Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Terugblik seminar Actuele ontwikkelingen filantropie: ontmoeten, leren en delen

Nieuws

13 juni 2023

Op 1 juni 2023 organiseerde het Gezelschap voor de Filantropie het inmiddels jaarlijks terugkerende seminar ‘Actuele ontwikkelingen filantropie’ in Amsterdam. Naast de actualiteiten was het thema van het seminar 2023: integriteit. Circa 65 bestuurders, directeuren, managers, toezichthouders en leidinggevenden van ideële non-profitorganisaties en vermogensfondsen kwamen bij elkaar om elkaar te ontmoeten, te leren, te delen en geïnspireerd te worden door elkaars verhalen.

door Gastauteur

Het gezelschap heeft als doel om deelnemers op een toegankelijke en inspirerende wijze te prikkelen met vraagstukken en hun kennis bij te spijkeren. Het inhoudelijke programma had dit jaar als thema ‘integriteit’ en bestond uit drie delen.

Doorwerking overheidsmaatregelen

Jan Snoei van WITh Accountants begon de middag met het doornemen van de actuele ontwikkelingen in de filantropie vanuit een financieel-economisch perspectief. De regelgeving voor goede doelen is complex en er zijn bijna elk jaar veranderingen. Volgens het gezelschap wordt te vaak vernomen dat er door incidenten generieke regelgeving voor de hele sector bijkomt. Hierdoor lijden de goeden onder de kwaden. De ontwikkelingen en actualiteiten die Jan schetste zijn divers, zoals update van de jaarlijkse benchmark, trends in geefgedrag, preventie en detectie van fraude en andere actualiteiten. De trend die daarin gezien wordt is die van publieksvertrouwen naar samenlevingsvertrouwen. De kritische vraag die in de charitatieve sector speelt is hoe werkelijk oneigenlijk gebruik aangepakt gaat worden, zonder daarbij de goede doelen te treffen.

Moreel oordeel

Met de zaal is daarna een stappenplan doorgelopen om de integriteit van een fictieve stichting te bepalen. Hierin nam een actrice de deelnemers mee in haar zoektocht naar een drietal deelnemers voor een te vormen Raad van Toezicht. Vanuit de zaal werden kritische vragen gesteld in het kader van de integriteit van de organisatie.

Integer geven, integer ontvangen

Jordan van Bergen van Stichting Donateursbelangen hield tenslotte een betoog over het versterken van het vertrouwen tussen gevers en goede doelen. De stichting zet zich in om de transparantie over hoe goede doelen met de privacy van donateurs omgaan te vergroten. De focus van Donateursbelangen ligt daarbij op het aan de kaak stellen van juiste toepassing van dataminimalisatie.

Na afloop van het seminar werd de jaarlijkse uitgave ‘Actuele ontwikkelingen filantropie III’ van het gezelschap uitgereikt aan de aanwezigen. In dit naslagwerkje wordt door de experts van het gezelschap concreet gestalte gegeven aan kennisbundeling en dienstverlening. De uitgave is tegen betaling te bestellen via info@withaccountants.nl.

Meer over Jordan van Bergen Integriteit Evenementen Amsterdam Gezelschap voor de Filantropie WITh accountants Stichting Donateursbelangen Jan Snoei

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Close