Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

UBO-register

Het UBO-register is een lijst waarin de uiteindelijke belanghebbenden van Nederlandse ondernemingen geregistreerd staan. Het is sinds januari 2020 volgens de Europese wet verplicht voor ondernemingen om in het register te staan. De catalogus brengt in kaart welke personen aan de touwtjes trekken bij juridische entiteiten, met als doel om economische criminaliteit, zoals witwassen en corruptie, tegen te gaan. Ook Nederlandse goede doelen en stichtingen moeten in het UBO-register staan, ook al is dat soms onpraktisch.

Er was in 2019 veel te doen om de UBO-regeling voor goede doelen, stichtingen en ANBI’s. Een ANBI heeft namelijk geen uiteindelijke belanghebbende, omdat het geld bestemd is voor het goede doel. Sterker nog, het is voor een ANBI zelfs wettelijk verboden om individuele bestuurders of medewerkers als begunstigden te hebben, waardoor de reputatie van de bestuurder of het doel geschaad kan worden.

Verschillende partijen (Nederland Filantropieland, SBF, Fondsen in Nederland) hebben zich ingezet om de registratie van ANBI’s in het UBO-register aan te pakken door in het register te verduidelijken dat de UBO van een ANBI ‘onecht’ is, met verwijzing naar essentiële informatie over de statutaire doelbesteding en de samenstelling van het volledige bestuur. Deze suggestie werd in december 2019 aangenomen. Ook zullen in de nabije toekomst de gevolgen voor de privacy van bestuursleden worden gemonitord.

Close