Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Zeven voorstellen van staatssecretaris Snel om fiscale regelingen voor goede doelen te verbeteren

5 september 2019

De staatssecretaris van Financiën (Menno Snel, VVD) vindt dat de fiscale maatregelen rond giften, goede doelen en daaraan gerelateerde onderwerpen moeten worden verbeterd. Waarschijnlijk worden de voorstellen in het eerste kwartaal van 2020 ingediend, waarna ze in 2021 van kracht moeten worden. De zeven voorstellen op een rijtje:

Menno Snel, staatssecretaris van Financiën namens D66 in het kabinet Rutte III.
Menno Snel, staatssecretaris van Financiën namens D66 in het kabinet Rutte III. © Arenda Oomen // Rijksoverheid.nl

door Redactie Vf

Afschaffing aftrek contante giften 

Uit onderzoek blijkt dat contante giften lastiger te controleren en fraudegevoeliger zijn. Daarom wil Snel de aftrek van deze giften afschaffen. Hij verwacht dat de afschaffing van de aftrekbaarheid van contante giften geen effect heeft op de bereidheid van mensen om donaties te doen, omdat dit soort giften ook makkelijk naar het goede doel over te maken zijn.

Taxatie-eis bij grote gift in natura

Het is lastig om de waarde te bepalen van giften die in natura plaatsvinden. De staatssecretaris wil daarom een extra eis invoeren aan de aftrekbaarheid van een gift in natura van meer dan €2.500. De schenker moet meer bewijs van de waarde aanleveren, bijvoorbeeld via een taxatie door een onafhankelijk taxateur of via een schriftelijke onderbouwing.

Overheidsinstelling moet niet langer automatisch ANBI zijn

Volgens de wet zijn alle overheidsinstellingen ter wereld ANBI’s (algemeen nut beogende instelling), terwijl dat soms niet passend is. Een paar Tweede Kamerleden suggereren dat het beter zou zijn als alleen publiekrechtelijke lichamen in de EU of EER automatisch als ANBI geregistreerd zouden staan. Deze wens is echter lastig te realiseren, omdat er een wetswijziging voor nodig is.

Weigering ANBI-status bij strijdigheid met Grondwet

Staatssecretaris Snel wil absolute weigeringsgronden invoeren om het onmogelijk te maken voor organisaties die hatelijke doelstellingen hebben of handelen op een manier die in strijd is met de Grondwet om een ANBI-status te verkrijgen. Nu kan dit pas na een veroordeling door de rechter. Als dit voorstel gehonoreerd wordt kan de fiscus de ANBI-status weigeren of intrekken zodra sprake is van (verdenking van) een terrorismemisdrijf, bijvoorbeeld.

Versoepeling liquidatiebepaling voor anbi’s

Wanneer een organisatie met een ANBI-status opgeheven wordt, moet die organisatie een batig liquidatiesaldo besteden aan een andere ANBI met hetzelfde doel. Staatssecretaris Snel wil van deze regeling af, omdat in de praktijk vaak discussie ontstaat over de vraag wat een ‘soortgelijk doel’ inhoudt. In het voorstel moeten alleen culturele instellingen aan de liquidatiebepaling blijven voldoen, ‘normale’ ANBI’s niet meer.

Meer duidelijkheid rond het bestedingscriterium 

Er heerst op dit moment ook onduidelijkheid over het zogeheten bestedingscriterium van een ANBI (het vermogen wat een organisatie aanhoudt om haar werkzaamheden mee te doen). Snel hoopt met zijn voorstel wat van die verwarring weg te nemen door regels op te stellen die van toepassing zijn in concrete situaties. Daarmee moet het duidelijker worden hoe hoog het bestedingscriterium moet zijn, bijvoorbeeld om hevige wisselingen in inkomsten op te vangen. Alle plannen moeten te zijner tijd besproken worden met de partijen in de relevante sector(en).

Vast uitkeringspercentage

Op dit moment moet een ANBI een doelbesteding hebben van negentig procent van haar behaalde rendementen. Sommige vermogensfondsen volgen een gedragslijn in hun uitkeringspercentage, bijvoorbeeld een vast percentage van het vermogen, waardoor dit percentage af kan wijken van het echte rendement. De staatssecretaris wil zo een tijdelijke inbreuk op het bestedingscriterium onder voorwaarden toestaan, mits de ANBI dat kan verklaren. Op langere termijn moet het percentage natuurlijk wel in lijn zijn met het behaalde rendement.

Bron: Taxence
Meer over ANBI-Regelingen Giftenaftrek Menno Snel Wetgeving

Wekelijksenieuwsbrief

Vond je dit een goed verhaal? Wil je meer van dit soort artikelen automatisch in je mailbox? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief 👇

Close