Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Nummer 100

Editorial

15 januari 2015

Vakblad Fondsenwerving is eind 1988 opgericht. Dit is nummer 98. Eind maart verschijnt nummer 100. Dat jubileumnummer krijgt een bijzondere inhoud en een grotere omvang en verspreiding.

door Jaap Zeekant

Onze lezers weten dat we altijd positief zijn over fondsenwerving. We zijn trots op de maatschappelijke betekenis van dat vak. We denken eerder in uitdagingen, dan in bedreigingen. Toch kunnen we er niet omheen dat het werven van fondsen de afgelopen vijftien jaar een stuk moeilijker en ingewikkelder is geworden. Nog nooit volgden de veranderingen elkaar zo snel op. Nog niet eerder is het vak zo ingrijpend veranderd. Omdat we als beroepsgroep sterk gericht zijn op doorpakken en het aangaan van uitdagingen, sta je hier als fondsenwerver niet zo snel bij stil.

Als redactie realiseerden we het ons pas in zijn volle omvang, toen het idee van het 'Themanummer 100' opkwam, in een gesprek met enkele mensen van Instituten en Charitas ABN AMRO MeesPierson. Dat is raar, want over die ontwikkelingen en veranderingen hebben we al die jaren geschreven. Misschien komt het, doordat het bij ons werk hoort dat de dingen niet gemakkelijk gaan. Hard werken, tegenslagen, kleine vooruitgang en soms een doorbraak. Dat hoort bij ons werk. Kanker is zomaar de wereld niet uit. En het redden van het milieu lukt niet in jaren, maar misschien na generaties. Toch gaan we ermee door, omdat het nodig is, moeilijk of niet.

Het wordt steeds duidelijker dat je de doelstellingen van je organisatie niet los kan zien van de fondsenwerving. Steeds vaker is het verhaal van de mensen uit het veld, aan de doelstellingskant, de inspiratie voor andere mensen om dat werk te steunen. Het zijn twee onlosmakelijke componenten van ons filantropische werk. Daar ligt het perspectief voor de fondsenwerving, juist nu dat moeilijker is geworden, want de scheiding tussen fondsenwerving en doelstellingsrealisatie is kunstmatig en staat succes in de weg.

Er wordt momenteel gewerkt aan een validatiestelsel. De bedoeling is min of meer om ervoor te zorgen dat het werven van fondsen op een correcte manier gebeurt, dat fondsenwervende instellingen goed geleid worden en dat we het publiek niet van ons vervreemden. De gedragsregels waartoe dat zal leiden, zullen concrete invloed hebben op het werk van de fondsenwervers. De mensen die aan dat stelsel werken, moeten inzien dat de omstandigheden waaronder fondsenwervers hun werk doen, de laatste vijftien jaar ingrijpend veranderd zijn. Natuurlijk zijn zaken als goed bestuur en zorgvuldig omgaan met het publiek belangrijk. Maar het moet niet zo zijn dat het valiedatiestelsel het werven van fondsen nog moeilijker maakt dan het al is. Ook daarom maken we dat jubileumnummer.

De lijst met onderwerpen is uitgebreid: van wegvallende subsidies tot het ontstaan van de social networks, van de trage start van de eeuw van de filantropie tot de opkomst van de social enterprise, van het ontstaan van gespecialiseerde leveranciers tot de zeer toegenomen regelgeving en van de toegenomen concurrentie tot de ontwikkeling van regionale en lokale werving. Het mag dan moeilijker geworden zijn, er zijn ook positieve veranderingen. Bovendien, wat voor de een negatief is, is wellicht voor de ander positief. Ook dat gaan we niet uit de weg.

De lijst met onderwerpen is lang en onze ambitie voor nummer 100 is groot. Daarom breiden we de redactie voor dit nummer uit met een grote groep experts, die elk vanuit hun eigen invalshoek en ervaring aspecten zullen belichten. Er is al een flink aantal van hen aan het werk en we hebben nog diverse mensen die we gaan benaderen. Maar aarzel niet om zelf contact met mij op te nemen als je mee wilt werken aan het honderdste nummer van Vakblad Fondsenwerving.

Meer over Vf 16-10

Jaap Zeekant

Hoofdredacteur Vakblad fondsenwerving

Jaap was eind jaren 90 oprichter van Vakblad fondsenwerving. Hij was ruim een halve eeuw actief in de non-profitsector en 45 jaar serieus bezig met fondsenwerving. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van wat tegenwoordig Goede Doelen Nederland is. Als oprichter van Vf was Jaap ook betrokken bij de oprichting van de Vakopleidingen Fondsenwerving. Daarnaast was hij founder van de Nationale Vakdag fondsenwerving. Jaap overleed geheel onverwachts op donderdag 28 mei 2020.

Wekelijksenieuwsbrief

Vond je dit een goed verhaal? Wil je meer van dit soort artikelen automatisch in je mailbox? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief 👇

Close