Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje

Nummer 100!

Editorial

1 augustus 2015

Dit is het honderdste nummer van Vakblad Fondsenwerving. Een goede aanleiding om de, zeer ingrijpende, veranderingen in de fondsenwerving en de filantropie in de achter ons liggende jaren in kaart te brengen. Een bewaarnummer, waarin we terugzien en vooruitkijken.

door Jaap Zeekant

Als je overzichtsverhalen schrijft over de ontwik- kelingen van de afgelopen jaren, behandel je onderwerpen die in een of andere vorm allemaal al eerder voorbij zijn gekomen. Niets nieuws zou je denken. Toch is de impact van wat ik las toen het blad klaar was veel groter dan ik had verwacht. Kennelijk worden de gevolgen van die veranderingen pas goed duidelijk als je alles bij elkaar zet en achter elkaar leest. Het vak fondsenwerving en het werkveld van de filantropie zijn de afgelopen jaren blijvend veranderd. Fondsenwerving is bovendien niet meer alleen iets van de goede doelen. Het gebeurt steeds meer ook bij lokale en regionale instellingen en steeds meer landelijke non-profits.

De filantropische sector moet zich diepgaand bezinnen op de toekomst. Er zal meer inzet nodig zijn dan vroeger, maar ook meer inventiviteit en meer innovatie. En ook zal er meer geïnvesteerd moeten worden in opleidingen en trainingen als fondsenwervende instellingen succesvol willen blijven. De scheiding tussen doelstelling en fondsenwerving is kunstmatig en verouderd. Steeds meer vallen beide samen. Nieuw is het niet, maar mede door de veranderde houding van de gevers kunnen we er niet meer omheen dat het de doelstellingsactiviteiten zijn op basis waarvan mensen zich aan een goed doel verbinden. Steeds vaker zal die steun niet meer alleen om geld gaan, maar ook om de inzet, het organiseren van activiteiten en de promotie van het werk van het goede doel. Door dit alles zijn de eisen waaraan fondsenwervers en hun collega’s op de werkvloer moeten voldoen, enorm toegenomen.

De oplage van VFW100 is ruim 10.000 exemplaren. Dit nummer gaat niet alleen naar onze eigen lezers, maar ook naar een groot aantal directeuren en bestuursleden van goede doelen en andere wervende non-profits. Het is van belang dat ook in de directie- en bestuurskamers het beeld van de veranderende omstandigheden doorklinkt. Een nieuwe kijk op het wervende werk en op ingrijpende veranderingen: het vraagt een nieuwe benadering. De fondsenwervende instellingen moeten van hun directies en besturen de ruimte krijgen om te experimenteren en te innoveren. Daarvoor moet budget beschikbaar komen, dat ook nodig is voor opleidingen en trainingen. Op de oude voet doorgaan zal voor veel instellingen betekenen ‘op de oude voet stilstaan’. Maar daar zijn die doelen niet voor opgericht. Directies en bestuursleden hebben de plicht om tot het uiterste te gaan, in de loopgraven van de veranderende samenleving.

Naast ons vaste team – redactie en opmaak – heeft een groot aantal experts meegewerkt aan dit nummer. Zij schreven artikelen, droegen ideeën en suggesties aan en zij legden, waar nodig, contacten. We moesten keuzes maken, zowel naar onderwerp als bínnen elk onderwerp. Sommige onderwerpen komen in meerdere stukken aan de orde, omdat ze in die context niet konden ontbreken. Daarin had elke scribent zijn eigen verantwoordelijkheid. Een enkel onderwerp konden we niet meenemen, omdat het er nog niet klaar voor is. Dit geldt vooral voor het validatiestelsel dat ongetwijfeld ook grote gevolgen zal hebben. Als we de geïnterviewden meetellen, hebben er meer dan vijftig mensen een bijdrage geleverd aan dit bijzondere bewaarnummer. Daar zijn we trots op: allemaal bedankt voor jullie inbreng, medewerking én enthousiasme! VFW100 is het leukste nummer tot nu toe geworden om te maken. En hopelijk is het net zo leuk om te lezen.

Meer over Vf 17-2

Jaap Zeekant

Hoofdredacteur Vakblad fondsenwerving

Jaap was eind jaren 90 oprichter van Vakblad fondsenwerving. Hij was ruim een halve eeuw actief in de non-profitsector en 45 jaar serieus bezig met fondsenwerving. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van wat tegenwoordig Goede Doelen Nederland is. Als oprichter van Vf was Jaap ook betrokken bij de oprichting van de Vakopleidingen Fondsenwerving. Daarnaast was hij founder van de Nationale Vakdag fondsenwerving. Jaap overleed geheel onverwachts op donderdag 28 mei 2020.

Wekelijksenieuwsbrief

Vond je dit een goed verhaal? Wil je meer van dit soort artikelen automatisch in je mailbox? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief 👇

Close