe goed, in zijn sessie Who or What Influences Legacy Giving and Is It Possible to Increase Values?, waaronder het voorbeeld van bedankbrieven aan nabestaanden van erflaters.

Kortom, ook dit jaar ervoer de Nederlandse delegatie de Fundraising Convention als een zogenoemde snelkookpan van inspiratie. Een absoluut pluspunt zagen zij in het feit dat de reis veel gelegenheid bood om met collega-fondsenwervers na te praten en onderling leerervaringen uit te wisselen. Zo kwamen de uitspraak van Tony Elischer ‘Make everything interesting, rewarding and enjoyable’,goed tot zijn recht. Vol enthousiasme en goede ideeën vertrok de Nederlandse delegatie van fondsenwervers weer naar huis.

Bernice Beenakker is projectmanager bij Nassau Fundraising

Bron: Vakblad Fondsenwerving (jaargang 18, nummer 5)

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Close