Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Maatschappelijke alliantie wil dat nieuwe kabinet inzet op uitvoering klimaatbeleid

Nieuws

30 januari 2024

Een brede alliantie van maatschappelijke partijen roept in een brief het nieuwe kabinet op om stevig in te zetten op ‘uitvoering, realisatiekracht en duidelijke keuzes ten behoeve van de klimaat- en energietransitie in Nederland.’ Onder de ondertekenaars van de brief bevinden zich ook een aantal goede doelen die zich met klimaatverandering bezigen, zoals Natuur & Milieu, Greenpeace en Natuurmonumenten.

Beeld ter illustratie.
Beeld ter illustratie. © Shutterstock // fokke baarssen

door Redactie Vf

Volgens de schrijvers van de brief heeft Nederland alles in zich om een schone en welvarende samenleving te realiseren. Daarom is het van groot belang om helderheid te bieden en vooral de bestaande milieu- en klimaatstrategie uit te voeren.

In de brief gaat het ook over de rol van welvaart en werkgelegenheid in relatie tot klimaatbeleid. Veel landen bieden op dit moment grote kansen aan bedrijven om schone energie- of industriële productie zonder uitstoot van broeikasgassen te realiseren. Wanneer Nederland hier geen stabiel investeringsbeleid tegenover zet, zou dat kunnen leiden tot het verlies van een belangrijke bron van welvaart en maakt het Nederland afhankelijker van andere landen.

De maatschappelijke alliantie

Tot de maatschappelijke alliantie namens wie de brief is verstuurd behoren VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO Nederland, LTO, NVDE, Aedes, Energie Samen, Natuur & Milieu, Greenpeace Nederland, Natuurmonumenten, Urgenda, FNV, CNV, TenneT, Gasunie, Netbeheer Nederland, Alliander, Unie van Waterschappen, VNG, Voorzitters van de vijf uitvoeringstafels Klimaatakkoord en het Nationaal Klimaat Platform.

De brief wordt ondersteund door Dutch Green Building Council (DGBC), Energiek Velsen, Energie-Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

‘Het ligt op uw weg om ten behoeve van de duurzame energievoorziening in Nederland de goede keuzes te maken rond ruimtelijke planning, stikstofruimte, digitale veiligheid en schaarste aan arbeidskrachten,’ schrijft de alliantie.

De alliantie ziet graag dat het komende regeerakkoord toekomstperspectief biedt aan ondernemers, werknemers en burgers.

Lees de hele brief aan informateur Plasterk hier.

Meer over Natuurmonumenten Klimaat Greenpeace Milieu Overheid Tweede Kamer Natuur & Milieu Formatie

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen
Close