Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

ANBI’s duidelijk herkenbaar in UBO-register

Kort & Goed

13 december 2019

Op 10 december 2019 is de wet die het UBO-register invoert aangenomen in de Tweede Kamer. In het UBO-register staan de 'uiteindelijk begunstigde eigenaren' van alle rechtspersonen in Nederland.

door Redactie Vf

Vanaf het begin heeft SBF zich ingespannen voor wetgeving die rekening houdt met de specifieke situatie van ANBI’s. Immers, de enige begunstigde van een ANBI is het algemeen nuttige doel. Deze inspanningen hebben geresulteerd in twee inmiddels aangenomen moties. Dankzij de motie Bruins (CU) wordt in het UBO-register nu duidelijk gemarkeerd wanneer sprake is van een ANBI-bestuurder (en dus niet van een 'eigenaar'). Bovendien worden de privacy gevolgen van het UBO-register voor ANBI bestuurders gemonitord dankzij de aangenomen motie Stoffers (SGP).

De moties Bruins en Stoffer zijn aangenomen bij de behandeling in de Tweede kamer van de Implementatiewet registratie uiteindelijke belanghebbenden en andere juridische entiteiten (UBO-register Wet). Het doel van de beide moties is om ANBI’s zo in het UBO-register op te nemen dat het register correct en juridisch zuiver blijft en de last voor bestuurders van ANBI’s klein blijft. De transparantie, het hoofddoel van het register, wordt met deze moties vergroot.

Motie Bruins

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) kent geen uiteindelijk belanghebbende omdat bestuursleden van een ANBI zichzelf niet kunnen begunstigen conform artikel 2:285, lid 3 van de statuten en artikel 2:26, lid 3 BW en verzoekt de regering om bij de inschrijving van ANBI’s in het UBO-register een duidelijk onderscheid te maken tussen statutair aangewezen personen van een ANBI en bestuurders van een vennootschap en tevens om samen met Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) besturen van anbi's op te roepen om het gehele statutaire bestuur in het UBO-register in te schrijven conform de inschrijving in het Handelsregister. Motie van het lid Bruins (CU) nr. 14 / 35179

Motie Stoffer

ANBI’s leveren een grote bijdrage aan het algemeen nut en om deze reden is het wenselijk dat anbi’s geen substantiële hinder ondervinden van het UBO-register en verzoekt de regering de gevolgen op het gebied van privacy van de invoering van het UBOregister voor anbi's te monitoren, en de Kamer hierover een jaar na vulling van het UBOregister te informeren. Motie van het lid Stoffer (SGP) nr. 15/35179

Meer over ANBI UBO Transparantie Goede Doelen Nederland FIN SBF Nederland Filantropieland

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close