Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje

Rijken minder gul dan gedacht

27 september 2014

Onlangs kwam ABNAMRO MeesPierson met een onderzoek, verricht door Maastricht University, over het gulle geefgedrag van vermogende Nederlanders. Jos van Hezewijk rekende het door en kwam tot geheel andere conclusies.

door Redactie Vf

Uit ons bericht van 10 september 2014: "Vrijwel alle respondenten zijn filantropisch actief (92%). Gemiddeld geven zij jaarlijks EUR 11.089,- aan goede doelen. Dit is gemiddeld 3,3% van hun inkomen. (....)."

De conclusies van het onderzoek leken erop te wijzen dat vermogenden veel meer geven dan mensen met minder geld. Ook Filanthropium heeft iets dergelijks wel bericht. Jos van Hezewijk sloeg aan het rekenen naar aanleiding van het onderzoek van Maastricht University en meldt Vakblad Fondsenwerving: "Ik kom tot andere conclusies. De onderzoekspopulatie, relaties van ABNAMRO MeesPierson, is niet representatief.  Bovendien vermoed ik dat het vooral de gulle gevers zijn, die aan onderzoek als van Maastricht University, maar ook Geven in Nederland, meedoen.'

Jos stelt dat de giftenaftrek, voor de grote gevers een groter voordeel dan voor de kleine gevers, bij de conclusies betrokken moet worden. Verder meldt hij dat een kleine groep van zeer grote gevers het gemiddelde sterk optrekt. In het NRC-artikel komt hij op basis van de mediaan tot geheel andere conclusies, waarbij hij zowel naar het inkomen kijkt, als naar het vermogen. De mediaan geeft aan welke geefrange het meest voorkomt en is feitelijk een manier om in het totaalbeeld de invloed van een klein percentage zeer grote (en zeer kleine) giften te neutraliseren.

Jos van Hezewijk: "Kijk je naar de inkomens en neem je de mediaan als uitgangspunt, dan geven de rijken nog slechts anderhalf maal zoveel als de minder verdienenden. Pas je dat toe op de vermogensposities dan schenkt het doorsnee huishouden jaarlijks 0,08 procent van zijn vermogen en de rijken blijven hangen op 0,05 procent."

Hij voegt daar nadrukkelijk aan toe: "Dit alles neemt niet weg dat de zoektocht naar grote gevers voor goede doelen zeer interessant kan zijn, al heb ik de indruk dat er nog veel te weinig moeite gedaan wordt om de vermogenden meer te laten geven."

Bron: Redactie VFW en NRC

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen
Close